Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø

2 Hva er miljøfyrtårn? En nasjonal sertifiseringsordning
Offisielt norsk sertifikat Felles bransjekrav Felles metodikk - miljøanalyse Felles prosedyrer for sertifisering

3 Miljøfyrtårnet® (pr. 14. april 2008)
Ca 1280 gyldige sertifikater 72 bransjekrav Forankret i kommuneplan eller tilsv i en rekke norske kommuner. (ca 130 kommuner har sertifiseringer, de fleste byene er med!)

4 Hvorfor Miljøfyrtårn? Miljøfyrtårnet er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive både mer lønnsomt og mer miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

5 Hvorfor Miljøfyrtårn? Spare penger på drift (evaluering 2006)
Spare miljøet (evaluering 2006) Bedre arbeidsmiljø (evaluering 2006) Markedsføres som miljøbedrift Oppfylle miljøkrav som underleverandør Oppfylle regnskapslovens krav om årsberetning Feie for egen dør Være i forkant av utviklingen Klimatiltak - klimaløftet

6 Miljøfyrtårnets begynnelse
Tor Justnæs, fra Hansen & Justnæs AS 1996 : MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET “Jeg har noen miljøsvin på skogen, Hva gjør jeg nå ? “ “Når jeg har “ryddet opp,” vil jeg ha et synlig bevis på dette !”

7 Resultat Miljøfyrtårn® = VINN / VINN
Trevarefabrikk: Reduserte renovasjonskostnader Lavere strømforbruk Lavere forsikringspremie Sparte transportkostnader Mindre utslipp til kloakk Bedre ordreinngang Bedre arbeidsmiljø Teambygging og firmatilhørighet – fornøyde medarbeidere

8 Miljøfyrtårn og HMS Miljøfyrtårn
             Miljøstyringssystem som er tilpasset offentlige og private virksomheter. HMS-systemet er fundamentet. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn - "kommunenes nasjonale miljøsertifiseringsordning": Opplegget, som er utviklet av Kristiansand kommune, kan betegnes som en forenklet EMAS med lavterskel-sertifisering - beregnet på virksomheter med ubetydelig miljøpåvirkning. Opplegget skiller seg fra ISO14001 og EMAS ved at det er utarbeidet 50 standard Bransjekrav (frisør, sykehjem, kontorvirksomhet etc), som gjør det enklere for interesserte å fastslå eventuell miljøpåvirkning i egen virksomhet. De kommunale miljørevisorene er ikke godkjent av Norsk Akkreditering, slik kravet er for ISO14001 og EMAS. Ordningen er særnorsk og finansiert av Miljøverndepartementet i prøveperioden I Miljøfyrtårnets styre er GRIP, HSH, KS, LO og NHO representert. Ordningen vil kunne ha stor betydning for utbredelse av miljøbevisst ledelse og innsparing av driftskostnader gjennom miljø- og energitiltak. Mens ISO14001 og EMAS kanskje kan være aktuelt for i størrelsesorden tusen norske virksomheter, har Miljøfyrtårnet et potensielt marked på mange ti-tusener virksomheter. Miljøfyrtårn-ordningen er primært tilrettelagt for Offentlige virksomheter, handel- og servicebedrifter, samt småindustri med under 25 ansatte. Eksportrettede virksomheter anbefales miljøsertifisering etter de internasjonale ISO eller EMAS-ordningene. Miljøfyrtårn-sertifisering tilbys ikke virksomheter med utslippstillatelse fra Statens Forurensningstilsyn eller Fylkenes Miljøvernavdelinger (kkl. 1, 2, 3) Ved utgangen av år 2001 hadde 48 kommuner innført ordningen og til sammen sertifisert nærmere 360 virksomheter. Innkjøp Avfall Energi HMS-systemet Kilde A.G Helbostad, TI

9 Miljøstyring 1. PLANLEGGE 2. IVERKSETTE 3. LÆRE organisere arbeide
informere og motivere gjennomføre tiltakene måle resultater 3. LÆRE organisere arbeide kartlegge sette miljømål lage handlingsplan 1. PLANLEGGE kontroll og korrigering årlig rapport ledelsens gjennomgang 2. IVERKSETTE 4

10 Krav til alle bransjer - Generelle krav - Arbeidsmiljø - Innkjøp og materialbruk - Energi - Transport - Avfall - Utslipp til luft og vann - Estetikk

11 Krav til videregående skoler (Under revisjon) - Generelle krav – miljøfyrtårngruppe - Arbeidsmiljø – sopp/inneklima - Innkjøp og materialbruk – økologiske matvarer - Energi - Transport – sykling til skolen - Avfall – reduksjon av kopiering - Utslipp til luft og vann - Estetikk – miljødag

12 Hvordan gjør vi det i praksis?
Etablere en miljøgruppe - Ledelsen - Vaktmester - Lærerstab 3 til 5 temamøter i miljøgruppen - Grovanalyse - Arbeidsmiljø - Innkjøp - Energi - Avfall 4

13 Miljøfyrtårn er kontinuertig miljøhandling!
Bransjekrav (som tilfredstilles før sertifisering) Stadig miljøforbedring Barns kjemiske hverdag – SFT-rapport nov 06

14 Klimaaspektet! En tilleggsmulighet
Beregning av skolens klimafotavtrykk Klimakalkulatorer Transport Oppvarming Klima i undervisningen - Både humaniora og realfag) - Beregning av elevenes klimafotavtrykk

15 Hvem hjelper skolen? Konsulent Bransjeekspert
Miljøvernleder i en kommune Verneombud i en kommune

16 Miljøfyrtårn® i kommunene !
Vedtak om sertifisering av alle kommunale virksomheter Oslo Bergen Stavanger Lillehammer Tromsø Kristiansand

17 KS Livskraftige kommuner
Avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn: Gjensidig informasjon og partnerskap i 5 år 9 KS rådgivere over hele landet Nedre Eiker kommune – bruk av verneombud som bransjeeksperter. Langløkka barnehage

18 Nasjonale resultater 2006 Miljøfyrtårn-virksomhetene sorterte i snitt 50 % av avfallet i Grunnlag: 486 virksomheter Av de totale avfallsmengdene ble 85 % av avfallet sortert eller levert til energigjenvinning. Energiforbruket er redusert årlig de siste 6 årene, med unntak av 2006, der det er en økning på 1,9%. Grunnlag: 270 virksom-heter.

19 Nasjonale resultater 2006 Sykefravær; Snitt Miljøfyrtårn 2006: 5,9 % Snitt hele landet 2006: 6,9 % (SSB) Grunnlag: 531 Miljøfyrtårn-bedrifter Resultatundersøkelsen – grunnlag miljørapportene som alle Miljøfyrtårn-bedrifter skal sende inn. 2007: Svarfrist 1. april. 2008: Digital miljørapport

20 Spørsmål?


Laste ned ppt "Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google