Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak Tilbud til partnerskolene Anne Kristin Dahl 22 84 45 97.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak Tilbud til partnerskolene Anne Kristin Dahl 22 84 45 97."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak Tilbud til partnerskolene Anne Kristin Dahl annekda@ils.uio.no 22 84 45 97

2 Profesjonsutvikling Å lære å være lærer – vi lærer hele tida! Lærerutdanning: gir startkompetanse Ny som lærer: Å leve i sårbarhet i gapet mellom egne og andres forventninger – og kompleksiteten i skolehverdagen Å være lærer: Å leve i drakampen mellom egne ambisjoner, system, intensjoner – og virkeligheten

3 Ansvar? Læreres profesjonsutvikling og ansvar diskuteres på alle nivåer i utdanningssystemet Det kan ikke være et individuelt ansvar for lærere å fylle gapet mellom intensjon og virkelighet Damsgaard, Bedre skole, 3/11 OECD, NRK 23.9.11 ”Norske lærere må evalueres bedre” Halldis Holst, Utdanningsforbundet, 23.9.11: Lærere ønsker tilbakemeldinger fra kolleger og ledelse. Men vi har ingen gode systemer for tilbakemelding og profesjonsutvikling

4 Hva kan ILS tilby partnerskolene? Muligheter til å være trygge i veiledningsarbeidet? 1.Veileder- og mentorutdanning 2.Veiledning av nyutdannede lærere i vgs (støtte fra Utdanningsdirektoratet) 3. Partnerskoledagen, 1.11.11

5 1 Utdanning av veiledere ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 1 VEIL 4010 15 studiepoeng, masternivå vår 2011: 45 studenter høst 2011: 46 studenter 2 VEIL 4020 15 studiepoeng, masternivå høst 2011: 35 studenter vår 2012: 40 studenter (opptaksnorm) http://www.uv.uio.no/ils/studier/evu/veiledning-og-mentoring-i-laererprofesjonen-1-og-2/

6 Målgruppe Personer med lærerutdanning som –ønsker å utvikle seg i læreryrket –arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere –liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling –kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen –ønsker karriereutvikling i skolen

7 Smakebiter – undervisningstema Profesjonskvalifisering. Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder Skrivekurs Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning. Litteraturseminar Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. Klasseromsforskning. Hva vet vi? Observasjon i klasserommet. Metode. Lærerarbeidet – klasserommet Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen Lærerarbeidet – roller og relasjoner Tilbakemeldingskultur og fagveiledning Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag. Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling)

8 2 Veiledning av nye lærere For Nyutdannede lærere og veiledere i Oslo og Akershus Praksisveiledere ILS ønsker kontakt med alle partnerskoler (vgs) som har nye lærere så fort som mulig Ta kontakt med britt.berge@ils.uio.nobritt.berge@ils.uio.no annekda@ils.uio.noannekda@ils.uio.no

9 Innhold Støtte i veiledningsarbeidet på skolen Støtte til oppbygging av veileder- og mentorordninger på skolen Oppfriskingskurs for veiledere med kompetanse Tre samlinger for veiledere og nyutdanna Samling 1: TEMA: Planlegging av veiledning –med utgangspunkt i skolens årshjul Samling 2: TEMA: Veiledning i klasseledelse Samling 3: TEMA: Veiledning i vurdering Ta kontakt!

10 3 Partnerskoledagen 1. november 2011 kl 09.14 – 15.00 Program: https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/M%C3%B8teoversikt


Laste ned ppt "Veiledning av studenter og nyutdanna lærere – to sider av samme sak Tilbud til partnerskolene Anne Kristin Dahl 22 84 45 97."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google