Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotavirusvaksine Synne Sandbu, overlege

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotavirusvaksine Synne Sandbu, overlege"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotavirusvaksine Synne Sandbu, overlege
Avd. for vaksinasjon og immunitet Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Rotavirus virus identifisert i 1973 vanligste virale årsak til diaré
vesentlig kontakt- og dråpesmitte inkubasjonstid 24 – 48 timer vandig diaré, ofte feber, oppkast, dehydrering, acidose Virus beskrevet av Ruth Bishop potentially fatal: severe dehydration, electrolyte loss, acidosis most common cause of severe gastroeneritis in children < 5 watery diarrhoea (vomiting and fever) dehydration, electrolyte loss, acidosis developing countries: year round disease % of hospitalized diarrhoeas estd deaths/year (20-27% of all diarrhoeal deaths) mainly contact- and droplet spread, sanitation minimal impact temperate countries: mainly winter - spring infection 5-10% of all diarrhoeal disease in children < 5 USA: physician visits and hospitalisations/year and deaths

3 Rotavirus dominerende årsak til diaré med dehydrering hos barn < 5 i alle land % av sykehusinnlagte diaréer nosokomial spredning vanlig årsak til anslagsvis 0,8 – 1,5 millioner dødsfall per år globalt Nosokomial spredning

4 Vanskelig å vurdere den globale forekomsten av rotavirussykdom
> 100 millioner diaréepisoder hvert år 25 millioner legebesøk 2 millioner sykehusinnleggelser Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI. Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children. Emerg Infect Dis May;9(5):     . Parashar et.al. Emerg Infect Dis 2003;9(5):

5 Rotavirusvaksine 1998, USA tetravalent, levende, oral vaksine
(RRV-TV = rhesus-human reassortant rotavirus vaccine) 3 doser ved alder 2, 3 og 4 mnd generelt godt tolerert feber, irritabilitet, nedsatt appetitt, magesmerter 3-5 dager etter 1. dose 50 % beskyttelse mot rotavirusdiaré 80 % beskyttelse mot kraftig rotavirusdiaré tetravalent, live, oral vaccine rhesus-human reassortant rotavirus vaccine 3 doses age 2, 3 and 4 months generally well tolerated fever, irritability, decreased appetite, abd. cramping 3-5-days after 1st dose Venezuela: 2200 infants. Febver >38,1 in 15 % (7% of controls) moderate (50 %) protection against any rotavirus diarrhoea high protection (80%) against severe rotavirus diarrhoea

6 RRV-TV og invaginasjon: pasient - kontrollstudie
studieperiode 1. nov juni 1999 studieområde: sykehus i 19 stater i USA tilfelle: alder 1-12 mnd, innlagt med diagnose invaginasjon 4 kontroller født på samme sykehus samme dag 429 tilfeller og 1763 kontroller odds ratio 25 for invaginasjon 3-7 dager etter 1. vaksinedose Reassortant rhesus-human rotavirus vaccine tetravalent - RRV-TV Vaksinen distribuert ra okt. 1998 Up to May 27, 1999, VAERS received 9 reports on intuss among vaccinees compared to 4 reports at all during past 7 years. Vaccine Adverse Events Reporting System Vaccine distribution stopped Case control study initiated 19 states, where 80 % of the vaccine was distributed. Hospital discharge diagnoses for the year preceding the study - selected hospitals accounting for some 75 % of thes discharge diagn. notifications of intussusception after vaccinatioon most common age 4-8 months

7 Murphy TV & Al. N Engl J Med 2001; 344:565-72
Invaginasjon etter rotavirusvaksinasjon, USA 1999 Murphy TV & Al. Intussusception among infants given an oral rotavirus vaccine. N Engl J Med 2001; 344:565-72 Interval between vaccination with RRV-TV and intuss in 74 infants. Rotavirusvaksine og invaginasjon Vaksinen var årsak til 1 ekstra tilfelle av invaginasjon per vaksinerte spedbarn Av de 60 tilfellene som debuterte innen 7 dager etter vaksinasjon måtte 32 opereres tarmreseksjon måtte utføres hos 7 1 barn døde Uvaksinerte kontroller uten tidsmessig opphopning Murphy TV & Al. N Engl J Med 2001; 344:565-72

8 Murphy TV & Al. Intussusception among infants given an oral rotavirus vaccine. N Engl J Med 2001; 344:565-72 Age at time of intussusception Top: 52 infants vaccinated with or 3. dose RRV-TV, 14 or fewer days before intuss. Bottom graph: ages of 355 infants with intuss. Who were never vaccinated or vaccinated after intuss.(n=7) or vaccinated with RRV-TV more than 14 days before intuss (n=15). Murphy TV & Al. Intussusception among infants given an oral rotavirus vaccine. N Engl J Med 2001; 344:565-72

9 To nye rotavirusvaksiner
Bovin rotavirusstamme 5 assortanter beskyttelse mot minst 90 % av de vanlige serotypene 5 Levende, svekket Oral vaksine, 3 doser, minst 6 ukers intervall Beskyttelse % i 2 år Human rotavirusstamme 1 stamme Levende, svekket Oral vaksine, 2 doser Beskyttelse % i 2 år

10 De nye rotavirusvaksinene blir snart tilgjengelige
studier i en rekke land > forsøkspersoner involvert i studiene av hver vaksine ingen alvorlige bivirkninger, spesielt ingen overhyppighet av invaginasjon ingen betydelig virusutskillelse etter vaksinasjon dokumentert effekt i industrialiserte land, ennå ikke ferdig utprøvd i utviklingsland


Laste ned ppt "Rotavirusvaksine Synne Sandbu, overlege"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google