Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens byer Status og Handlingsprogrammet For Framtidens byer Formannskapet 04.11.2008 Tone Skau Jonassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens byer Status og Handlingsprogrammet For Framtidens byer Formannskapet 04.11.2008 Tone Skau Jonassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens byer Status og Handlingsprogrammet For Framtidens byer Formannskapet 04.11.2008 Tone Skau Jonassen

2 Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bomiljø Nasjonalt program 2008 - 2014 Samferdsels dep. Kommunal og Regional dep. Miljø dep. og Olje og Energi dep. 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Trondheim Tromsø og Stavanger Intensjonsavtale 16.06.2008

3 Framtidens byer  Hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra transport, energibruk i bygg, forbruk og avfall i byområder og samtidig tilpasse byområdene til klimaendringene.  Delmål er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, universellutforming, opplevelse og næringsutvikling.

4 Framtidens byer Fire satsningsområder: 1.Arealbruk og transport Kontaktpersoner: Tore Kildal, Olav Backe- Hansen 2. Energibruk i bygg Kontaktpersoner: Anette Birkelid Lekman, Synnev Aas AAby. 3. Forbruksmønster og avfall Kontaktpersoner: Sølvi Segtnan Hansen, Anne Berit Steinseth. 4. Tilpasning til klimaendringer Kontaktpersoner: John Lium, Jan Moseng.

5 Framtidens byer Det er ønskelig at byene: Dekker hele bredden av tiltak og setter opp mål for reduksjon av utslippene Tar i bruk nødvendige, også restriktive, virkemidler for å redusere utslippene Legger opp til en tverrfaglig organisering internt Foreslår avgrensning av byregionen Redegjør for hvordan samarbeidet med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige regionale etater bør organiseres

6 Framtidens byer Handlingsplan Felles handlingsprogram for ”Tvilling byene” Porsgrunn og Skien Klima og energiplanene, og areal og transportplanene til Skien og Porsgrunn danner grunnlaget for handlingsplanen Samarbeid Konkrete tiltak som kan gjennomføres raskt eller på litt lengre sikt

7 Framtidens byer politisk organisering

8 Framtidens byer adm. organisering Felles adm. Styringsgruppe (SK og PK) Hovedkontaktene i PK og SK som koordinatorer/prosjektledere Felles arbeidsgrupper ledet av kontaktpersonene i PK og SK

9 Framtidens byer Fremdrift Politisk behandling av handlingsplanen for Skien og Porsgrunn vil skje på nyåret Arbeidsgrupper etableres innen 15. nov Handlingsprogrammet er under utarbeiding Pågående prosjekter i Skien og Porsgrunn tas inn i handlingsprogrammet Earth Hour 28 mars ? Forslag til samarbeidsavtaler utarbeides i løpet av våren 2009.

10 Framtidens byer Økonomi 1. Det interkommunale prosjektet ”Klimakutt i Grenland” 100 000 2. Miljøsertifisering av egne virksomheter 100 000 3. Bidrag til tiltak innunder Belønningsordningen 100 000 4. Prosjektet ”Smart Trafikant” 150 000 5. Stimulering til ytterligere samordning av interkommunale miljø - og friluftsoppgaver 50 000


Laste ned ppt "Framtidens byer Status og Handlingsprogrammet For Framtidens byer Formannskapet 04.11.2008 Tone Skau Jonassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google