Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens rolle og handlingsrom i finanskrisen Christine B. Meyer Helsebyråd Vårkonferansen NHH 26. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens rolle og handlingsrom i finanskrisen Christine B. Meyer Helsebyråd Vårkonferansen NHH 26. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens rolle og handlingsrom i finanskrisen Christine B. Meyer Helsebyråd Vårkonferansen NHH 26. mai 2009

2 Agenda Hvordan treffer krisen Bergen og Bergen kommune? Hvordan avhjelper statens tiltak? Hva kan kommunen gjøre selv? Hvilke utfordringer gir krisen for planlegging av kommunenes økonomi? Anbefalinger

3 Arbeidsledighetstall for Bergen

4 Antall konkurser

5 Konkurser i Bergen Kommune

6 Hvordan treffer krisen Bergen Kommune Reduserte skatteinntekter –Forventninger om fall i inntektsskatten Økte sosialhjelpsutgifter –Flere på arbeidsledighetstrygd har behov for å supplere inntekten –Krisen i NAV gir økte utgifter til kommunen –De svakeste faller ut av arbeidsmarkedet

7 Sosialhjelpsutgiftene øker Første tertial 2009 har Bergen kommune utbetalt i underkant av 118 millioner i sosialhjelp –Dette tilsvarer i overkant av 24 millioner mer enn samme periode i fjor og er en økning på 26 % totalt de første fire månedene –Det skjedde et trendskifte i desember 2008 og utbetalingene ligger nå på et høyere nivå enn tidligere år

8 Sosialhjelpsutgifter

9 Statens tiltakspakke mot kommunesektoren Direkte: –Tiltakspakke mot bygg og anlegg –Kompensasjon for skatteinntekter Indirekte: –Arbeidsmarkedstiltak Kommuneprop./revidert –Økt ramme til sosialhjelp

10 30. mars: Bystyret vedtar lokal tiltakspakke 16. mars: Byrådet legger frem lokal tiltakspakke 23. februar: Bystyret vedtar prioriteringer av krisepakkemidler 11. februar: Byrådet legger frem prioriteringer av krisepakkemidler 26. januar: Regjeringens krisepakke Overblikk 15. september: Byrådet legger frem budsjett 09 15. desember: Bystyret vedtar budsjett 09

11 Overblikk 15. september: Byrådet legger frem budsjett 09 15. desember: Bystyret vedtar budsjett 09

12 Budsjett 2009 Forventet tidlig en nedgangskonjunktur Forslag fra byrådet 15. september En halv milliard til å stimulere til økt aktivitet innen bygg- og anleggsbransjen 415 millioner kroner til å fjerne vedlikeholdsetterslepet på skolene –Rehabilitering av fasader på 82 av 92 skoler 75 millioner kroner til å fjerne vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier Arbeidet i gang i januar 2009

13 23. februar: Bystyret vedtar prioriteringer av krisepakkemidler 11. februar: Byrådet legger frem prioriteringer av krisepakkemidler 26. januar: Regjeringens krisepakke Overblikk 15. september: Byrådet legger frem budsjett 09 15. desember: Bystyret vedtar budsjett 09

14 Regjeringens krisepakke 200 millioner til driftsfinansiering av bygg- og anleggsprosjekter og 50 millioner i økt ramme Byrådet prioriterer å bruke pengene til –Psykisk utviklingshemmede –Utsatte områder iht levekårsundersøkelsen –Tilbud for barn –Miljø- og byutviklingstiltak

