Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid aman. Jorun Buli-Holmberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid aman. Jorun Buli-Holmberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er spesialpedagogisk arbeid? Hva er innovasjon og hva er rådgivning? Hvilken rolle har innovasjon og rådgivning i spesialpedagogisk arbeid?

2 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er spesialpedagogisk arbeid? Fokus i spesialpedagogisk arbeid er rettet mot stimulering og opplæring som kan fremme utvikling og læring for funksjonshemmede. (Holmberg og Lyster 1998)

3 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er innovasjon? En planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis. (Skogen og Sørlie 1992, Skogen og Holmberg 2002)

4 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er rådgivning? Å gi hjelp til selvhjelp i en utviklingsprosess. Forutsetter kunnskaper om og anvendelse av kommunikative ferdigheter for å hente fram iboende ressurser hos rådsøker.

5 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hvilken rolle har innovasjon og rådgivning i spesialpedagogisk arbeid? Innovasjon dreier seg om utviklingsprosesser som til enhver tid foregår i spesialpedagogisk arbeid Rådgivning handler de kommunikative ferdighetene som anvendes, og bidrar til at utviklingsprosessen stadig føres framover

6 System- og indvidrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er systemrettet arbeid og hva er individrettet arbeid? Hvordan er sammenhengen mellom system- og individrettet arbeid? Hvorfor er både system og individperspektivene sentralt i spesialpedagogisk arbeid?

7 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Fokus er på påvirkningsfaktorer i omgivelsene som omgir brukeren (mikro og makrosystemer) Systemer: Foreldre Nærmiljø (venner og naboer) Skole-/barnehage Alderstrinn- og gruppe Fritidsaktiviteter

8 Individrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Fokus er på brukerens behov (i skolen er det elevens behov) og forutsetninger (for eksempel elevens biologiske disposisjoner) Individer er brukerne av spesialpedagogiske tilbud: - barnet - ungdommen - den voksne - den funksjonshemmede

9 Atferd = PO P står for faktorer knyttet til Personen
Forholdet mellom system- og individrettet arbeid aman. Jorun Buli-Holmberg  Atferd = PO P står for faktorer knyttet til Personen O står for faktorer knyttet til Omgivelsene Lewin (1935) viser i denne formelen at menneskets atferd er knyttet til: individet (personen) systemer (omgivelsene)

10 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Tre innfallsvinkler for å forbedre opplæringssituasjonen til den funksjonshemmede: faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til systemet faktorer knyttet til både individ og system

11 Refleksjonsspørsmål 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Hva er fordeler og ulemper når spesialpedagogisk arbeid utelukkende fokuseres på: faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til systemet ?

12 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Systemets påvirkning på individet 1 Samspill som er negativt for individet  2  Samspill som er negativt for systemet                                          3 Samspill som er positivt for individet 4  Samspill som er positivt for systemet   (Holmberg 1997)

13 Fra individ til system 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
eleven med spesielle behov (individ) er i fokus og personer i omgivelsene (systemet) som omgir eleven er påvirkningsfaktorer

14 Fra system til individ 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
- skolen (systemet) besitter spesialpedagogisk kompetanse fra arbeid med elever (individ) som har spesielle behov som bruker i tilrettelegging av lignende elevsaker (individ)

15 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Elever med spesielle behov har rett til: Individuell tilpasset opplæring Opplæring i inkluderende fellesskap Skolen har en sentrale funksjon i støtteapparatet (systemet) rundt brukeren (individet) av spesialpedagogiske tiltak for å oppfylle de skolepolitiske intensjonene om inkludering og tilpasset opplæring.

16 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Systemrettede innovasjoner er sentrale virkemidler for å arbeide framover for en stadig bedre realisering av intensjonene om inkludering og tilpasset opplæring.

17 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Enhver pedagog har behov for innovasjons- og spesialpedagogisk kompetanse for å møte elevmangfold (behovene til elever med ulike læreforutsetnnger) og de kontinuerlige endringer som til enhver tid foregår i en inkluderende skole.

18 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg
Den pedagogisk psykologiske tjenesten har en sentral rolle på systemnivå med å bidra til kompetanseutvikling i skolen innenfor det spesialpedagogiske fagområdet.


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid aman. Jorun Buli-Holmberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google