Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelserapporten 2014 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelserapporten 2014 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelserapporten 2014 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg

2 Mål for folkehelsearbeidet Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

3

4 1910  Kvinner 59 år  Menn 56 år 2013  Kvinner 83,6 år + 25 år  Menn 79,9 år + 24 år Levealder gjennom 103 år

5 Tilbake på pallen…med alle andre Ferskeste tall fra alle land er fra 2009 Da var Norge et stykke ned på listen og der er vi fremdeles kvinner på 12. plass 3,4 år bak japanske kvinner menn på 9. plass 1,1 år bak australske menn

6 Alle dødsfall 2010 Dødeligheten har gått betydelig ned i alle aldersgrupper siden 1990 Mest hos barn 0-15 år og voksne 30-70 år Minst hos unge menn 25-29 år Knyttet til rus og ulykker Norge dårligere enn andre land

7 Tapte leveår 1. Hjertesykdom 2. Slag 3. Lungekreft 4. Tykktarmskreft 5. KOLS 6. Selvmord 7. Lungebetennelse 8. Alzheimer 9. Overdose 10. Brystkreft

8 År levd med helsetap 1. Korsryggsmerter 2. Alvorlig depresjon 3. Angstlidelser 4. Nakkesmerter 5. Fallulykker 6. Diabetes 7. Andre muskel- skjelett lidelser 8. Alkoholmisbruk 9. KOLS 10. Alzheimer

9 Risikofaktorer for død 1. Kosthold 2. Røyking 3. Høyt blodtrykk 4. Høy BMI 5. Inaktivitet 6. Høyt blodsukker 7. Høy kolesterolverdi 8. Alkoholmisbruk 9. Yrkesrisiko 10. Stoffmisbruk

10 Forskjeller i levealder i Norge Høyere forventet levealder hos de med lang utdanning Kvinner med lav utdanning har dårligst utvikling i levealder Store forskjeller mellom fylker Store forskjeller mellom bydeler Vestlandet: Her lever vi lengst

11 Bedre helse – større ulikhet Steingrímsdóttir et al. (2012) Eur J Epidemiol 27:163-71 Forventet gjenværende levetid ved 35 års alder MennKvinner Årstall GrunnskoleVideregåendeHøyere utdanning År

12 Hjerte- og karsykdommer Formidabel nedgang i dødelighet de siste 40 årene – Hjertesykdom utgjør 15% av tapte leveår, redusert med 54% siden 1990 – Hjerneslag utgjør 7% av tapte leveår, redusert med 42% siden 1990

13 Kreft og lungesykdommer Flere krefttilfeller – 10 - 20 prosent økning i 2011 – 2016 – Økning i levealder gir flere eldre og flere krefttilfeller Økning i lungekreft og KOLS – spesielt hos kvinner på grunn av røyking

14 Diabetes Antagelig ca 200 000 personer, -4 prosent av befolkningen har diagnosen Antallet som lever med diabetes har økt siden 2004 Mange har diabetes uten å vite det Diabetes type 2 kan forebygges med økt fysisk aktivitet og vektreduksjon

15 Overvekt og fedme En av fem voksne har fedme – Det betyr at en person som er 175 cm høy veier 92 kg eller mer Ett av seks barn har overvekt eller fedme – men økningen i andelen med overvekt og fedme ser ut til å ha stoppet opp hos barn

16 Kosthold og fysisk aktivitet Kun 30 prosent av befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet Blant voksne er 30-åringene minst aktive og 60-åringene mest aktive Sukkerinntaket har gått ned, men er fortsatt for høyt spesielt blant unge i 16 – 24 års alder Saltinntaket er for høyt og bør halveres – ferdigmat står for 75 prosent Grupper med høy utdanning er mest fysisk aktive og spiser mest grønnsaker og frukt I 2012 var forbruket av sukker per innbygger per år 29 kg

17 Psykiske plager og lidelser Norge er på verdenstoppen i livskvalitet og lykke Men psykisk helse er likevel et stort folkehelseproblem 8 prosent av barn og unge har en psykisk lidelse I løpet av ett år vil 10-30 prosent av den voksne befolkningen få en eller flere psykiske lidelser – I perioden 2008 – 2012 fikk 3 prosent behandling i psykisk helsevern – Flere eldre øker behovet for psykisk helsehjelp (inkludert demens)

18 Røyking og snus Betydelig nedgang i røyking i befolkningen, men fortsatt et stort helseproblem – ca 15 prosent røyker daglig Bruken av snus øker – Kan bety flere nikotin- avhengige gravide – Snus kan medføre skader i fosterutviklingen – Vi vet ikke hvor mange gravide som snuser

19 Alkohol Alkoholforbruket går ned i noen land, men øker i Norge Vi drikker nesten 8 liter ren alkohol i året per voksen Forbruket har økt med 40 prosent de siste 20 årene, Alkoholbruk blant ungdom har gått ned Flere kvinner drikker alkohol Økende andel personer over 70 år har problematisk alkoholbruk: 4,5 prosent i 2008 Alkoholbruk øker med økende utdanning og inntekt, men færre i denne gruppen blir avhengige

20 Rusmidler 10 – 20 prosent får problemer med alkohol eller andre rusmidler i en kortere eller lengre periode i løpet av livet Rusmidler er en viktig årsak til at unge skades alvorlig i trafikkulykker og andre ulykker Rusmiddelbruk er vanligere blant personer med psykiske lidelser Tilgjengelighet er den viktigste risikofaktoren for å utvikle en ruslidelse Nye syntetiske rusmidler har til dels ukjente virkninger

21 Søvn 20-25 prosent av barn og unge har søvnvansker Unge sover i gjennomsnitt 2 timer mindre på ukedager enn anbefalt Elektroniske medier er årsak til kortere søvnlengde hos barn og unge

22 Smittsomme sykdommer Smittsomme sykdommer har gått tilbake over hele verden HPV-vaksine vil trolig redusere antall tilfeller av livmorhalskreft Økt globalisering medfører at enkelte infeksjoner øker i Norge Antall seksuelt overførbare infeksjoner har økt – færre bruker kondom Antibiotikaresistente bakterier er en framtidig trussel Tarminfeksjoner kan øke i omfang hvis drikkevannsledninger ikke vedlikeholdes

23 Hva trenger vi kunnskap om? Infeksjons sykdommer Infeksjons sykdommer «Livsstils- sykdom» Ukjent årsak

24

25 Takk


Laste ned ppt "Folkehelserapporten 2014 Pressefrokost Litteraturhuset 30. juni Camilla Stoltenberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google