Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø. Hva er miljøfyrtårn? En nasjonal sertifiseringsordning Offisielt norsk sertifikat Felles bransjekrav Felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø. Hva er miljøfyrtårn? En nasjonal sertifiseringsordning Offisielt norsk sertifikat Felles bransjekrav Felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø

2 Hva er miljøfyrtårn? En nasjonal sertifiseringsordning Offisielt norsk sertifikat Felles bransjekrav Felles metodikk - miljøanalyse Felles prosedyrer for sertifisering

3 Miljøfyrtårnet® (pr. 14. april 2008) Ca 1280 gyldige sertifikater 72 bransjekrav Forankret i kommuneplan eller tilsv i en rekke norske kommuner. (ca 130 kommuner har sertifiseringer, de fleste byene er med!)

4 Hvorfor Miljøfyrtårn? Miljøfyrtårnet er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive både mer lønnsomt og mer miljøvennlig. –Lønnsomt –Konkret –Relevant –Enkelt

5 Hvorfor Miljøfyrtårn? l Spare penger på drift (evaluering 2006) l Spare miljøet (evaluering 2006) l Bedre arbeidsmiljø (evaluering 2006) l Markedsføres som miljøbedrift l Oppfylle miljøkrav som underleverandør l Oppfylle regnskapslovens krav om årsberetning l Feie for egen dør l Være i forkant av utviklingen l Klimatiltak - klimaløftet

6 Miljøfyrtårnets begynnelse Tor Justnæs, fra Hansen & Justnæs AS 1996 : MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET  “Jeg har noen miljøsvin på skogen, - Hva gjør jeg nå ? “ “Når jeg har “ryddet opp,” vil jeg ha et synlig bevis på dette !”

7 Resultat Miljøfyrtårn® = VINN / VINN –Reduserte renovasjonskostnader –Lavere strømforbruk –Lavere forsikringspremie –Sparte transportkostnader –Mindre utslipp til kloakk –Bedre ordreinngang –Bedre arbeidsmiljø –Teambygging og firmatilhørighet – fornøyde medarbeidere Trevarefabrikk:

8 Miljøfyrtårn og HMS Miljøstyringssystem som er tilpasset offentlige og private virksomheter. HMS-systemet er fundamentet. HMS-systemet Miljøfyrtårn Avfall Energi Innkjøp Kilde A.G Helbostad, TI

9 Miljøstyring informere og motivere gjennomføre tiltakene måle resultater 3. LÆRE organisere arbeide kartlegge sette miljømål lage handlingsplan 1. PLANLEGGE kontroll og korrigering årlig rapport ledelsens gjennomgang 2. IVERKSETTE

10 Krav til alle bransjer - Generelle krav - Arbeidsmiljø - Innkjøp og materialbruk - Energi - Transport - Avfall - Utslipp til luft og vann - Estetikk

11 Krav til videregående skoler (Under revisjon) - Generelle krav – miljøfyrtårngruppe - Arbeidsmiljø – sopp/inneklima - Innkjøp og materialbruk – økologiske matvarer - Energi - Transport – sykling til skolen - Avfall – reduksjon av kopiering - Utslipp til luft og vann - Estetikk – miljødag

12 Hvordan gjør vi det i praksis? Etablere en miljøgruppe - Ledelsen - Vaktmester - Lærerstab 3 til 5 temamøter i miljøgruppen - Grovanalyse - Arbeidsmiljø - Innkjøp - Energi - Avfall

13 Miljøfyrtårn er kontinuertig miljøhandling ! MILJØHANDLING l Bransjekrav (som tilfredstilles før sertifisering) l Stadig miljøforbedring Barns kjemiske hverdag – SFT-rapport nov 06

14 Klimaaspektet ! En tilleggsmulighet Beregning av skolens klimafotavtrykk - Klimakalkulatorer - Transport - Oppvarming Klima i undervisningen - Både humaniora og realfag) - Beregning av elevenes klimafotavtrykk

15 Hvem hjelper skolen? Konsulent Bransjeekspert -Miljøvernleder i en kommune -Verneombud i en kommune

16 Miljøfyrtårn® i kommunene ! Vedtak om sertifisering av alle kommunale virksomheter Oslo Bergen Stavanger Lillehammer Tromsø Kristiansand

17 KS Livskraftige kommuner Avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn: Gjensidig informasjon og partnerskap i 5 år 9 KS rådgivere over hele landet Nedre Eiker kommune – bruk av verneombud som bransjeeksperter. Langløkka barnehage

18 Nasjonale resultater 2006 Miljøfyrtårn-virksomhetene sorterte i snitt 50 % av avfallet i 2006. Grunnlag: 486 virksomheter Av de totale avfallsmengdene ble 85 % av avfallet sortert eller levert til energigjenvinning. Energiforbruket er redusert årlig de siste 6 årene, med unntak av 2006, der det er en økning på 1,9%. Grunnlag: 270 virksom- heter.

19 Nasjonale resultater 2006 Sykefravær; Snitt Miljøfyrtårn 2006: 5,9 % Snitt hele landet 2006: 6,9 % (SSB) Grunnlag: 531 Miljøfyrtårn- bedrifter Resultatundersøkelsen – grunnlag miljørapportene som alle Miljøfyrtårn-bedrifter skal sende inn. 2007: Svarfrist 1. april. 2008: Digital miljørapport

20 Spørsmål?


Laste ned ppt "Inge Aarhus Stiftelsen Lillehammer Miljø. Hva er miljøfyrtårn? En nasjonal sertifiseringsordning Offisielt norsk sertifikat Felles bransjekrav Felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google