Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak
Tilbud til partnerskolene Anne Kristin Dahl

2 Profesjonsutvikling Å lære å være lærer – vi lærer hele tida!
Lærerutdanning: gir startkompetanse Ny som lærer: Å leve i sårbarhet i gapet mellom egne og andres forventninger – og kompleksiteten i skolehverdagen Å være lærer: Å leve i drakampen mellom egne ambisjoner, system, intensjoner – og virkeligheten

3 Ansvar? Læreres profesjonsutvikling og ansvar diskuteres på alle nivåer i utdanningssystemet Det kan ikke være et individuelt ansvar for lærere å fylle gapet mellom intensjon og virkelighet Damsgaard, Bedre skole, 3/11 OECD, NRK ”Norske lærere må evalueres bedre” Halldis Holst, Utdanningsforbundet, : Lærere ønsker tilbakemeldinger fra kolleger og ledelse. Men vi har ingen gode systemer for tilbakemelding og profesjonsutvikling

4 Hva kan ILS tilby partnerskolene?
Muligheter til å være trygge i veiledningsarbeidet? Veileder- og mentorutdanning Veiledning av nyutdannede lærere i vgs (støtte fra Utdanningsdirektoratet) 3. Partnerskoledagen,

5 1 VEIL 4010 15 studiepoeng, 2 VEIL 4020 15 studiepoeng,
1 Utdanning av veiledere ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 1 VEIL studiepoeng, masternivå vår 2011: 45 studenter høst 2011: 46 studenter 2 VEIL studiepoeng, høst 2011: 35 studenter vår : 40 studenter (opptaksnorm)

6 Målgruppe Personer med lærerutdanning som
ønsker å utvikle seg i læreryrket arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen ønsker karriereutvikling i skolen Vår målgruppe er spesielt yrkesfaglærere, men vi tar også inn andre. Har åpnet for at praksisveiledere også kan tas inn. Ofte er dette samme personer

7 Smakebiter – undervisningstema
Profesjonskvalifisering. Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder Skrivekurs Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning. Litteraturseminar Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. Klasseromsforskning. Hva vet vi? Observasjon i klasserommet. Metode. Lærerarbeidet – klasserommet Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen Lærerarbeidet – roller og relasjoner Tilbakemeldingskultur og fagveiledning Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag. Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling)

8 2 Veiledning av nye lærere
For Nyutdannede lærere og veiledere i Oslo og Akershus Praksisveiledere ILS ønsker kontakt med alle partnerskoler (vgs) som har nye lærere så fort som mulig Ta kontakt med

9 Innhold Støtte i veiledningsarbeidet på skolen
Støtte til oppbygging av veileder- og mentorordninger på skolen Oppfriskingskurs for veiledere med kompetanse Tre samlinger for veiledere og nyutdanna Samling 1: TEMA: Planlegging av veiledning med utgangspunkt i skolens årshjul Samling 2: TEMA: Veiledning i klasseledelse Samling 3: TEMA: Veiledning i vurdering Ta kontakt!

10 https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/M%C3%B8teoversikt
3 Partnerskoledagen 1. november 2011 kl – 15.00 Program: https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/M%C3%B8teoversikt


Laste ned ppt "Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google