Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg
Folkehelserapporten 2014 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg

2 Mål for folkehelsearbeidet
Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller Jeg skal si mest om det første målet – fordi jeg tror at vi ikke kan nå de andre uten å nå det første

3

4 Levealder gjennom 103 år 1910 Kvinner 59 år Menn 56 år 2013
Kvinner 83,6 år år Menn 79,9 år år

5 Tilbake på pallen…med alle andre
Ferskeste tall fra alle land er fra 2009 Da var Norge et stykke ned på listen og der er vi fremdeles kvinner på 12. plass 3,4 år bak japanske kvinner menn på 9. plass 1,1 år bak australske menn

6 Alle dødsfall 2010 Dødeligheten har gått betydelig ned i alle aldersgrupper siden 1990 Mest hos barn 0-15 år og voksne år Minst hos unge menn år Knyttet til rus og ulykker Norge dårligere enn andre land

7 Tapte leveår 1. Hjertesykdom 2. Slag 3. Lungekreft 4. Tykktarmskreft
5. KOLS 6. Selvmord 7. Lungebetennelse 8. Alzheimer 9. Overdose 10. Brystkreft

8 År levd med helsetap 1. Korsryggsmerter 2. Alvorlig depresjon
3. Angstlidelser 4. Nakkesmerter 5. Fallulykker 6. Diabetes 7. Andre muskel- skjelett lidelser 8. Alkoholmisbruk 9. KOLS 10. Alzheimer

9 Risikofaktorer for død
1. Kosthold 2. Røyking 3. Høyt blodtrykk 4. Høy BMI 5. Inaktivitet 6. Høyt blodsukker 7. Høy kolesterolverdi 8. Alkoholmisbruk 9. Yrkesrisiko 10. Stoffmisbruk

10 Forskjeller i levealder i Norge
Høyere forventet levealder hos de med lang utdanning Kvinner med lav utdanning har dårligst utvikling i levealder Store forskjeller mellom fylker Store forskjeller mellom bydeler Vestlandet: Her lever vi lengst

11 Bedre helse – større ulikhet
Forventet gjenværende levetid ved 35 års alder Menn Kvinner År 35-åringer med grunnskole hadde omtrent samme sannsynlighet for å bli 64 år i 2009 som i 1960-årene grupper med høyere utdanning enn grunnskole økte sannsynligheten for å bli 64 år eller eldre kvinner med lav utdanning har hatt en dårligere utvikling enn andre grupper Registerstudier i Danmark og Belgia viser et lignende bilde for kvinner med lav utdanning Sosiale helseforskjeller løper gjennom hele det sosiale hierarkiet som trappetrinn med økende forskjeller Årstall Grunnskole Videregående Høyere utdanning Steingrímsdóttir et al. (2012) Eur J Epidemiol 27:163-71

12 Hjerte- og karsykdommer
Formidabel nedgang i dødelighet de siste 40 årene Hjertesykdom utgjør 15% av tapte leveår, redusert med 54% siden 1990 Hjerneslag utgjør 7% av tapte leveår, redusert med 42% siden 1990

13 Kreft og lungesykdommer
Flere krefttilfeller prosent økning i 2011 – 2016 Økning i levealder gir flere eldre og flere krefttilfeller Økning i lungekreft og KOLS spesielt hos kvinner på grunn av røyking

14 Diabetes Antagelig ca personer, -4 prosent av befolkningen har diagnosen Antallet som lever med diabetes har økt siden 2004 Mange har diabetes uten å vite det Diabetes type 2 kan forebygges med økt fysisk aktivitet og vektreduksjon

15 Overvekt og fedme En av fem voksne har fedme
Det betyr at en person som er 175 cm høy veier 92 kg eller mer Ett av seks barn har overvekt eller fedme men økningen i andelen med overvekt og fedme ser ut til å ha stoppet opp hos barn

16 Kosthold og fysisk aktivitet
Kun 30 prosent av befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet Blant voksne er 30-åringene minst aktive og 60-åringene mest aktive Sukkerinntaket har gått ned, men er fortsatt for høyt spesielt blant unge i 16 – 24 års alder Saltinntaket er for høyt og bør halveres – ferdigmat står for 75 prosent Grupper med høy utdanning er mest fysisk aktive og spiser mest grønnsaker og frukt I 2012 var forbruket av sukker per innbygger per år 29 kg

17 Psykiske plager og lidelser
Norge er på verdenstoppen i livskvalitet og lykke Men psykisk helse er likevel et stort folkehelseproblem 8 prosent av barn og unge har en psykisk lidelse I løpet av ett år vil prosent av den voksne befolkningen få en eller flere psykiske lidelser I perioden 2008 – 2012 fikk 3 prosent behandling i psykisk helsevern Flere eldre øker behovet for psykisk helsehjelp (inkludert demens)

18 Røyking og snus Betydelig nedgang i røyking i befolkningen, men fortsatt et stort helseproblem ca 15 prosent røyker daglig Bruken av snus øker Kan bety flere nikotin-avhengige gravide Snus kan medføre skader i fosterutviklingen Vi vet ikke hvor mange gravide som snuser

19 Alkohol Alkoholforbruket går ned i noen land, men øker i Norge
Vi drikker nesten 8 liter ren alkohol i året per voksen Forbruket har økt med 40 prosent de siste 20 årene, Alkoholbruk blant ungdom har gått ned Flere kvinner drikker alkohol Økende andel personer over 70 år har problematisk alkoholbruk: 4,5 prosent i 2008 Alkoholbruk øker med økende utdanning og inntekt, men færre i denne gruppen blir avhengige

20 Rusmidler 10 – 20 prosent får problemer med alkohol eller andre rusmidler i en kortere eller lengre periode i løpet av livet Rusmidler er en viktig årsak til at unge skades alvorlig i trafikkulykker og andre ulykker Rusmiddelbruk er vanligere blant personer med psykiske lidelser Tilgjengelighet er den viktigste risikofaktoren for å utvikle en ruslidelse Nye syntetiske rusmidler har til dels ukjente virkninger

21 Søvn 20-25 prosent av barn og unge har søvnvansker
Unge sover i gjennomsnitt 2 timer mindre på ukedager enn anbefalt Elektroniske medier er årsak til kortere søvnlengde hos barn og unge

22 Smittsomme sykdommer Smittsomme sykdommer har gått tilbake over hele verden HPV-vaksine vil trolig redusere antall tilfeller av livmorhalskreft Økt globalisering medfører at enkelte infeksjoner øker i Norge Antall seksuelt overførbare infeksjoner har økt – færre bruker kondom Antibiotikaresistente bakterier er en framtidig trussel Tarminfeksjoner kan øke i omfang hvis drikkevannsledninger ikke vedlikeholdes

23 Hva trenger vi kunnskap om?
Infeksjons sykdommer Ukjent årsak «Livsstils-sykdom»

24 Arbeiderbevegelsens arkiv
Kvinner og barn i kø for å få koppevaksine Folkets hus, Kristiania 1907

25 Takk


Laste ned ppt "Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google