Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til julekonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til julekonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til julekonferanse
Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Velkommen til julekonferanse for Grønn kommune 2008 Jeg skal presentere Kort status 10 bud Grep på veien videre

2 Status for miljøsertifisering Kildesortering i Oslo
Program Status for miljøsertifisering Kildesortering i Oslo Klimakvoter for nybegynnere Pause i bankettsalen Miljøsang i bankettsalen Utdeling av nye miljøsertifikater Utdeling av prisen Grønn bydel og Oslos grønneste virksomhet Miljøledelse i samarbeid med frivillige, Manglerud eldresenter Veien til sertifisering, Gjensidige Forsikring Økologisk lunsj i bankettsalen Toaletter, nødutganger, pauser og lunsj

3 Byøkologisk program: miljøledelse i Oslo Bystyremelding 1/2003
Oslo kommune skal samarbeide med byens borgere og næringsliv i arbeidet for et bedre miljø. Arbeide for at flest mulig bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter kvalifiseres for miljøsertifisering.

4 Miljøsertifisering I Norge I Oslo 1460 Miljøfyrtårn 440 Miljøfyrtårn
600 ISO 14001 200 Svanemerket I Oslo 440 Miljøfyrtårn 100 ISO 14001 84 Svanemerket

5 Grønn kommune: Innføring av miljøeffektivitet i Oslo kommune Bystyremelding 3/2003
Innføre miljøledelse med miljørapportering og –revisjon Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter, ca 800 Ferdig sert. 2006 Nytt vedtak 2007

6 Miljøsertifisering i Oslo kommune
323 sertifiserte enheter: 319 Miljøfyrtårn 14 ISO 14001 Ca 40 % av totalt antall sertifiseringer Etatene nesten 90 % sertifisert Bydelene og skolene ca 30 % sertifisert

7 Miljøsertifisering i Oslo kommune

8 Søndre Nordstrand og Sagene og St
Søndre Nordstrand og Sagene og St. Hanshaugen, Gamle Oslo har dratt i fra. Bydelene har mange sert, fra 20-50 Treg start og bydelsreform, de fleste godt i gang nå Sårbare for utskifting av personell Ca 100 bhg ikke godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

9 Miljøsertifisering i staten
Oslo kommune deltar i storbyprogrammet "Fremtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre miljlø”. Utfordrer staten til å miljøsertifisere sine virksomheter.

10 Engasjerte innbyggere
Grønn Hverdag har lansert verdens første klimaklubb, Klimaklubben.no er et interaktivt oppfølgingsprogram for å hjelpe forbrukere til å ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Oslo kommune oppfordrer Oslos innbyggere til å delta!

11 Grønn bølge Helt til slutt vill jeg sette Oslo kommunes satsing i et litt større perspektiv, og da pleier vi å si at Oslo kommunes satsning er en del av en ”grønn bølge”. Staten jobber med miljøledelse gjennom Grønn stat, Oslo kommune og andre kommuner bidrar med Grønn kommune Grønn Hverdag utfordrer befolkningen til å ta miljøansvar og ved å stille miljøkrav vil vi sammen utfordre næringslivet til å miljøsertifisere seg Slik vil den grønne bølgen rulle over landet!

12 Takk for meg


Laste ned ppt "Velkommen til julekonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google