Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Registertjenester Per Ivar Larsen Sugar E-produkt-ansvarlig Kommuneforlaget 9.5.2011 Sunndalsøra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Registertjenester Per Ivar Larsen Sugar E-produkt-ansvarlig Kommuneforlaget 9.5.2011 Sunndalsøra."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Registertjenester Per Ivar Larsen Sugar E-produkt-ansvarlig Kommuneforlaget 9.5.2011 Sunndalsøra

2 2 Plan -Hvorfor -Sammenhengen -Hvordan oppdatere Kommuneregisteret -Styrevervregisteret -Kommunevalget 2011

3 3 Kommuneforlaget •38 ansatte •83 mill. i omsetning •80 % elektroniske produkt •Aksjeselskap, heleid av KS •Registerprodukter: –Kommuneregisteret •Kommunenøkkelen •+++ –Styrevervregisteret –Norges statskalender

4 4 Dokumentasjon og brukerstøtte •Dokumentasjon: –Brukerveiledning –”Ofte stilte spørsmål” •Brukerstøtte –http://support.kommuneforlaget.no/kommuneregisteret –http://support.kommuneforlaget.no/styrevervregisterethttp://support.kommuneforlaget.no/styrevervregisteret –Fortrinnsvis e-post: registertjenester@kommuneforlaget.noregistertjenester@kommuneforlaget.no –Nett-prat / eDialog24 –Telefon:24 13 28 50 Velg: 1 - 4 –Telefaks:24 13 26 02 –Åpningstid: kl. 08.00 – 15.30 (15.05. – 31.08. kl. 08.00 – 15.00)

5 5

6 Registre ?? 6 Enhetsregisteret Brønnøysund- registrene Registerreim Styreverv- registeret Kommune- registeret ??? ?? ? Registerhai Telefon- katalogen

7 7 Enhetsregisteret –Offentlig register –Kommunal sektor forvaltes av SSB –Samspiller med KOSTRA, AA-registeret etc. –Styres av et presist regelverk –Enheter, organisasjonsledd –Organisasjonsnr., næringskoder, osv. –Ingen personopplysninger

8 8 Kommuneregisteret –Det sentrale registeret for norske kommuner og fylkeskommuner –Styres av et pragmatisk regelverk, gjenspeiler kommunenes forståelse av egen organisasjon –Alle enheter (ca. 26 700) –Leder og ansatte (ca. 17 700) –Folkevalgte (ca. 30 400) –Generell informasjon –Samspiller med Enhetsregisteret –Eies av Kommuneforlaget, samarbeider med KS og SSB –Gratis for kommunene

9 9 Styrevervregisteret –Frivillig register for registrering av verv, økonomiske og andre interesser –Åpent for alle folkevalgte og ansatte i kommuner og fylker –Ca. 8 400 personer i registeret –Ca. 340 kommuner deltar –Gjenbruker data fra Kommuneregisteret – Eies av KS, driftes av Kommuneforlaget –Gratis for kommunene

10 10 Sammenkobling –Få ned antall registre som skal oppdateres –Gjenbruke data –Korrekte data –Funksjonelt verktøy for kommunikasjon mellom partene (kommunene–SSB–KS–Kommuneforlaget) –Forenkle hverdagen

11 Kommuneregisteret Styreverv- registeret Styreverv- registeret Kommune- nøkkelen Kommune- nøkkelen Eksternt adresse- salg Eksternt adresse- salg XML- feed til komm. Kommune- nøkkelen WEB Kommune- nøkkelen WEB Almanakk Internt adresse salg Internt adresse salg ??? Tjeneste- katalogen Tjeneste- katalogen

12 Registrene i Brønnøysund mv. Endrings- meldinger via forskjellige kanaler SSB/ER Kvalitets- kontroll Kommune- registeret Endrings- meldinger Endrings- kvitteringer Endrings- meldinger Styreverv- registeret

13 13

14 14 Kommune- registeret Styreverv- registeret Opplysninger om •Kommunale enheter •Kommunalt ansatte •Folkevalgte •Kommunalt eide selskap •Ledere i kommunalt eide selskap Opplysninger om •Verv/interesser •Personer tilknyttet kommunalt eide selskap

15 15 Kommune- registeret Styreverv- registeret

16 Oppsummering •Kommuneregisteret er et lite hjul i et stor maskineri •Stor samfunnsnytte •Viktig at registeret holdes oppdatert 16

17 17 Administrative roller •Kontaktperson for Kommuneregisteret •Kontaktperson for Styrevervregisteret •Kontaktperson for Kommuneregisteret og Styrevervregisteret (anbefalt) •Kontaktperson for selskap •Administratorer (KF)

18 18 Roller for vervinnehavere •Kommunalt ansatt •Tilknyttet kommunalt eid selskap (ansatt, styremedlem etc.) •Folkevalgt •Disse rollene vises alltid som et ”verv” •Alle andre slettes automatisk

19 19 Arbeidsgang 1.Enhet legges inn 2.Person (ansatt/folkevalgt) legges inn med e- postadr. 3.Medlemmer i utvalg legges inn 4.E-postvarsel sendes

20

21

22

23 23 KRKR/STV STVKR

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Varsel sendes •Manuelt, av kontaktpersonen •Automatisk, til alle som har akseptert vilkårene –2 x pr år (20.1 og 20.7, blir endret etter valget) –når det skjer endringer med personopplysningene

42 42 Etter valget 2011 •Vi sammenligner tidligere valgte med nyvalgte, basert på: –Kommune –Navn –Parti (hvis navnelikhet innen kommune) •Resultat kontrolleres av vervinnehaver

43 43 Etter valget 2011 1.På forhånd varsles alle vervinnehavere gjennom e-post 2.All publisering skrues av 3.Varsling via e-post: –Treff: lenke til kontroll og publisering –Ikke treff: mulighet for å melde til kontaktperson 4.Kontaktperson retter feilmeldinger 5.Kontaktperson sender manuelt varsel til de som ikke varsles automatisk

44 44 Takk for meg!


Laste ned ppt "1 Registertjenester Per Ivar Larsen Sugar E-produkt-ansvarlig Kommuneforlaget 9.5.2011 Sunndalsøra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google