Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMMUNTERAPI den praktiske gjennomføringen  Agenda –Vårt pasientmateriale –Fordeling på allergenekstrakter –Praktisk gjennomføring –Beredskapstiltak –Birkninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMMUNTERAPI den praktiske gjennomføringen  Agenda –Vårt pasientmateriale –Fordeling på allergenekstrakter –Praktisk gjennomføring –Beredskapstiltak –Birkninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 IMMUNTERAPI den praktiske gjennomføringen  Agenda –Vårt pasientmateriale –Fordeling på allergenekstrakter –Praktisk gjennomføring –Beredskapstiltak –Birkninger –Effekt av behandling

2 PASIENTMATERIALE  Vi startet opp høsten 2003: –2003/200416 pas –2004/200521 pas –2005/200642 pas (fikk overført pas. Fra ØNH avd SØF) –2006/200727 pas –2007/200833 pas –2008/200941 pas –2009/201052 pas –2010/201183 pas

3 FORDELING AV ALLERGEN- EKSTRAKTER  Timotei og bjørk112 pas  Kun bjørk 18 pas, kun timotei 10 pas  Husstøvmidd 15 pas  Katt 13 pas  Hund 6 pas  Veps 5 pas  Hest 4 pas  Burot 3 pas  Grazax (timotei smeltetabl) 30 pas

4 ANDRE FORMER FOR IMMUNTERAPI  Sublingual immunterapi = SLIT –Timotei = Grazax sublingual tabl »Tas daglig i 4 år »Bivirkninger:  Lokal kløe i munnen  Magesmerter  Urticaria  Tett i halsen –Det utpøves SLIT med bjørk og husstøvmidd  Intralymfatisk injeksjon av allergen

5 Klargjøring av pas –Undersøkelse av lege, indikasjon for I.T. –Full respirasjonsfysiolog og allergolog utredn –Informasjon til pas og foresatte, skriftlig og muntlig –beredskapstiltak for pasient »Telf nr til sykepleier og lege »Prednisolon »antihistamintabl

6 Cluster regime –Injeksjon 7 uker på rad – deretter 14 dag –Deretter 4 uker –Så hver 6 – 8 uke »Dersom både bjørk og timotei, begynn m timotei »Utsett vaksinasjon dersom pas har feber, eller er syk »Unngå trening eller kraftig fys aktivitet etter vaksine »Unngå alkohol vaksinasjonsdagen »Lege skal være tilstede når vaksine settes

7 Clusterregime forts  Injiseres dypt s.c på overarm  Under oppdosering må man vente 30 min mellom hver injeksj  Ved vedlikeholdsbeh kan man sette samtlige ekstrakter samtidig  Etter oppdosering vurdere å overføre pas til lokal spesialist  Dokumentasjon i journal, epikrise til fastlege

8 OPPBEVARING AV EKSTRAKT  Allergenekstrakt ødelegges ved lagring over 10 grader –Skal oppbevares 4 – 8 grader (kjøleskap/vinskap –Er likevel holdbart utenfor kjøleskap i inntil 72 timer

9 Dersom ikke pas møter til avtalt tid  Pas kontaktes på sms eller telefon, avtaler ny time  Dersom oppsatte tidsintervaller overskrides, må dosen reduseres ved neste besøk. Her finnes skriftige retningslinjer.

10 Akuttberedskap  Hefte ”Praktisk veileder i Allergivaksinasjon” Den norske legefor. –De fleste pas tar antihistamin tabl på forhånd –Adrenalin –Solumedrol –Beta-to-agonist som spray eller på forstøver

11 BIVIRKNINGER  Lokale birkninger –Kløende, eller smertefull hevelse på stikksted  Generelle bivirkninger –Trett, sliten, uopplagt –Dyspnoe, astmaanfall –Urticaria  Anafylaksi: dysnoe + sirkulasjonssvikt, BT fall, tachycardi

12 RESULTATER TIMOTEI Før start Etter 1. pollenseson Bedring Gen h.tilst 3,9 (2,5 – 9) 2,2 (1 – 3,5) 69% Tretthet 8,1 (6 – 10) 3 (0,5 – 8,5) 62% Hodepine 6,2 (1 – 10) 2,5 (0,5 – 9) 70% Kløe i øyne 7,9 (1 – 10) 2,8 (0,5 – 8) 66% Tett nese 7,2 (1 – 9,5) 2,9 (0 – 8) 58% Renn nese 6,1 (2 – 10) 1,7 (0 – 8) 72% Nysing 7,2 (2 – 10) 2,9 (0 – 7,5) 60% Astmaplage 4,7 (0,5 – 8) 1,2 (0 – 4) 72% Hoste 3 (0,5 – 6) 1,1 (0,5 – 2) 63%

13 RESULTAT BJØRK Før hypos Etter 1. pollenses Bedring Gen helsetil 6,6 (2 – 9) 3,9 (0 – 7) 41% Hodepine 3,4 (0 – 8) 1,5 (0 – 8) 55% Tretthet 8 (6 – 10) 3,8 (0 9,5) 52% Kløe i øyne 7,5 (0 – 10) 2,8 (0 – 9) 62,5% Tett nese 7,4 (0 – 10) 2,8 (0 – 7) 58% Renn nese 7 (1,5 – 10) 2,6 (0 – 9) 54% Nysing 7,5 (1 – 10) 4,2 (0 – 10) 43,5% Astmaplage 3,6 (0 – 10) 1,2 (0 – 5) 73% Hoste 0,2 (0 – 1) 87%


Laste ned ppt "IMMUNTERAPI den praktiske gjennomføringen  Agenda –Vårt pasientmateriale –Fordeling på allergenekstrakter –Praktisk gjennomføring –Beredskapstiltak –Birkninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google