Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

September 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "September 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 September 2004

2 Gjennomføringsmodeller byggefase 2 Hovedmålsettinger
sikker ivaretakelse av drift av eksisterende sykehus med infrastruktur sikkerhet fremdrift og byggetid reduserte kostnader (ref. kravet om 10% reduksjon ifht rev. HFP) opprettholde kvalitetsnivå fra fase 1 og redusere utførelsesfeil i byggefasen godt HMS-arbeid med lave skadetall, ”nullskadefilosofi” og H-verdi < 5 modell som øker motivasjonen og tilliten mellom alle parter (byggherre, rådgivere, entreprenører/leverandører) September 2004

3 Gjennomføringsmodeller byggefase 2 Samspillmodell:
som styrker og sikrer gjennomføringen av prosjektet ved... finne tiltak som bidrar til å øke samhandling mellom partene dra nytte av entreprenørenes kompetanse og kapasitet i valg av systemer og løsninger og i utvikling av prosjektene gi entreprenørene eierskap til dokumentasjon og prosjektets løsninger redusere unødvendige endringer (spesielt i byggeperioden) og konflikter i prosjektgjennomføringen gi bedre styring av kostnader ved at avgjørelser om alternativer kan tas ut fra riktige (kontraktsfestede) kostnader redusere antall kontrakter og dermed antall grensesnitt og kompleksiteten i byggherrens samordningsansvar sikre bedre grensesnittsavklaringer og riktig dokumentasjon til byggeplass; etablere felles incitament for detaljomfanget i arbeidstegninger. September 2004

4 Byggefase 2 Entreprisemodell – kliniske sentra
330 Forsyning 340 Akutt-Hj/L 430 Abdominal 310 Bevegelse Teknisk infrastruktur Infrastruktur, utomhusanlegg, riving, provisorier Evt. tverrgående (byggherrestyrte) entrepriser/leveranser for senere tiltransport Evt. tiltransport Team St. Olav Trondheimslaget El-installasjoner Byggentreprise (Grunnarb., plasstøpt betong, råbygg, tett bygg, innredning, rigg) Rør Luftbehandlingsanlegg Kunst Bygningene bevegelse, abdominal, akutt/hj.l. og forsyning utgjør totalt ca m2 September 2004

5 Nytt Universitetssykehus – St
Nytt Universitetssykehus – St.Olavs Hospital Orientering HBMN – byggefase 2 Tildelingskriterier Gjennomføringsplan, 40% administrativ plan produksjonsplan Prosjektorganisasjonens kompetanse, 30% generell kompetanse og erfaring samarbeidskompetanse og rolledifferensiering Timepriser, påslagsprosenter, 20% HMS / rent bygg, 10% September 2004

6 prosjektstyret i Helsebygg besluttet 090305
gitt økonomisk mest fordelaktige tilbud September 2004


Laste ned ppt "September 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google