Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon: Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Velferdskonferansen 2012 Oslo kongressenter 22. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon: Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Velferdskonferansen 2012 Oslo kongressenter 22. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon: Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Velferdskonferansen 2012 Oslo kongressenter 22. mai 2012 www.unio.no

2 2 IP Ny FT Uføre- pensjon Hybrid OfTP Gammel FT MP i FT MP i FT Foretaks- pensjon Kollektiv Sosialpolitisk Individuell Sparing Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing?

3 3 Sparing til alderspensjon i pst av lønn FT:18,1 pst OfTP (alder, AFP, uføre mv): 15-20 pst* Ny privat AFP: om lag 4 pst (staten dekker en tredel) Obligatorisk TP minimum: 2 pst over 1G IP maksimum: 5 pst 1G-6G, 8 pst 6G-12G Foretakspensjon (alder, uføre mv): 10-17 pst* (ordningene kan sikte mot 60-70 pst av sluttlønn) * sterkt avhengig av rentenivået

4 4 Anbud er spekulasjon i pensjon Forskjellen mellom 2-pst.ordning og Of.TP er pluss/minus 15 pst Anbud er «sosial dumping» på pensjon Det er her Privat Omsorg Ditt og Datt AS henter profitten Fare for todelt arbeidsmarked i offentlig sektor Unio krever HTA inklusive OfTP for alle som utfører lovpålagte oppgaver for det offentlige (lærere har en slik lovpålagt regel)

5 5 Dødelighetsarv Tilfaller kollektivet FT Privat AFP OfTP Foretakspensjon Hybrid Tilfaller arvingene IP (k an også ses som alternativ til etterlattepensjon) Stor økonomisk betydning Hybriden gir større pensjon enn IP gitt like sparesatser Eneste forskjell mellom IP og enkleste «hybrid»

6 6 Hvem betaler for risiko og garantier? Næringslivet skyr risiko knyttet til pensjon Kvitte seg med «balanseføringen» Risiko knyttet til regulering av pensjon under opptjening (pensjonsbeholdningen) Risiko knyttet til regulering av pensjon under utbetaling Risiko knyttet til død og langt liv Flere arbeidsgivere velger IP (eller enkleste «hybrid») hvor all risiko veltes over på arbeidstaker, og arbeidsgiver slipper å betale risikopremie for pensjonsløftene (garantiene)

7 7 Fordeling? Avgjøres av pensjonsordningenes regler for opptjening og uttak Alleårsregel vs 40 år/besteårsregel/30 år Kompensere null sparing for høye inntekter i FT Skal opptjeningen slutte ved 62 år eller ved 75 år? Ikke radikalt å være for mest mulig lik pensjon, tradisjonen i fagbevegelsen er lønn og pensjon for innsats, kombinert med risikodekninger og god fordeling

8 8 Yrkesmønstre i offentlig sektor 2/3 har høyere utdanning (og kortere opptjening) 2/3 er kvinner Halvparten i kommune/sykehus jobber deltid Gjennomsnittsalder lavere grad 27,5 år, høyere grad 30 år 2008-oppgjøret: Unio fikk henvisning i RMM til «yrkes- mønstrene i offentlig sektor». Viktig for 2009-oppgjøret, store forskjeller mellom offentlig og privat sektor  Alleårsregel passer ikke like bra, trenger andre opptjeningsregler  Privat AFP gitt store tap, trenger andre uttaksregler for tidligpensjon, videreført AFP er gull verdt

9 9 Greed is bad 50.000 menn tatt ut FT 62-66 år og jobber ved siden av Var dette meningen med fleksibiliteten? Individuell tilpasning: Menn som tror de dør tidlig, tror de forvalter pengene best selv. Mild utgave av system hvor pensjonsbeholdningen utbetales «lump sum» Kollektiv tilpasning: All pensjon bør være livsvarig, sette grenser for fleksibiliteten, kun til nedtrapping av arbeidsinnsats Stort overgangsproblem, 9 mrd ekstra i årets statsbudsjett, tas med i beregningen av budsjettets stramhet, pengene kunne vært brukt på noe annet Kan gi økt fattigdom blant de eldste eldre

10 10 «Like godt å jobbe som å danse?" Tidliguttak rammer sosialt skjevt Klar sammenheng mellom type yrke, bruk av AFP/tidliguttak og tidlig død Alleårsregelen og aktuariell avkorting rammer sosialt skjevt, og den rammer kvinner hardere enn menn Matematisk rettferdighet er ikke nødvendigvis det samme som sosial rettferdighet Evaluering fram til 2017

11 11 Stoppe opptjening tidlig? FT opptjening til 75 år Privat AFP opptjening til 62 år Tidlig opptjeningsstopp kan dempe avkortingen ved 62 år Kilde: Unios notatserie nr. 1/2012

12 Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Skatterevisorenes forening Over 300.000 medlemmer! 12


Laste ned ppt "Pensjon: Sosialpolitisk forsikring eller individuell sparing? Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Velferdskonferansen 2012 Oslo kongressenter 22. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google