Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God rådgivningsskikk Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God rådgivningsskikk Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 God rådgivningsskikk Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS

2 God rådgivningsskikk i Storebrand Grunnopplæring – obligatorisk for alle nyansatte rådgivere (også ved konsern-intern rekruttering) – Fag- / produkt-opplæring – Systemer – Compliance, herunder vphl. og hvitvaskingsloven Egen retningslinje for oppfølging av rådgivere som ikke ennå er autorisert (nye) Autorisering av finansielle rådgivere – BI-løp Løpende oppdatering / opplæring av ansatte Nylig besluttet at alle nyansatte rådgivere med autorisasjon skal testes i metodikk.

3 God rådgivningsskikk i målkortet Bakgrunn for valg om å inkludere god rådgivningsskikk i målkortet. Resultatkrav – Krav til leveranser fra arbeidsgiver Aktivitet – antall kundemøter / telefoner Resultat – Egne resultatkrav mål om bonusoppnåelse Incentiv innført som følge av endring av rutiner ifm. arkivering av dokumentasjon Vi ser ikke bare på resultatene, men også hvordan vi skaper dem. – God dokumentasjon av rådgivningen som ytes er tillitsvekkende og kan gi et godt grunnlag for forberedelse til senere samtaler med kunden

4 Elementer i kontantlønnsmodell for rådgivere Storebrand Finansiell Rådgivning (2013) Fastlønn Målbonus, som beregnes iht. modellen under

5 Elementer individuell måloppnåelse Holdning / aktivitet25 % – God rådgivningsskikk12,5 % – Sentrale aktiviteter12,5 % Resultat50 % Aktivitet25 % – Møteaktivitet12,5 % – Spareavtaler12,5 % Totalt100 %

6 God rådgivningsskikk (12,5 %) Krav 150% måloppnåelse: – Ingen ting å utsette på egenhandelsrapporteringen – Kun meget gode kundeprofilskjema – Ingen brudd på rutiner/regelverk Krav 100% måloppnåelse: – En forglemmelse knyttet til rapportering av "Ingen handel", for øvrig ingen brudd på egenhandelsregelverket. – Kundeprofilskjema (kun grønt) – Ingen brudd på rutiner/regelverk Krav 75% måloppnåelse: – Inntil to forglemmelser knyttet til rapportering av "Ingen handel". – Kundeprofilskjema (gult, eventuelt i kombinasjon med grønt) – Ett mindre brudd på rutiner/regelverk aksepteres.

7 God rådgivningsskikk (12,5 %) Krav 50 % måloppnåelse – En forglemmelse knyttet til registrering av "Handel" eller tre forglemmelser av "Ingen handel" – Kundeprofilskjema (kun gule skjema) – To mindre brudd på regelverk/rutiner. Krav 0 % måloppnåelse -Mer enn én forglemmelse knyttet til registrering av "Handel" -Kundeprofilskjema (forekomst av rødt skjema) -Et større brudd på regelverk/rutiner eller mer enn to små.

8 Toppselger Konkurranse internt i salgsmiljøet i Storebrand – premiering i form av seminar i utlandet – Stor prestisje å få delta Rådgivere med score < 100 % på "God rådgivningsskikk" iht. bonuskriterier er automatisk ekskludert fra deltakelse uavhengig av salgsresultater

9 Resultat av god rådgivningsskikk i målkort Incentivstruktur – hvordan få alle til å trekke i samme (riktige) retning? Trekk i (individuell) bonus har vist seg svært effektivt - skaper ekstra dimensjon av interessefellesskap mellom rådgiver og arbeidsgiver – rådgiver får ekstra incentiv for å sikre god dokumentasjon – Ledere får ekstra incentiv for å følge opp teamene sine ettersom de kan trekkes i bonus ved avvik hos rådgiver(e) i teamet Bevissthet rundt krav til dokumentasjon for å kunne bli "Toppselger" og få delta på seminar.

10 Hva kreves for at tiltaket skal ha effekt? Kontinuerlig oppfølging av ledelse/compliance i form av kontroller Tydelige tilbakemeldinger på hva som ikke er bra nok – 1 til 1 – Til alle dersom det avdekkes systematiske avvik Dele "best practice" - Lære av de beste

11 2014 Strategisk valg i konsernet om å gå bort fra individuell bonus i salg/rådgivning Innført Ny utvidet rutine for stikkprøver av dokumentasjon på utført rådgivning – Risikobasert tilnærming – Resultater følges opp løpende – Systematiske avvik og tegn på manglede opplæring/kompetanse følges opp i mnd. medarbeidersamtaler mellom rådgiver og leder Mnd. medarbeidersamtaler dokumenteres i form av referat. Lagres i konsernfelles system for medarbeideroppfølging


Laste ned ppt "God rådgivningsskikk Eivind Bagås Compliance Officer Storebrand Finansiell Rådgivning AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google