Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio

2 1 Betydningen av hjemmerespirator Pustesvikt under søvn Symptomer på søvnforstyrrelse Pustesvikt på natt og dagtid Kronisk pustesvikt Pneumoni Akutt pustesvikt Hjerte og lungesvikt † Hjemmerespiratorbehandling ”Lungefunksjon” Tid KONKLUSJON: Effektiv symptombehandling Betydelig forbedring av livskvalitet og prognose KONKLUSJON: Effektiv symptombehandling Betydelig forbedring av livskvalitet og prognose

3 Symptomer på underventilering  Morgenhodepine  Dagtidstretthet  Søvnproblemer  Hukommelse, konsentrasjon

4 1 Symptomer ved underventilering  Tungpust  Tungpust i ryggleie  Slapphet, uvelhet, nedsatt appetitt  Hyppige luftveisinfeksjoner  Vektendring

5 1 Når kan pustehjelp være nødvendig?  Sykdom som vi vet har god effekt av behandling  Symptomer på pustesvikt (underventilering)  Påvisning av pustesvikt (underventilering )

6 ”Behandlingsmål”  LIVSKVALITET  Normalisere pusten når en sover  Jo mer normal CO 2, jo bedre?  Unngå nattlig oksygenmangel  oksygenmetning > 90 % i 90% av søvnperioden

7 Hjemmerespiratorbehandling Virkningsmekanismer  Bedrer / normaliserer innholdet av karbondioksyd og oksygen i blodet  “Omstiller” pustesenterets aktivitetsnivå  Gir hvile for pustemusklene  Øker lungenes evne til å utvide seg  Forbedret søvn  Mindre belastning for hjertet

8 1 Enkelpustestøtte

9 Litt statistikk  Totalt er det ca 1300 pasienter med hjemmerespirator i Norge i dag  Pasienter med senskade etter polio: 99  Doblet fra 2002  7- 10 nye pasienter årlig siste 4 årene  Jevnere fordelt mellom de ulike helseregioner men fortsatt forskjeller på fylkesnivå  Alder: 50 – 92 år!  Gjennomsnitt: 70 år  Vanlige bidiagnoser av betydning for pusten:  Skoliose  OSAS (Obstruktivt søvnapne syndrom)

10 OPPSUMMERING  Pasienter med senfølger etter polio utgjør en viktig gruppe med hensyn på å påvise underventilering  Pustestøtte med maske er effektiv, enkel å gjennomføre, lett å tolerere  Det har skjedd en utjevning av tilbudet etter at kompetansesenteret ble etablert.  Det foreligger en betydelig kjønnsforskjell mht behov for behandling. Årsaken til dette er uviss.

11 Nasjonalt kompetansesenter for Hjemmerespiratorbehandling Haukeland Sykehus Tlf 55 97 84 80 Fax 55 97 84 81 hjemmerespirator@helse-bergen.no


Laste ned ppt "Pustesvikt er en viktig årsak til sykelighet og død hos en rekke pasienter med nevromuskulære sykdommer – deriblant senskader etter polio."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google