Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGI- OG KLIMAGASSREGNSKAP VESTREGIONEN Prosjektleder Unni Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGI- OG KLIMAGASSREGNSKAP VESTREGIONEN Prosjektleder Unni Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGI- OG KLIMAGASSREGNSKAP VESTREGIONEN Prosjektleder Unni Larsen

2 VESTREGIONEN Hvem •16 kommuner og 2 fylkeskommuner •Nærmere 400.000 innbyggere •Ledes av ordførere og rådmenn Hvorfor •Sammen er vi sterke •Øke kommunenes effektivitet og kvalitet •Påvirke politiske prosesser Hva •Kunst Rett Vest •Ungdomssymfonikerne •Fortellerprosjektet •Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken •Klimaprosjektet 2012

3 1.Energi- og klimagassregnskap -Arbeidsgruppen ledes av Berit Viig, Bærum 2.Energi i bygg - Arbeidsgruppe ledes av Geir Andersen, Drammen 3.Miljøsertifisering av virksomheter - Arbeidsgruppen ledes av Ragnar Vadseth, Asker 4.Transport og kjøretøy - oppstartsfase KLIMAPROSJEKTET

4 ENERGI OG KLIMAGASSREGNSKAP Vestregionen har felles målsettinger om redusert energibruk og klimagassutslipp •For å kontrollere måloppnåelse trengs et rapporteringssystem –som del av kommunens miljøoppfølgingssystem –for sammenligning med øvrige kommuner ”What gets measured gets managed”

5 HVA SKAL VI BRUKE ENERGI- OG KLIMAGASSREGNSKAP TIL? –Dokumentasjon iht. klima- og energiplan –Prioritering av innsatsområder –Integrasjon i miljøstyringssystemet – også på virksomhetsnivå –Sammenligne seg med andre –Kvotekjøp Sammenligning krever omforente omregningsfaktorer og avgrensninger, slik at vi sammenligner ”epler” med ”epler”….

6 PROSJEKTPLAN •Utvikle mal for kommunale klimaregnskap •Opplegg for testing •Vestregionen som pilot for uttesting •Utfordringer må dokumenteres •Sluttresultat: Mal med veiledning •Samarbeid med KOSTRA •Norconsult engasjert høsten 2010 •Prosjektet støttes av Framtidens byer

7 HVA BØR RAPPORTERES? •Årlig energibruk kommunal virksomhet •Årlig klimagassutslipp kommunal virksomhet •Status for miljøsertifisering •Status for arbeidet med energi/klimaplan i kommunen

8 AKTUELLE ENERGIDATA 1.Energibruk knyttet til kommunale bygninger, 2.Drivstoff til kommunal transport 3. Avfallsbehandling 4.Vannverk 5.Kloakkbehandling

9 AKTUELLE KIMAGASSDATA •Drift av kommunale bygninger •Drivstoff kommunal transport •Privatbil i kommunal tjeneste •Kommunale avfallsdeponier •Avfallsbehandling •Vannverk •Kloakkbehandling •Kjøp av klimakvoter (trekkes fra)

10 STATUS OG UTFORDRINGER Kommunen har ikke reelle energi/klimadata -Alle relevante data er ikke tatt med -Eksempel: Energi/utslippsdata fra forbrenning av restavfall oppgis, mens energi /utslipp fra innsamling og omlasting av restavfall i kommunen beregnes ikke.

11 –Benytter beregnede verdier i stedet for reelle verdier -Eksempel: Rapportert bensin- og dieselforbruk beregnet for kjøretøyene ut fra kjørte km x drivstofforbruk oppgitt av bilprodusent. Det reelle forbrukte anslås å ligge 10 – 20 % høyere pga. mye småkjøring/kaldstart.

12 -Dataene har ikke god nok kvalitet -Eksempel: Kommunen har ikke et godt system for energioppfølging, feil arealdata, feil avlesning av energibruk, manglende målere etc.

13 1.What gets measured gets managed” 2.Sammenligning krever omforente omregningsfaktorer og avgrensninger, slik at vi sammenligner ”epler” med ”epler”…. 3.Regnskapet må ha reelle verdier/data 4.Prioritere hvilke data som er nødvendig og viktig •F.eks til bruk for Energi- og klimaplanen Energi- og klimagassregnskapet skal være et praktisk og nyttig verktøy – som kan benyttes av kommunene! OPPSUMMERING


Laste ned ppt "ENERGI- OG KLIMAGASSREGNSKAP VESTREGIONEN Prosjektleder Unni Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google