Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldring Økt fokus på en voksende brukergruppe – hva kan det innebære for kompetansesentrenes tilbud og kunnskapsbehov? Grete Hummelvoll psykolog og aldringskontakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldring Økt fokus på en voksende brukergruppe – hva kan det innebære for kompetansesentrenes tilbud og kunnskapsbehov? Grete Hummelvoll psykolog og aldringskontakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldring Økt fokus på en voksende brukergruppe – hva kan det innebære for kompetansesentrenes tilbud og kunnskapsbehov? Grete Hummelvoll psykolog og aldringskontakt

2 Et ønsket tema – noen inntrykk fra sjeldenfeltet •Studier av voksne (inkl alder) - variasjon •Kurs med parallellsesjoner voksne og eldre •Kurs for ”godt voksne” brukere med samme diagnose eller ulike diagnoser •Kunnskapsinnhenting under kurs •Interesse, ønsker, planer •Registre

3 Aldring på Frambu •Hatt hovedfokus på kurs for omsorgspersoner til eldre med utviklingshemning •Nå tenkes aldring i flere sammenhenger •Stor gruppe registrerte brukere over 40 og 60 •Aldring nå som egen oppgave for en gruppe personer •2014: to brukerkurs 40+ –brukermedvirkning –kunnskapsinnhenting/forskning •e •brukere

4 Aldring: økende kunnskap om helse- og livssituasjon 1. befolkningen generelt 2. personer med nedsatt funksjonsevne 3. personer med sjeldne diagnoser og nedsatt funksjonsevne

5 2 og 3: tidlige helseendringer - generelt forbundet med aldring •diverse studier på tvers av funksjonsnedsettelser + norsk studie av fem sjeldne tilstander: •kronisk smerte, fatigue, muskel- skjelettproblemer/slitasje, depresjon •i tillegg beskrives en rekke ulike sykdommer, mer relatert til den enkelte diagnose: •eks.: demens, hørselstap, diabetes

6 Aldring og ”aldring”: •trekk ved primærtilstanden (assossiert) •konsekvenser av å ha levd med tilstanden over tid (sekundærtilstander) •resultater av medisiner o.a. behandling •kombinasjoner og andre forhold •ren og skjær aldring •hva er viktig å skjelne mellom og når •

7 Små og store kunnskapshull, men noe vet vi • stor variasjon!! – mellom og innen grupper (helse og ”leve med”) • tidligere helseendringer/sykelighet - 40 ++?? •ved utviklingshemning •ved andre tilstander (over lengre tid) • ikke alt blir vanskeligere •dagens/gårsdagens eldre preget av dårligere tilrettelagte liv > en bedre situasjon framover mht både helse og ”leve med” for øvrig (1, 2)

8 ”Livsløp og aldring blant personer (40+) med en sjelden tilstand” (2011) •Erfaringer med å leve med tilstandene •Kompetansesentrenes tilbud: –Opplevelse av tilbudet –Ønsker om tilbud og tilnærmingsmåte •Mye å hente! H emofili, Marfans syndrom, dysmeli, kortvoksthet, Turners syndrom

9 Anbefaler: aldring og livsløp mer plass i kompetansesentrenes tilbud •Kunnskapsoppbygging •Informasjon, veiledning, støtte –Fysiske og psykiske endringer –Endringer i livssituasjonen/overganger –Tilrettelegging for det som kan forventes •Familieperspektiv •Bidra overfor ordinært tjenesteapparat •Møteplasser for brukere og pårørende

10 •Secondary Conditions and Aging with Disability (nett) •Å falle mellom alle stoler? – Om aldring blant funksjonshemmede mennesker. Thorsen, K. (nett) •Thorsen, Grut & Hegna Myrvang: Sjelden og vanlig. Livsberetninger, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser •Grut : Livsløp og aldring med en sjelden diagnose •www.aldringoghelse.nowww.aldringoghelse.no


Laste ned ppt "Aldring Økt fokus på en voksende brukergruppe – hva kan det innebære for kompetansesentrenes tilbud og kunnskapsbehov? Grete Hummelvoll psykolog og aldringskontakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google