Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vil Basel II gi oss en tryggere banksektor? Konsekvenser for finansiell stabilitet Orienteringsmøte om Basel II, 17.01.05 Arne Skauge Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vil Basel II gi oss en tryggere banksektor? Konsekvenser for finansiell stabilitet Orienteringsmøte om Basel II, 17.01.05 Arne Skauge Finansnæringens Hovedorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vil Basel II gi oss en tryggere banksektor? Konsekvenser for finansiell stabilitet Orienteringsmøte om Basel II, 17.01.05 Arne Skauge Finansnæringens Hovedorganisasjon

2 Disposisjon 1. Innledning 2. Svakheter ved Basel I 3. Basel II og finansiell stabilitet 4. Betydning av en god gjennomføring i Norge 5. Oppsummering

3 Svakheter ved Basel I Standarden fikk bred aksept da den kom i 1988 Mange år har gått og kredittinstitusjonene og finansmarkedene har utviklet seg mye ”Best practice” er basert på nye metoder for måling av risiko Standarden er i liten grad følsom overfor økonomisk risiko i engasjementene Dette medfører forretningsmessige og samfunnsmessige problemer

4 Basel II og finansiell stabilitet Kvalitativt betydelig høyere standard for regulering og tilsyn med kredittinstitusjoners soliditet Viktig å se på helheten i regelverket når man skal vurdere virkningen for finansiell stabilitet Pilar 1: Nye minstekrav basert på solid og grundig arbeid hos verdens ledende tilsynsmyndigheter. Gradvis innfasing. Pilar 2: Vil gi økt risikobevissthet og bedre tilsyn Pilar 3: Vil gi økt markedsdisiplin Potensielle farer

5 Betydning av en god gjennomføring i Norge Gjennomføring og praktisering har avgjørende betydning for norske banker og andre kredittinstitusjoner Nær forbindelse mellom en konkurransedyktig og en robust og solid finansiell sektor Må baseres fullt og helt på det forsvarlige internasjonale rammeverket pga. ny konkurransesituasjon Tilsynsmessige bekymringer bør følges opp gjennom tilsyn med enkeltinstitusjoner, ikke gjennom særnorske bestemmelser

6 Oppsummering Basel II har potensial for å gi oss en tryggere banksektor, fordi regelverket: - i langt større grad vil reflektere risiko på en mer korrekt måte - gir institusjonene økte insentiver til å ta hensyn til risiko - medfører en mer helhetlig soliditetsmessig regulering - medfører at vi får et enda mer nært og kompetent tilsyn med institusjonene Helheten i det nye regelverket gjør at behovet for særnorske minstekrav i regelverket bortfaller!


Laste ned ppt "Vil Basel II gi oss en tryggere banksektor? Konsekvenser for finansiell stabilitet Orienteringsmøte om Basel II, 17.01.05 Arne Skauge Finansnæringens Hovedorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google