Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

2 Fakta om de to høgskolene Høgskolen i Oslo: 12 400 studenter 1 450 årsverk 7 avdelinger 36 bachelorutdanninger 21 mastergradsutdanninger 2 doktorgradsprogram Videreutdanninger Utdanner bl.a. til yrker innenfor barnehage og skole, helse og velferd, økonomi og ledelse, estetiske fag, bibliotek, journalistikk og teknologi. Høgskolen i Akershus: 3 850 studenter 300 årsverk 4 avdelinger 14 bachelorutdanninger 6 mastergradsutdanninger 1 doktorgradsprogram Videreutdanninger Utdanner til yrker innenfor helse, ernæring og ledelse, produktdesign og yrkesfaglærer. 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

3 HiO hadde før fusjonen, i desember 2007, vedtatt et strategisk mål om å bli universitet i 2014, et universitet med profesjonsrettet profil Hvorfor universitet? Styrke kvaliteten i utdanning og forskning for bedre å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse Faglig frihet til å utvikle nye studietilbud Sterkere profilering i Oslo og Akershus-regionen, samfunnsmessig og politisk Økt status på den nasjonale og internasjonale arenaen 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

4 Hvorfor fusjon? Oslo og Akershus – én region Oslo og Akershus er én region med en sterk befolkningsvekst og et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer Store oppgaver skal løses innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø Høgskolenes mål er å bidra sterkere enn i dag til utvikling av denne regionen Disse utfordringene kan best møtes ved at høgskolene slås sammen til én høgskole for regionen Oslo- Akershus 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

5 Samarbeid om et nytt og annerledes universitet Nasjonalt ledende Regionalt forankret Internasjonalt orientert Fusjonen skulle gi raskere realisering av et nytt universitet 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

6 Den formelle prosessen Intensjonsavtalen godkjent i de to styrene i oktober 2008 Utredning, høringsrunde, vedtak i avdelingsstyrer osv. (nov.08 – sept.09) Prinsippvedtak fattet i de to styrene 28.10.09 Nye utredninger fram til desember 2010 Endelig vedtak i styrene desember 2010 og av Kongen i Statsråd januar 2011 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

7 Utfordringer Ulik størrelse på HiO og HiAk: Hvordan slå sammen høgskoler av ulik størrelse? Flercampus-modellen: Hvordan skape tilhørighet, fellesskap og identitet? Styring - og ledelse: Hvordan velge ”riktig” modell? Hvordan ivareta medinnflytelse for tilsatte og studenter? Krevende arbeid En fusjonsprosess krever prioriteringer. Hva kan utsettes? Lokalisering: Valg av campusprofil Hvor skal studentveksten komme? Bør vi gjøre mer i vest? 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

8 Prinsipper for deltagelse i prosjektet Fusjonen er tuftet på likeverdighet mellom partene I alle grupper skal det derfor være en likeverdig representasjon blant ansatte, tjenestemannsorganisasjoner og studentrepresentanter Undervisnings- og forskertilsatte, administrativt tilsatte, tjenestemannsorganisasjoner og studentrepresentanter har vært representert i alle grupper 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

9 Omstilling/innplassering «Sentral» avtale om medbestemmelse mars 2010 «Lokal» avtale om omstilling desember 2010 Håndbok for omstillingsarbeidet mars 2011 Alle undervisnings- og forskningsansatte ble direkte innplassert i ny organisasjon For teknisk/administrativt personale ble noen grupper direkte innplassert For de øvrige ble det utarbeidet bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser som grunnlag for vurdering av innplassering Målet var at alle medarbeidere skulle vite sin organisatoriske tilknytning før de tok sommerferie 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

10 Implementering Vi fusjonerte 1. august Vi har i hovedsak komplementære utdanningstilbud Endringene oppleves som små for den enkelte student og for undervisnings- og forskerpersonalet Endringene og behovet for endring er større innenfor de administrative områdene Vi må definere tjenestetilbudet og utvikle felles arbeidsprosesser Har valgt å videreføre IKT-løsningene i begge høgskolene i en overgangsfase, men gradvis overgang Har etablert en shuttlebussordning slik at det skal være enkelt å reise mellom de to studiestedene Møtetidspunkt avpasses ift shuttlebussen 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

11 Tja … Fusjonsprosess på HiO var for dårlig forankret Fusjonsprosessen innebærer store kostnader To store prosesser løper parallelt Likeverdige partnere? 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

12 Høringene på HiO Uttalelser både for sammenslåing, mot sammenslåing og for utsettelse Ingen uttalelser var imot samarbeid og sammenslåing på sikt Det viktigste faglige argument mot var at man fryktet at sammenslåingen ville svekke universitetssatsingen 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

13 Underskriftskampanjen på HiO Bakgrunnen: Ett medlem av utredningsgruppa tok dissens, tok ikke stilling for eller imot, men ønsket mer utredning Debatten dreide fra ”saken” til sakspapirene: Var grunnlaget godt nok? 527 underskrifter for å utsette saken 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

14 Forankring på HiO? 10 av 11 styremedlemmer var ikke i tvil om at grunnlaget for å fatte beslutning var godt nok FF, og underskriverne, ønsket utsettelse De andre fagforeningene støttet vedtaket 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

15 Høringene på HiAk I hovedsak var alle avdelinger og tjenestemannsorganisasjoner positive til sammenslåing Enkelte enheter ønsket utsettelse av sammenslåing fra 1.8.2011 til 1.1.2012 En viss skepsis og usikkerhet til hva en sammenslåing ville bety for HiAks fleksibilitet og gode arbeidsmiljø 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

16 TRIVSELSUNDERSØKELSE MARS og JUNI 2011 51,9 % mars (51,3 % juni) er besvart av UF tilsatte. 40,7 % mars (40,7 % juni) TA tilsatte og 7,4 % mars (8,0 % juni) er ledere med personalansvar. 1. Min jobbsituasjon i dag - Jeg trives godt i min nåværende arbeidssituasjon (Arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 viste at 10,9 % trives mindre godt) Hele HiO, mars18.3 % trives mindre godt Hele HiO, juni24.0 % trives mindre godt UF tilsatte, mars16,7 % UF tilsatte, juni21.3 % TA tilsatte, mars20,4 % TA tilsatte, juni27.7 % Ledere, mars19,5 % Ledere, juni24.9 % HF, mars25,8 % HF, juni27,8 % Fellesadm, mars31,9 % (OP, ØD og Studie) Fellesadm, juni41,9 % IT, mars38,5 % IT, juni46,2 %

17 Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (uf-stilling) 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

18 Publiseringspoeng pr uf-stilling 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

19 Publiseringspoeng for 2010 pr fagårsverkpr førstest./postdoc. UiS0,81,4 UiA0,81,5 UiN0,51,0 HiAk0,20,6 HiO0,41,0 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene


Laste ned ppt "Fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus 16.02.2012Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google