Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er spesialpedagogisk arbeid? Hva er innovasjon og hva er rådgivning? Hvilken rolle har innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er spesialpedagogisk arbeid? Hva er innovasjon og hva er rådgivning? Hvilken rolle har innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er spesialpedagogisk arbeid? Hva er innovasjon og hva er rådgivning? Hvilken rolle har innovasjon og rådgivning i spesialpedagogisk arbeid?

2 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er spesialpedagogisk arbeid? Fokus i spesialpedagogisk arbeid er rettet mot stimulering og opplæring som kan fremme utvikling og læring for funksjonshemmede. (Holmberg og Lyster 1998)

3 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er innovasjon? En planlagt endring som har til hensikt å forbedre praksis. (Skogen og Sørlie 1992, Skogen og Holmberg 2002) Skogen og Holmberg 2002)

4 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er rådgivning? Å gi hjelp til selvhjelp i en utviklingsprosess. Forutsetter kunnskaper om og anvendelse av kommunikative ferdigheter for å hente fram iboende ressurser hos rådsøker.

5 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hvilken rolle har innovasjon og rådgivning i spesialpedagogisk arbeid? Innovasjon dreier seg om utviklingsprosesser som til enhver tid foregår i spesialpedagogisk arbeid Innovasjon dreier seg om utviklingsprosesser som til enhver tid foregår i spesialpedagogisk arbeid Rådgivning handler de kommunikative ferdighetene som anvendes, og bidrar til at utviklingsprosessen stadig føres framover Rådgivning handler de kommunikative ferdighetene som anvendes, og bidrar til at utviklingsprosessen stadig føres framover

6 System- og indvidrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er systemrettet arbeid og hva er individrettet arbeid? Hvordan er sammenhengen mellom system- og individrettet arbeid? Hvorfor er både system og individperspektivene sentralt i spesialpedagogisk arbeid?

7 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Fokus er på påvirkningsfaktorer i omgivelsene som omgir brukeren (mikro og makrosystemer) som omgir brukeren (mikro og makrosystemer)Systemer: Foreldre Nærmiljø (venner og naboer) Nærmiljø (venner og naboer)Skole-/barnehage Alderstrinn- og gruppe Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter

8 Individrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Fokus er på brukerens behov (i skolen er det elevens behov) og forutsetninger (for eksempel elevens biologiske disposisjoner) Individer er brukerne av spesialpedagogiske tilbud: Individer er brukerne av spesialpedagogiske tilbud: - barnet - ungdommen - ungdommen - den voksne - den voksne - den funksjonshemmede - den funksjonshemmede

9 Forholdet mellom system- og individrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Atferd = PO Atferd = PO P står for faktorer knyttet til Personen P står for faktorer knyttet til Personen O står for faktorer knyttet til Omgivelsene O står for faktorer knyttet til Omgivelsene Lewin (1935) viser i denne formelen at Lewin (1935) viser i denne formelen at menneskets atferd er knyttet til: menneskets atferd er knyttet til: individet (personen) individet (personen) systemer (omgivelsene) systemer (omgivelsene)

10 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Tre innfallsvinkler for å forbedre opplæringssituasjonen til den funksjonshemmede: faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til systemet faktorer knyttet til systemet faktorer knyttet til både individ og system faktorer knyttet til både individ og system

11 Refleksjonsspørsmål 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er fordeler og ulemper når spesialpedagogisk arbeid utelukkende fokuseres på: faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til individet faktorer knyttet til systemet ? faktorer knyttet til systemet ?

12 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Systemets påvirkning på individet 1 Samspill som er negativt for individet 1 Samspill som er negativt for individet 2 Samspill som er negativt for systemet 2 Samspill som er negativt for systemet --------------------------------------------------------- 3 Samspill som er positivt for individet 4 Samspill som er positivt for systemet (Holmberg 1997) (Holmberg 1997)

13 Fra individ til system 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg -eleven med spesielle behov (individ) er i fokus og personer i omgivelsene (systemet) som omgir eleven er påvirkningsfaktorer

14 Fra system til individ 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg - skolen (systemet) besitter spesialpedagogisk kompetanse fra arbeid med elever (individ) som har spesielle behov som bruker i tilrettelegging av lignende elevsaker (individ)

15 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Elever med spesielle behov har rett til: Individuell tilpasset opplæring Individuell tilpasset opplæring Opplæring i inkluderende fellesskap Opplæring i inkluderende fellesskap Skolen har en sentrale funksjon i støtteapparatet (systemet) rundt brukeren (individet) av spesialpedagogiske tiltak for å oppfylle de skolepolitiske intensjonene om inkludering og tilpasset opplæring.

16 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Systemrettede innovasjoner er sentrale virkemidler for å arbeide framover for en stadig bedre realisering av intensjonene om inkludering og tilpasset opplæring.

17 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Enhver pedagog har behov for innovasjons- og spesialpedagogisk kompetanse for å møte elevmangfold (behovene til elever med ulike læreforutsetnnger)og de kontinuerlige ulike læreforutsetnnger) og de kontinuerlige endringer som til enhver tid foregår i en inkluderende skole.

18 Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Den pedagogisk psykologiske tjenesten har en sentral rolle på systemnivå med å bidra til kompetanseutvikling i skolen bidra til kompetanseutvikling i skolen innenfor det spesialpedagogiske fagområdet.


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid 3.12.07 - 1.aman. Jorun Buli-Holmberg Hva er spesialpedagogisk arbeid? Hva er innovasjon og hva er rådgivning? Hvilken rolle har innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google