Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Av Vigdis Giltun. Riktig diagnose: Må samle et helhetlig ansvar for helsetjenesten Behov for mer spesialiserte helsetjenester i kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Av Vigdis Giltun. Riktig diagnose: Må samle et helhetlig ansvar for helsetjenesten Behov for mer spesialiserte helsetjenester i kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Av Vigdis Giltun

2 Riktig diagnose: Må samle et helhetlig ansvar for helsetjenesten Behov for mer spesialiserte helsetjenester i kommunene Trenger tiltak for å forebygge sykdomsutvikling Mangler sykehjemsplasser Behov for mer kompetanse og flere leger i kommunene. Samhandlingsproblemer Sørger ikke for sammenhengende pasientforløp Problem med samarbeid på tvers av ulike etater/sektorer Antallet uføretrygdede øker – må forhindres

3 Feil medisin Finansieringen endres i feil retning (fra 2012) Økt grad av rammefinansiering av helsetjenestene Kommunene får mer økonomisk ansvar for helsetjenesten. Det vil være mangel på kompetanse i små kommuner Forpliktende avtale mellom kommuner og kommuner /HF Kommunal medfinansiering til spesialistbehandling. Kommunal fullfinansiering av ferdigbehandlede pasienter. Habilitering og rehabilitering med uklare ansvarsforhold. Private leverandører er ikke tema Stadig mer ansvar overføres fra folketrygden Fastlegen får mange nye oppgaver.

4 Fristes med gulrot Kommunene skal få mer ansvar 20% av pengene som i dag går til spesialisthelsetjenesten (100% overføring av midler fra ferdigbehandlede pasienter) flyttes i frie inntekter til kommunene. Byggetilskudd til 12000 nye sykehjemsplasser til eldre. Forbygging skal lønne seg (penger til overs?) Mulighet til øke kompetansen på helsepersonell lokalt Kommunal koordinator sørger for helhetlig pasientløp. Kommunen kan få økt ansvar for hjelpemiddelforvaltningen(anbefaling des. 2009)

5 Utfordringene og den skjulte agendaen: Stadig flere syke kan behandles. Flere yngre med kroniske lidelser Økende behov for satsning på rusomsorgen og psykisk helse. Økningen i antallet eldre HOVEDMÅLSETNINGEN ER Å DEMPE KOSTNADSVEKSTEN Når utgiftene øker flyttes det økonomiske ansvaret fra staten(folketrygden) til HF eller kommuner. Ved å overføre frie midler og ikke øremerke midler fra HF- budsjettene til kommunene kan regjeringen skryte av at de styrker kommuneøkonomien, og ”bruke” de samme pengene” til å si de har styrket skole, kultur o.s.v.

6 Medaljens bakside Helsekronene vil ”forsvinne” i kommunebudsjettet. Samme pengene kan ikke brukes ”flere ganger” Forbygging har langtidseffekt Pasienter kan risikere å ikke få rett behandling. Hvem blir de ”ulønnsomme hjelpetrengende” for kommunen? Behandlingstilbud vil gjenspeiles av kommuneøkonomien. Fattige og/ eller små kommuners utfordringer. Fastlegene blir mindre tilgjengelig (får flere oppgaver). Mindre konkurranse og valgfrihet i helsesektoren Kommuner med dårlig levekårsindeks vil svekkes ytterligere. Behovet for eiendomskatt vil øke.

7 Regjeringens oppskrift vil gi økte helseforskjeller i landet, og redusere pasientens valgfrihet FrP vil legge ned de regionale helseforetakene Øke ISF (innsatsbasert finansiering)-andelen i HF til 60% Ha statlig finansiering av alle helsetjenester Kommunehelsetjenesten vil bli ”lønnsom” for kommunen Opprette forsterkede sykehjemsavdelinger. Innføre nasjonale bemanningsnormer ved sykehjemmene. Øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Bevilge opptrappingsmidler til eldreomsorgen og psykiatrien Bevilge øremerkede forebyggingsmidler Behandling ved at ”pengene følger pasienten” Valgfrihet for pasienten og rett til et helhetlig behandlingsløp Rask diagnose og behandling og eventuelt rehabilitering. Rett til habilitering og rehabilitering. Pasienten/brukeren må hele tiden være i fokus

8 FrP vil gi alle rett til likeverdige og gode helsetjenester uavhengig av bosted ! Takk for oppmerksomheten ! Vigdis Giltun Stortingsrepresentant


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Av Vigdis Giltun. Riktig diagnose: Må samle et helhetlig ansvar for helsetjenesten Behov for mer spesialiserte helsetjenester i kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google