Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon E2014 - Energistrategi for Oslo Fjernvarmedagene 29.10. 2013 29.10. 2013 Øystein Ihler Strategi og utviklingsdirektør Programleder E2014 www.ege.oslo.kommune.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon E2014 - Energistrategi for Oslo Fjernvarmedagene 29.10. 2013 29.10. 2013 Øystein Ihler Strategi og utviklingsdirektør Programleder E2014 www.ege.oslo.kommune.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon E2014 - Energistrategi for Oslo Fjernvarmedagene 29.10. 2013 29.10. 2013 Øystein Ihler Strategi og utviklingsdirektør Programleder E2014 www.ege.oslo.kommune.no Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

2 Oslo kommunes mål 50 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 Klimanøytral innen 2050 Eksempler på sektormål: – Klimanøytral kollektivtransport innen 2020 – Klimanøytral stasjonær energi innen 2020 – Klimagassutslipp fra avfallshåndtering redusert med 80 % innen 2030

3 Mandat - E 2014 Energistrategi for Oslo Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel (MOS) ga den 01.03.13 EGE i oppdrag med å utarbeide Oslos energistrategi som skal politisk behandles innen 31.12. 2014 Foreslå tiltak med størst positiv effekt for klima og miljø: –Kort sikt - forventet effekt innen 2 - 5 år –Mellomlang sikt - forventet effekt innen 5 - 20 år –Lang sikt - forventet effekt innen 20 - 40 år Utvikling av energistrategien skal forgå i samspill med etater og virksomheter i Oslo kommune og andre aktører Strategien skal foreslå løsninger for utvikling av energisystemene i Oslo, med hensyn til: –Energiressurser – status og potensial –Energiproduksjon – status og potensial –Energiforbruk – status og framskriving Avgrensing settes geografisk til Oslo by, men det skal diskuteres synergier i Osloregionen Oslo kommunes rolle i utvikling av energisystemene i Oslo skal belyses Det planlegges og forberedes implementering av energistrategien

4 E 2014 Programgjennomføring Prosjektprogrammet E 2014 har to nivåer: –Politisk nivå – MOS – føringer og avklaringer. –Faglig og administrativt nivå – EGE – utføring av oppdraget etter gitt mandat og føringer. Programleder (EGE) leder gjennomføring av programmet. –Strategiarbeidet gjennomføres for en stor del i 5 sektorprosjekter: T – Transport B – Bygg K – Kommunalteknikk E – Energiproduksjon/distribusjon S – Sektorovergripende energiforhold –Virksomhetene representeres i sektorprosjektene med to personer som dekker faglige- og ledelsesforhold. –Det planlegges åpne seminarer knyttet til sektorprosjektene. –Det planlegges en forskningskonferanse om energisystemet i Oslo. EGE har inngått en FOU-avtale med Institutt for energiteknikk (IFE) om forskning på energisystemet i Oslo.

5 E 2014 – prosjektplan FaseTidBeskrivelse A. Motta oppdrag fra MOS01.03.13Oppstartsmøte E 2014 mellom MOS og EGE. B. Oppstart01.03. - 31.03.13Utvikle og konkretisere mandat. Organisere prosjektprogrammet. C. Planlegging og mobilisering01.04. - 31.09.13Utarbeide disposisjon til rapport. Utvikle prosjektplan og kostnadsbudsjett. Identifisere virksomheter i og utenfor Oslo kommune som bør delta. D. Kartlegging og systematisering 01.10. - 31.12.13Velg metodikk for systembeskrivelser og analyser. Foreta datainnsamling. E. Analyse og strategiformuleringer 01.01.14 – 30.07.14Analyser. Utvikling av rapportinnhold. F. Oppsummering og rapportering 01.08.14 – 30.09.14Utarbeidelse av rapport. Forberede tiltaksgjennomføring som blir besluttet. G. Levere rapport til MOS30.09.14Levering av Energistrategi for Oslo til MOS.


Laste ned ppt "Presentasjon E2014 - Energistrategi for Oslo Fjernvarmedagene 29.10. 2013 29.10. 2013 Øystein Ihler Strategi og utviklingsdirektør Programleder E2014 www.ege.oslo.kommune.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google