Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital kompetanse – nettbasert Tonje H. Giæver Louise Mifsud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital kompetanse – nettbasert Tonje H. Giæver Louise Mifsud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital kompetanse – nettbasert Tonje H. Giæver Louise Mifsud

2 Digital kompetanse i høyere utdanning: Formalisering av digital kompetanse og IKT- didaktikk — Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet og Høgskolen i Oslo og Akershus — Åpent og fleksibelt studie — Målet er å legge til rette for at lærerstudenter og lærere utvikler en didaktisk forståelse for hvordan IKT kan brukes som støtte i læring og undervisnings- situasjoner.

3 Informasjon om prosjektet

4 Rommen skole: utprøving og evaluering — «16 lærerdager» — =8 halve dager for 4 lærere. — Ønsker en gruppe på 4 lærere som prøver ut og evaluerer studie

5 Studie/Modulene

6 Hovedmodulene 1.Digital kompetanse 2.Digitale tekster og presentasjoner 3.Lyd, bilde og video 4.Deltakelse på nett 5.Digital tallbehandling 6.Digitale læringsressurser Må tas i oppgitt rekkefølge

7 Organisering — Hver modul har — Kort innledende tekst — Underemner — Innleveringsoppgave — Underemner — Innledende tekst — Pensum — Øvingsoppgaver — Ressurser

8 Hva skal evalueres — Helheten i hvert enkelt underemne — Innleveringsoppgavens relevans for — emnet — skolepraksis — Pensum

9 Hvem — To «datakyndige» — To «litt mindre datakyndige» som er motiverte for å lære

10 Tidsplan — De tre første modulene frem til medio mars — De tre siste modulene frem til medio mai Oppstart: medio februar Seminar: medio marsSeminar: medio mai

11 Pensum Bjarnø, V., Giæver, T. H., Johannesen, M., & Øgrim, L. (2009). Didiktikk: digital kompetanse i praktisk undervisning. Bergen: Fagbokforl. 260s Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforl. 190s. Artikkelsamling Giæver, T.H., Johannesen, M., Øgrim, L. (2013) Klasseledelse med IKT i Klasseledelse, fag og danning Mishra, P., og Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017 - 1054. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge Lenkeoverikt Kopinor. Kopiering og opphavsrett http://www.kopinor.no/kopiering-og-opphavsrett/ Lest 31. januar, 2012http://www.kopinor.no/kopiering-og-opphavsrett/ Læreplanverket for Kunnskapsløftet. (2006). [Oslo]: Kunnskapsdepartementet ; Utdanningsdirektoratet. 240s Personopplysningsloven. http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414- 031.html&emne=PERSONOPPLYSNING*& Lest 31. januar, 2012http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20000414- 031.html&emne=PERSONOPPLYSNING*& Solomon, G. & Schrum, L. (2010) Web 2.0: A How-To for Educators. ISTE. 280 s. Torvund, O. (2010). Opphavsrett: en introduksjon, http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl. Lest 31. januar, 2012. 30 shttp://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl


Laste ned ppt "Digital kompetanse – nettbasert Tonje H. Giæver Louise Mifsud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google