15 82 skoler Kommunale veier Bofellesskap Rådalslien Bofellesskap Fana Nygårdsvikveien bofellesskap Hatleveien bofellesskap Leirvikåsen bofellesskap Gosen bofellesskap Knappenveien avlastningsboliger Sandviksveien bofellesskap Sverre Hjetlandsvei bofellesskap Bråtet bofellesskap Hamregården bofellesskap Skoglien bofellesskap Gullstølsbotn avlastningsboliger Vestlundbakken bofellesskap Nansensvei bofellesskap Arna dagsenter Eidsvåg dagsenter 5 bofellesskap Landås idretts- og nærmiljøanlegg 10 nye kommunale boliger Gyldenpris og Olsvik idretts- og nærmiljøanlegg Nygårdsmyren idretts- og nærmiljøanlegg En rekke ballbaner En rekke turstier Grøntanlegg Elvetun ungdomshus Ungdommens hus Laksevåg Ådnahall Skillingsbollen Jord i barnehagene Holen og Håstein skole Skolens grøntarealer Kjøkken i barnehager Lone skole Mjølkeråen skole Midtun skole Barnehagene Søråshøgda skole SkoleveierSkolebygg Odinsvei sykehjem Soltun aldershjem Gullstøltunet sykehjem Midtbygda sykehjem Åstveit sykehjem Engensenteret sykehjem Danckert Krohn seniorsenter Enkers aldershjem Frieda Fasmers sykehjem Storetveit sykehjem Håsteinsgaten boliger og senter Arna helseheim Bergen legevakt Bro over Damsgårdssundet Presteboliger Tursti Lønborglien/Eikeviken Trær Paradisbanen Kalandseid idretts- og nærmiljøanlegg Apeltun idretts- og nærmiljøanlegg Dumpen Nordnes sjøbad Nymark idretts- og nærmiljøanlegg Slåtthaug idrettshall Schøtstuene Trikkehallen Permanenten Hanseatisk museum Hovedbiblioteket Barnas hus Kystkultursenteret Sandviksboder 20 Lærlingeplasser Overblikk

16 Status i februar Regjeringens krisepakke i januar var viktig, men ikke tilstrekkelig –Pakken først og fremst rettet mot bygg- og anleggsnæringen Byrådet varslet tidlig at det var behov for å gjøre mer og at man måtte se på hva som kan gjøres lokalt 19. februar møtte vi næringslivet for å få innspill til hva vi kunne bidra med

17 30. mars: Bystyret vedtar lokal tiltakspakke 16. mars: Byrådet legger frem lokal tiltakspakke 23. februar: Bystyret vedtar prioriteringer av krisepakkemidler 11. februar: Byrådet legger frem prioriteringer av krisepakkemidler 26. januar: Regjeringens krisepakke Overblikk 15. september: Byrådet legger frem budsjett 09 15. desember: Bystyret vedtar budsjett 09

18 Lokal tiltakspakke Lagt frem av byrådet 16. mars Inneholdt 20 tiltak for å stimulere til positiv utvikling i det lokale næringsliv/arbeidsliv Skattelette både for privatpersoner og næringsliv Fokus på kommunen som organisasjon og myndighetsutøver Fokus på sårbare arbeidstakere Et langsiktig perspektiv på utviklingen av Bergensregionen

19 Lokal tiltakspakke Halvering av eiendomsskatten –160 millioner i årlig skattelette –Tilsvarer 3 mrd på nasjonalt plan –50 millioner til næringslivet –Vi bruker våre ”oljepenger” –Eiendomsskatten er den skatten kommunen rår over

20 Lokal tiltakspakke Etablerer en egen veilednings- tjeneste for mindre firmaer som ønsker å kvalifisere seg for oppdrag i Bergen kommune Øker terskelverdien for forenklet utlysning av anskaffelser heves inntil videre fra 100.000 til 500.000

21 Tiltak for å rekruttere lærlinger og innvandrere Stiller krav til lærlingebedrifter –Ved kontrahering av bygg- og anleggskontrakter, og tjenester der det er relevant, vil Bergen kommune som en hovedregel stille krav om at bedrifter det inngås avtale med, er en godkjent lærlingebedrift. Øker inntaket av lærlinger Tar i mot konkurslæringer Iverksetter en særlig satsing på eget vikarbyrå for rekruttering av innvandrere

22 Utfordringer i langtidsplanleggingen Varighet og dybden av krisen Høy kostnadsutvikling og pensjonsreform Underliggende vekst i behov for helse- og omsorgstjenester Selvpålagte lavere inntekter Underfinansiering av reformer

23 Anbefalinger Balanse mellom reversible og irreversible tiltak –Skatt og vedlikehold –Forberedelse til etterkrigsgenerasjonen –Utdannelse og kompetanseløft –Neste generasjon Balanse mellom rettighetsfestede og ikke rettighetsfestede oppgaver –Stadig mindre andel som kommunene aktivt kan påvirke –Gjennomgang av sammensetning av ramme- og overslagsbevilgning


Laste ned ppt "Kommunens rolle og handlingsrom i finanskrisen Christine B. Meyer Helsebyråd Vårkonferansen NHH 26. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google