Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens byer Virksomhetsmøte 24.10.2008 Tone Skau Jonassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens byer Virksomhetsmøte 24.10.2008 Tone Skau Jonassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens byer Virksomhetsmøte 24.10.2008 Tone Skau Jonassen

2 Framtidens byer Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bomiljø Nasjonalt program går fra 2008 til 2014. Samferdsels dep. Kommunal og Regional. dep. Miljø dep. og Olje og Energi dep. 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Bergen, Trondheim Tromsø og Stavanger

3 Framtidens byer  Hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra transport, energibruk i bygg, forbruk og avfall i byområder og samtidig tilpasse byområdene til klimaendringene.  Delmål er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, universellutforming, opplevelse og næringsutvikling.

4 Framtidens byer  Intensjonsavtale mellom staten og kommunene 17.06.2008 Fire satsningsområder: 1.Arealbruk og transport Kontaktperson: Tore Kildal 2. Energibruk i bygg Kontaktperson: Anette Birkelid Lekman 3. Forbruksmønster og avfall Kontaktperson:Sølvi Segtnan Hansen 4. Tilpasning til klimaendringer Kontakperson: John Lium

5 Framtidens byer Det er ønskelig at byene: har intensjoner om å dekke hele bredden av tiltak og setter opp mål for reduksjon av utslippene tar i bruk nødvendige, også restriktive, virkemidler for å redusere utslippene legger opp til en tverrfaglig organisering internt foreslår avgrensning av byregionen og redegjør for hvordan samarbeidet med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige regionale etater bør organiseres

6 Framtidens byer Handlingsplan Felles handlingsprogram for ”Tvilling byene” Porsgrunn og Skien Klima og energiplanene, og areal og transportplanene til Skien og Porsgrunn danner grunnlaget for handlingsplanen Samarbeid Konkrete tiltak som kan gjennomføres raskt eller på litt lengre sikt

7 Framtidens byer Organisering

8 Felles adm. Koordinerings/styringsgruppe med bakgrunn i adm. Org.i hele kommunen

9 Framtidens byer Fremdrift Politisk behandling av handlingsplanen for Skien og Porsgrunn vil skje på nyåret. Forslag til samarbeidsavtaler utarbeides i løpet av våren 2009.

10 Framtidens byer Økonomi Det interkommunale prosjektet ”Klimakutt i Grenland” 100 000 2. Miljøsertifisering av egne virksomheter 100 000 3. Bidrag til tiltak innunder Belønningsordningen 100 000 4. Prosjektet ”Smart Trafikant” 150 000 5. Stimulering til ytterligere samordning av interkommunale miljø - og friluftsoppgaver 50 000


Laste ned ppt "Framtidens byer Virksomhetsmøte 24.10.2008 Tone Skau Jonassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google