Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

August 14 1 Presentasjon av Inkluderende Arbeidsliv Personalforum ved UiB, 26.mai 2004 Ved rådgiver Ingvild Eikeland Trygdeetatens Arbeidslivssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "August 14 1 Presentasjon av Inkluderende Arbeidsliv Personalforum ved UiB, 26.mai 2004 Ved rådgiver Ingvild Eikeland Trygdeetatens Arbeidslivssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 august 14 1 Presentasjon av Inkluderende Arbeidsliv Personalforum ved UiB, 26.mai 2004 Ved rådgiver Ingvild Eikeland Trygdeetatens Arbeidslivssenter

2 august 14 2 Hvem er avtaleparter? IA-avtalen ArbeidsgiverArbeidstaker Arbeidslivssenteret støtter

3 august 14 3 Arbeidsgivers ansvar  Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakerne  Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte  Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte (AML §13)  Bidra til omskolering-, etter- og videreutdanning (sykefraværsgarantien)

4 august 14 4 Arbeidsgivers ansvar (forts.)  Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne  Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde eldre arbeidstakere  Føre fraværsstatistikk og oversikt over bruk av egenmelding

5 august 14 5 Arbeidstakers ansvar  Bidra positivt til dialog med nærmeste leder  Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid  Melde fra til nærmeste leder om fravær og forventet fraværslengde  Levere egenmelding eller sykmelding  Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen  Være aktivt med i å lage en oppfølgingsplan

6 august 14 6 Arbeidstakers medvirkningsplikt Folketrygdlovens § 8-8  Medlemmet har plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og trygdeetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet blir utredet og iverksatt  Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger som nevnt i første ledd, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid eller yrkesrettet attføring Arbeidsmiljølovens § 16 nr.1  Arbeidstakere som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje e.l. skal medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner.

7 august 14 7 Spesielt for IA-virksomheter:  Aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning  Refusjon til BHT for individuell tilrettelegging  Mer fleksibel egenmeldingsordning  Tilretteleggingstilskudd  Egen kontaktperson i trygdeetatens arbeidslivssenter

8 august 14 8


Laste ned ppt "August 14 1 Presentasjon av Inkluderende Arbeidsliv Personalforum ved UiB, 26.mai 2004 Ved rådgiver Ingvild Eikeland Trygdeetatens Arbeidslivssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google