Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

September 2004. sikker ivaretakelse av drift av eksisterende sykehus med infrastruktur sikkerhet fremdrift og byggetid reduserte kostnader (ref. kravet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "September 2004. sikker ivaretakelse av drift av eksisterende sykehus med infrastruktur sikkerhet fremdrift og byggetid reduserte kostnader (ref. kravet."— Utskrift av presentasjonen:

1 September 2004

2 sikker ivaretakelse av drift av eksisterende sykehus med infrastruktur sikkerhet fremdrift og byggetid reduserte kostnader (ref. kravet om 10% reduksjon ifht rev. HFP) opprettholde kvalitetsnivå fra fase 1 og redusere utførelsesfeil i byggefasen godt HMS-arbeid med lave skadetall, ”nullskadefilosofi” og H-verdi < 5 modell som øker motivasjonen og tilliten mellom alle parter (byggherre, rådgivere, entreprenører/leverandører) Gjennomføringsmodeller byggefase 2 Hovedmålsettinger

3 September 2004 finne tiltak som bidrar til å øke samhandling mellom partene dra nytte av entreprenørenes kompetanse og kapasitet i valg av systemer og løsninger og i utvikling av prosjektene gi entreprenørene eierskap til dokumentasjon og prosjektets løsninger redusere unødvendige endringer (spesielt i byggeperioden) og konflikter i prosjektgjennomføringen gi bedre styring av kostnader ved at avgjørelser om alternativer kan tas ut fra riktige (kontraktsfestede) kostnader redusere antall kontrakter og dermed antall grensesnitt og kompleksiteten i byggherrens samordningsansvar sikre bedre grensesnittsavklaringer og riktig dokumentasjon til byggeplass; etablere felles incitament for detaljomfanget i arbeidstegninger. Gjennomføringsmodeller byggefase 2 Samspillmodell: som styrker og sikrer gjennomføringen av prosjektet ved...

4 September 2004 Byggefase 2 Entreprisemodell – kliniske sentra 330 Forsyning 340 Akutt-Hj/L 430 Abdominal 310 Bevegelse Teknisk infrastruktur Infrastruktur, utomhusanlegg, riving, provisorier Evt. tverrgående (byggherrestyrte) entrepriser/leveranser for senere tiltransport Evt. tiltransport Team St. Olav Trondheimslaget El-installasjoner Byggentreprise (Grunnarb., plasstøpt betong, råbygg, tett bygg, innredning, rigg) Rør Luftbehandlingsanlegg Kunst Bygningene bevegelse, abdominal, akutt/hj.l. og forsyning utgjør totalt ca. 80.000 m2

5 September 2004 Nytt Universitetssykehus – St.Olavs Hospital O rientering HBMN – byggefase 2 Tildelingskriterier –Gjennomføringsplan, 40% administrativ plan produksjonsplan –Prosjektorganisasjonens kompetanse, 30% generell kompetanse og erfaring samarbeidskompetanse og rolledifferensiering –Timepriser, påslagsprosenter, 20% –HMS / rent bygg, 10%

6 September 2004 gitt økonomisk mest fordelaktige tilbud prosjektstyret i Helsebygg besluttet 090305


Laste ned ppt "September 2004. sikker ivaretakelse av drift av eksisterende sykehus med infrastruktur sikkerhet fremdrift og byggetid reduserte kostnader (ref. kravet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google