Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABO immunisering  hyperbilirubinemi Rolf Lindemann MD, PhD Overlege/Professor II Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken Oslo universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABO immunisering  hyperbilirubinemi Rolf Lindemann MD, PhD Overlege/Professor II Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken Oslo universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABO immunisering  hyperbilirubinemi Rolf Lindemann MD, PhD Overlege/Professor II Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken Oslo universitetssykehus HF – Ullevål 23. sept. 2009

2 EPO Erythropoiet. Hva er en Erythropoiet?

3 An Erythropoet is a scientist writing Erythropoems

4 Immunisering (Rh / ABO) •Rh-immunisering (ikke første barn): –Hydrops føtalis (pga. anemi / hjertesvikt) –Hvis ikke hydrops  Anemi postnatalt  Postnatal ikterus  Kjerneicterus •ABO-immunisering (første = andre barn osv.) –Ikke hydrops / Ikke intrauterin anemi –Postnatal hyperbilirubinemi (Sjelden grav anemi) –Ikke erkjent  Hyperbilirubinemi  Kjerneicterus

5 Anti D til Rh negative ved fødsel •Rh pos. barn – Anti D til mor! •Hva med spontaborter ? •Hva med innvandrere? •Vi ser flere tilfeller av Rh-immunisering hvert år. Økende tendens - ?? •Ikke bare innvandrere?

6 ABO-immunisering •Overført fra Danmark*: (25/100.000 med alvorlig hyperbilirubinemi) hvorav 50% fikk kjerneicterus. •I Norge ville dette også si 25/100.000 = ~16/år, hvorav ~8 (50%) vil kunne få kjerneicterus ? •Cost-benefit: Følling sykdom 4 pr.år *Acta Pædiatr 2005;94:59-64

7 Bilirubin / Albumin ratio (1 : 1) •Ukonjungert bilirubin er toksisk. Konjungert bilirubin er ikke! •Bilirubin er bundet til albumin (Ratio 1 : 1). •Mengde albumin avhengig av gestasjonsalder. •Når mengden bilirubin overstiger mengden albumin  Fritt bilirubin som krysser blod-hjerne barrieren  Kjerneicterus •Obs. Acidose og en konkurrerende binding til albumin, bl.a. Indomethacin (PDA).

8 Kjerneicterus.... (Bilirubin encephalopati) •Økende forekomst i hele den vestlige verden! Fortrinnsvis pga ABO-uforlikelighet •Tidlig hjemreise etter fødsel – allerede etter 6 timer 1.Recurrence of kernicterus in term and near-term infants in Denmark. Acta Pædiatr 2000;89:1213-7 2.The spectrum of outcome in infants with extreme neonatal jaundice. Acta Pædiatr 2001;90:782-5

9 Vurdering av ikterus – Når behandle?

10 Behandling av icterus

11 Serumbilirubin •Ullevål har bl.a. ligget ~15 % over RH / AHUS •Målingene justeres nå ned ~15 % •Færre barn i lys? •Trygt? •Følte meg tryggere at vi lå ”litt høyt”?

12 Praktisk håndtering ( Ved uforlikelighet) •Ved høy bilirubin  fototerapi •Ved rask bilirubinstigning, > 20 µmol/L/4 timer  Octagam (500 mg/kg) •Ved ny rask økning av bilirubin... •2. dose Octagam •Ytterligere økning og/eller > utskiftningsgrense Utskiftning med 2 x blodvolum, etterfulgt av Octagam •Fototerapi opprettholdes ved alle prosedyrer

13

14 ABO uforlikelighet •Pos. DAT forekom bare i vel 50 % av tilfellene •Ved OA uforlikelighet:47, 3 % •Ved OB uforlikelighet:58,3 %

15

16 ”ABO-prosjektet” •Mødre med gruppe O •Barn som er A / B og som trenger behandling •Kan vi finne ”markører” som predikerer hvorvidt barnet trenger: –Fototerapi –Iv immunglobulin –Utskiftningstransfusjon

17

18

19

20

21 OA / OB og Ikke AB / BA Hvorfor ?

22 ABO uforlikelighet •Anti-A / -B hos mødre med gruppe O er av typen Ig G. •Anti-A / -B hos mødre med gruppe A eller B er av typen Ig M.

23 ”Vanlig” problemstilling / Spørsmål •Mor er Rh neg. •Barnet A / B Rh. Positiv. •Vil mor danne Rh-antistoff (Anti D) ?

24 •Morens anti A / B destruerer de føtale A / B Rhesus positive cellene så ”raskt” at hun ikke ”rekker” å bli immunisert. ”ABO-systemet beskytter mot Rhesus immunisering”.

25 Kan vi forebygge ?

26 Fremtiden ? •Ta ABO sammen med Rhesus på gravide •Har mor gruppe O, titrere anti-A / anti-B •Ved fødsel gruppe i navlesnor av alle barn der mor er gruppe O •Hvis barnet er gruppe A eller B, ta DAT •Ved høyt anti-titer hos mor, følge barna spesielt •Oppfølging hjemme ved tidlig hjemreise •Reflektrometrisk bilirubin bestemmelse (?)

27 Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "ABO immunisering  hyperbilirubinemi Rolf Lindemann MD, PhD Overlege/Professor II Intensivavdelingen for nyfødte, Barneklinikken Oslo universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google