Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011
ved Zahra Moini Styreleder

2 Innhold i presentasjonen
Virksomheten – Visjon, mål Styrets arbeid og utviklingen Resultater og erfaringer 2011 Medarbeiderundersøkelse Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter

3 Mål for Drammensbadet KF
Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

4 Visjon og mål Visjon: Hovedmål: Verdier:
Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minimum 330 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier: Respekt Åpenhet Ærlighet Humor

5 Norges største badeanlegg mest vann – flest basseng
Åpnet 1. september 2008 Grunnflate m2 Brutto areal m2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Over 1 million besøkende!

6 Nøkkeltall 2010 Brutto budsjett kr. 54,5 mill 32 årsverk – 40 ansatte
Besøkstall / budsjett: Husleie kr. 18,6 mill Åpent 350* dager i året/83 t per uke Kommunalt tilskudd kr. 16,5 mill * Redusert pga streik juni 2010, normalt 358 dager

7 Styrets arbeid 6 styremøter i 2010 Styrets medlemmer
Strategi- og virksomhetsplan Organisasjon og personal Mål og resultatparametre Økonomi/budsjett for 2012 Markedsføring/profilering Strategiseminar Billettpriser Endrede åpningstider Produktutvikling - fremtid Investeringsbehov framover Styrets medlemmer Zahra Moini (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Morten Yttreeide Ansattes representanter: Kjetil Ulrichsen Henriette Aarbogh

8 Drammensbadets roller og prioriteringer
Opplevelses-, rekreasjons- og helsetilbud til byens befolkning uavhengig av alder og funksjonsnivå Viktig samarbeidspartner for svømmeidretten En forretningsmessig drevet virksomhet med tiltrekningskraft også for befolkningen i nærliggende regioner Et moderne anlegg som turist magnet og byens stolthet

9 Flere forretninger under samme tak!
Største badeanlegget i Norge Treningssenter – flere anlegg tar etter oss Kafé – tre utsalgssteder Velvære – økende besøk Kursavdeling – skolesvømming og kveldskurs, ventelister Idrett – godt samarbeid med idretten 5, 5 mill liter vann 2400 medlemmer Jobber med salg per kunde – kafepersonell yter også service ift renhold, veiledning, sikkerhet Økende besøk – mange faste, forventer service Flere idretter – svømming, bordtennis, bueskyting – økt medlemsmasse Marienlyst toppidrett – regionalt kompetansesenter på tvers av idretter – i regi av Idrettskretsen

10 Skolesvømming - resultater
3. klasse gis 8 timer 4. klasse gis 7 timer 9. klasse gis 3 timer Så langt i skoleåret 10/11: 4. klasse: (433 elever) 2. gang 233 sv. dyktige 54 % 7. gang 344 sv. dyktige 80 % Eks Fjell: fra 0 til 32 elever av totalt 70 elever dvs 0 % til 46 % Konnerud fra 24 til 26 elever av totalt 26 elever dvs fra 93 % til 100 %.

11 Økonomi og besøk

12 Status og erfaringer per 31.10.2011
besøkende (+ 17 %) 1085 besøkende i snitt per dag 83 åpningstimer per uke Åpningstider: Kl /Kl Fra 1.11 åpent fra kl 0630 tirsdag/torsdag Prikkfritt NM i svømming – 15 norske rekorder

13 Utviklingen oppsummert
Oppstartsproblemer er under kontroll Bedre effekt av størrelse og fleksibiliteten i anlegget Kostnadskontroll Fra underskudd til overskudd? Økt besøkstall Populær skolesvømming Utvidede åpningstider Styrket posisjon som foretrukket badeanlegg – utenfor Drammensregionen Byens stolthet Eksempel for andre å følge

14

15 Medarbeiderundersøkelse
Organisering og innhold i jobben: 4,7 (4,7) Trivsel og samarbeid: ,3 (5,0) Lederadferd: ,3 (4,6) Faglig og personlig utvikling: 3,6 (3,8) Stolthet av arbeidsplassen: 4,7 (4,8) Gjennomsnitt totalt: ,5 (4,6)

16 Regnskap 2010 Salgsinntekter -34 664 318 -35 289 000 -624 682
Budsjett 2010 Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drmk -4 000 Kompensasjon netto inntektstap streik Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat

17 Regnskap per 2. tertial 2011 Regnskap 2.tertial Budsjett 2.tertial
Avvik regnskap mot budsjett Salgsinntekter Tilskudd Drmk Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad 31 237 Årsresultat

18 Budsjett 2012 Salgsinntekter -39 200 000 Tilskudd Drmk -17 000 000
Varekostnad Lønnskostnad Av- og nedskrivninger Driftskostnader Annen driftskostnad Finanskostnad Årsresultat

19 Utfordringer og muligheter
Fokus på sikkerhet vs kostnadsbesparelse Bred og rimelig tilbud til befolkningen vs krav til lønnsom kommersiell virksomhet Vedlikehold og service av et nytt anlegg med mange ukjente risikofaktorer - kan påvirke tilbudet og resultater Økte energikostnader Redusert tilskudd fra Drammen kommune Planlegge for vær og sesongvariasjoner Kundeparkering

20 Utfordringer og muligheter
Utvikle kurs- og svømmekompetanse Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten – nytt NM i mars 2012 (kortbane) Optimalisere energiforbruket (balanse luft/vann) Utvikle velværekonseptet ytterligere Oppgradering av uteanlegget (satt av 5 mill i 2012) Forlenge utesesongen i begge ender Fortsatt produktutvikling Investeringsbehov 10 år frem i tid

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google