Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl

2 Hvorfor mentorutdanning? Stortingsmelding 11 (2008 – 2009) Ny grunnskolelærerutdanning og PPU-/lektorutdanning h-13) Lærerens egne profesjonsutvikling Ny funksjon i skolen. Oppgaver? Status? Karriere? Å veilede voksne i deres profesjonelle utvikling er noe helt anna enn å veilede elever i læringsarbeid Mao – behov for kompetanse på skolen Veiledningsbegrepet – fadder – rådgiver, coach, veileder, mentor?

3 Videreutdanning – for utvikling av lærernes undervisning – og dermed bedre læring for elevene Hva sier forskning om videreutdanning og læringsutbytte? Lærere om suksessfaktorer Tar utgangspunkt i lærernes egne erfaringer og problemstillinger Utforming av opplegg som skal prøves ut i egen praksis Flere lærere fra samme skole – blir til FOU-arbeid Utprøving og refleksjon sammen Inngår som ledd skolens utviklingsmål, med tydelig støtte fra ledelsen At personer fra universitets- og høgskolesektoren deltar både i praksisfellesskap og i refleksjonsprosesser Postholm og Rokkones, Utdanning 7. okt.-11

4 Utsagn fra studenter på siste samling på ”Mentor 2”, 3.9.11 Hvem skal jeg drøfte viktige skolespørsmål med nå? Hvem skal utfordre meg på noe mer – og annet enn daglige rutiner? Hvordan skal jeg holde meg oppdatert? --- Hva skal gjøre på fredagsettermiddager og lørdagsformiddager nå – jeg savner dette allerede Vi MÅ få til møteplasser, vi må utvikle oss videre! Vi må ikke miste kontakten….

5 Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 1 VEIL 4010 15 studiepoeng, masternivå vår 2011: 45 studenter høst 2011: 46 studenter (25 fra Akershus) 2 VEIL 4020 15 studiepoeng, masternivå høst 2011: 35 studenter (16 fra Akershus) vår 2012: 40 studenter (opptaksnorm) Frist 1. nov. -11 http://www.uv.uio.no/ils/studier/evu/veiledning-og-mentoring-i- laererprofesjonen-1-og-2 /

6 Målgruppe Personer med lærerutdanning som – ønsker å utvikle seg i læreryrket: profesjonsutvikling – arbeider eller skal/kan tenke seg å arbeide med veiledning av lærerstudenter og/eller nyutdannede lærere – liker å være den som støtter og utfordrer kollegaer i deres (og egen) profesjonsutvikling – kan tenke seg andre funksjoner, oppgaver og større ansvar i tillegg til å arbeide som lærer på skolen, i kommunen – ønsker karriereutvikling i skolen – ønsker ansvar og oppgaver knytta til partnerskoler, universitetsskoler

7 Opptakskrav og rangering av søkere Opptakskrav 3-årig lærerutdanning minst 3 års praksis etter fullført utdanning Rangering av søkere til emnet Dersom oversøkning Det gis 1 poeng pr år (12 mnd.) i undervisningsstilling i skolen. Maksimalt 15 poeng uttelling gis Det gis 3 poeng til søkere med anbefalingsbrev fra skoleleder/rektor Dersom søkere etter poengrangering stiller likt, vil vi rangere etter en totalvurdering ut i fra alder, kjønn og skoleslag

8 Organisering Deltidsstudium – 1, 4010 på høstsemesteret – 2, 4020 på vårsemesteret 6 samlinger (fred. 16.15 – 20.00 + lørd. 10.15 – 14.00) 15 studiepoeng pr. semester Faste basisgrupper (4 studenter) Forelesinger og praktiske øvelser knyttet opp mot praksis og teori Deltagernes erfaringer står sentralt i undervisning, arbeidskrav og eksamen Praksis: Veiledning av student, nyutdanna eller annen kollega Veiledning på veiledningsgrunnlag, ev. veiledning på veiledning

9 Smakebiter – undervisningstema Veiledning og kommunikasjon, tradisjoner og metoder Skrivekurs Å være lærerstudent – og å være nyutdanna. Praksisveiledning Litteraturseminar Å forske på egen undervisning, profesjonsutvikling. Symmetri og asymmetri i veiledning. Makt og etikk. Klasseromsforskning. Hva vet vi? Observasjon i klasserommet. Metode. Lærerarbeidet – klasserommet Lærerarbeidet – kollegaene og organisasjonen Lærerarbeidet – roller og relasjoner Fagdidaktikk og metoder (fagvis inndeling) Tilbakemeldingskultur og fagveiledning Lærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag Profesjon og kunnskap – forholdet mellom teori og praksis. Profesjonskvalifisering og profesjonsutvikling

10 Smakebiter – arbeidskrav og eksamen Lage plan for veiledning med utgangspunkt i årshjulet på egen skole Intervju: Den nyutdanna, rektor, ev. andre Drøfte veiledningsmetoder knytta til egne kontekster Ulike veiledningssituasjoner 4010 Skriftlig hjemmeeksamen (6 sider) 4020 Aksjonslæring/forsking på egen undervisning i egen klasse Muntlig gruppeeksamen

11 Smakebiter – evaluering ”Hvor fornøyd er du med studiet” (4010, v-11) Svært fornøyd: 32,1% Ganske fornøyd: 57,1% Verken – eller: 10,7% Ganske misfornøyd: 0% Svært misfornøyd: 0% Jeg syns emnet er kjempespennende, det har vært mange skikkelig gode forelesninger og litteraturen har vært bra Vi og erfaringene våre blir verdsatt samtidig som jeg kjenner at jeg/lærerrollen min utfordres på nye måter Studiet skaper profesjonell utvikling. Opplever at det er meningsfylt Fruktbare møter med andre lærere som vil mer! Har lært SÅ mye og så har det vært inspirerende å jobbe i gruppe med andre – og møte så mange spennende lærere!

12 Tilbud fra ILS Partnerskoledagen 1. november Presentasjon av rapporten «Gode skoler – gode for alle» ved Anders Bakken og Kirsten Danielsen fra Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Hva innebærer det å reflektere over egen praksis? – Et blikk på veiledningsdialoger mellom veileder og studenter ved Britt Oda Fosse (ILS) Veiledning i praksis – mellom planlagte prosesser og optimale øyeblikk ved Petter Mathisen fra Universitetet i Agder Hvem er dagens lærerutdannere? ved PPU-leder (ILS), Ketil Mathiassen Påmelding: 21. okt. https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/Partnerskoledagen_2011 https://wiki.uio.no/uv/ils/ppu/index.php/Partnerskoledagen_2011

13 Personer på ILS Faglig ansvar: Anne Kristin Dahl Tlf 22 85 45 97, mobil 97 10 00 97 annekda@ils.uio.noannekda@ils.uio.no Daglig ansvar VEIL 4010: Tove S. Hunskaar Tlf 22 85 41 58 t.s.hunskaar@ils.uio.not.s.hunskaar@ils.uio.no Administrativt ansvar: Britt Berge Tlf 22 85 4157 britt.berge@ils.uio.nobritt.berge@ils.uio.no

14 Velkommen til oss på ILS!


Laste ned ppt "Veileder- og mentorutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 og 2 Anne Kristin Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google