Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte ved Zahra Moini Styreleder

2 Innhold i presentasjonen Virksomheten – Visjon, mål Styrets arbeid og utviklingen Resultater og erfaringer 2011 Medarbeiderundersøkelse Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter

3 Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

4 Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minimum fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier: R ESPEKT Å PENHET Æ RLIGHET H UMOR

5 Norges største badeanlegg mest vann – flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate m 2 Brutto areal m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Over 1 million besøkende!

6 Nøkkeltall 2010 Brutto budsjett kr. 54,5 mill 32 årsverk – 40 ansatte Besøkstall / budsjett: Husleie kr. 18,6 mill Åpent 350 * dager i året/83 t per uke Kommunalt tilskudd kr. 16,5 mill * Redusert pga streik juni 2010, normalt 358 dager

7 Styrets arbeid 6 styremøter i Strategi- og virksomhetsplan 2.Organisasjon og personal 3.Mål og resultatparametre 4.Økonomi/budsjett for Markedsføring/profilering 6.Strategiseminar 7.Billettpriser 8.Endrede åpningstider 9.Produktutvikling - fremtid 10.Investeringsbehov framover Styrets medlemmer Zahra Moini (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Morten Yttreeide Ansattes representanter: Kjetil Ulrichsen Henriette Aarbogh

8 Drammensbadets roller og prioriteringer I.Opplevelses-, rekreasjons- og helsetilbud til byens befolkning uavhengig av alder og funksjonsnivå II.Viktig samarbeidspartner for svømmeidretten III.En forretningsmessig drevet virksomhet med tiltrekningskraft også for befolkningen i nærliggende regioner IV.Et moderne anlegg som turist magnet og byens stolthet

9 Flere forretninger under samme tak! Største badeanlegget i Norge Treningssenter – flere anlegg tar etter oss Kafé – tre utsalgssteder Velvære – økende besøk Kursavdeling – skolesvømming og kveldskurs, ventelister Idrett – godt samarbeid med idretten

10 Skolesvømming - resultater 3. klasse gis 8 timer 4. klasse gis 7 timer 9. klasse gis 3 timer Så langt i skoleåret 10/11: 4. klasse: (433 elever) – 2. gang 233 sv. dyktige54 % – 7. gang 344 sv. dyktige80 %

11 Økonomi og besøk

12 Status og erfaringer per  besøkende (+ 17 %)  1085 besøkende i snitt per dag  83 åpningstimer per uke  Åpningstider: Kl /Kl  Fra 1.11 åpent fra kl 0630 tirsdag/torsdag  Prikkfritt NM i svømming – 15 norske rekorder

13 Utviklingen oppsummert  Oppstartsproblemer er under kontroll  Bedre effekt av størrelse og fleksibiliteten i anlegget  Kostnadskontroll  Fra underskudd til overskudd?  Økt besøkstall  Populær skolesvømming  Utvidede åpningstider Styrket posisjon som foretrukket badeanlegg – utenfor Drammensregionen  Byens stolthet  Eksempel for andre å følge

14

15 Medarbeiderundersøkelse  Organisering og innhold i jobben:4,7(4,7)  Trivsel og samarbeid:4,3(5,0)  Lederadferd:4,3(4,6)  Faglig og personlig utvikling:3,6(3,8)  Stolthet av arbeidsplassen:4,7(4,8)  Gjennomsnitt totalt:4,5(4,6)

16 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drmk Kompensasjon netto inntektstap streik Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat

17 Regnskap per 2. tertial 2011 Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drmk Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger000 Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat

18 Budsjett 2012 Salgsinntekter Tilskudd Drmk Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat0

19 Utfordringer og muligheter  Fokus på sikkerhet vs kostnadsbesparelse  Bred og rimelig tilbud til befolkningen vs krav til lønnsom kommersiell virksomhet  Vedlikehold og service av et nytt anlegg med mange ukjente risikofaktorer - kan påvirke tilbudet og resultater  Økte energikostnader  Redusert tilskudd fra Drammen kommune  Planlegge for vær og sesongvariasjoner  Kundeparkering

20 Utfordringer og muligheter  Utvikle kurs- og svømmekompetanse  Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten – nytt NM i mars 2012 (kortbane)  Optimalisere energiforbruket (balanse luft/vann)  Utvikle velværekonseptet ytterligere  Oppgradering av uteanlegget (satt av 5 mill i 2012)  Forlenge utesesongen i begge ender  Fortsatt produktutvikling  Investeringsbehov 10 år frem i tid

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google