Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS
God rådgivningsskikk Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS

2 God rådgivningsskikk i Storebrand
Grunnopplæring – obligatorisk for alle nyansatte rådgivere (også ved konsern-intern rekruttering) Fag- / produkt-opplæring Systemer Compliance, herunder vphl. og hvitvaskingsloven Egen retningslinje for oppfølging av rådgivere som ikke ennå er autorisert (nye) Autorisering av finansielle rådgivere BI-løp Løpende oppdatering / opplæring av ansatte Nylig besluttet at alle nyansatte rådgivere med autorisasjon skal testes i metodikk.

3 God rådgivningsskikk i målkortet
Bakgrunn for valg om å inkludere god rådgivningsskikk i målkortet. Resultatkrav Krav til leveranser fra arbeidsgiver Aktivitet – antall kundemøter / telefoner Resultat Egne resultatkrav mål om bonusoppnåelse Incentiv innført som følge av endring av rutiner ifm. arkivering av dokumentasjon Vi ser ikke bare på resultatene , men også hvordan vi skaper dem. God dokumentasjon av rådgivningen som ytes er tillitsvekkende og kan gi et godt grunnlag for forberedelse til senere samtaler med kunden

4 Elementer i kontantlønnsmodell for rådgivere Storebrand Finansiell Rådgivning (2013)
Fastlønn Målbonus, som beregnes iht. modellen under

5 Elementer individuell måloppnåelse
Holdning / aktivitet 25 % God rådgivningsskikk 12,5 % Sentrale aktiviteter 12,5 % Resultat 50 % Aktivitet 25 % Møteaktivitet 12,5 % Spareavtaler 12,5 % Totalt %

6 God rådgivningsskikk (12,5 %)
Krav 150% måloppnåelse: Ingen ting å utsette på egenhandelsrapporteringen Kun meget gode kundeprofilskjema Ingen brudd på rutiner/regelverk Krav 100% måloppnåelse: En forglemmelse knyttet til rapportering av "Ingen handel", for øvrig ingen brudd på egenhandelsregelverket. Kundeprofilskjema (kun grønt) Krav 75% måloppnåelse: Inntil to forglemmelser knyttet til rapportering av "Ingen handel". Kundeprofilskjema (gult, eventuelt i kombinasjon med grønt) Ett mindre brudd på rutiner/regelverk aksepteres.

7 God rådgivningsskikk (12,5 %)
Krav 50 % måloppnåelse En forglemmelse knyttet til registrering av "Handel" eller tre forglemmelser av "Ingen handel" Kundeprofilskjema (kun gule skjema) To mindre brudd på regelverk/rutiner. Krav 0 % måloppnåelse Mer enn én forglemmelse knyttet til registrering av "Handel" Kundeprofilskjema (forekomst av rødt skjema) Et større brudd på regelverk/rutiner eller mer enn to små.

8 Toppselger Konkurranse internt i salgsmiljøet i Storebrand – premiering i form av seminar i utlandet Stor prestisje å få delta Rådgivere med score < 100 % på "God rådgivningsskikk" iht. bonuskriterier er automatisk ekskludert fra deltakelse uavhengig av salgsresultater

9 Resultat av god rådgivningsskikk i målkort
Incentivstruktur – hvordan få alle til å trekke i samme (riktige) retning? Trekk i (individuell) bonus har vist seg svært effektivt - skaper ekstra dimensjon av interessefellesskap mellom rådgiver og arbeidsgiver rådgiver får ekstra incentiv for å sikre god dokumentasjon Ledere får ekstra incentiv for å følge opp teamene sine ettersom de kan trekkes i bonus ved avvik hos rådgiver(e) i teamet Bevissthet rundt krav til dokumentasjon for å kunne bli "Toppselger" og få delta på seminar.

10 Hva kreves for at tiltaket skal ha effekt?
Kontinuerlig oppfølging av ledelse/compliance i form av kontroller Tydelige tilbakemeldinger på hva som ikke er bra nok 1 til 1 Til alle dersom det avdekkes systematiske avvik Dele "best practice" - Lære av de beste

11 2014 Strategisk valg i konsernet om å gå bort fra individuell bonus i salg/rådgivning Innført Ny utvidet rutine for stikkprøver av dokumentasjon på utført rådgivning Risikobasert tilnærming Resultater følges opp løpende Systematiske avvik og tegn på manglede opplæring/kompetanse følges opp i mnd. medarbeidersamtaler mellom rådgiver og leder Mnd. medarbeidersamtaler dokumenteres i form av referat. Lagres i konsernfelles system for medarbeideroppfølging


Laste ned ppt "Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google