Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Fra yrke til otium – avgangsmønster,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Fra yrke til otium – avgangsmønster,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Fra yrke til otium – avgangsmønster, incentiver og pensjonisters økonomi Presentasjon på årskonferanse på Senter for seniorpolitikk, 7. mai 2009 Erik Hernæs

2 Frisch Centre Disposisjon Pensjonsbeslutningen: Økonomiske incentiver, helseforhold, forhold på arbeidsplassen, samspillet med uføretrygding Flere studier med ulike typer modeller Yrkesaktivitet etter 67 år med nåværende Folketrygd Mulige virkninger av pensjonsreformen Økonomisk tilpasning ved pensjonering Kilder på nettsidene: www.frisch.uio.no www.frisch.uio.no

3 Frisch Centre Datagrunnlag Hoveddelen av data fra SSB, konsesjon fra Datatilsynet Registerdata fra 1992 og framover: Kjønn, alder, ektefeller, inntekt, formue, arbeidsledighet, uførhet og pensjonering

4 Frisch Centre Arbeid etter 67: Effekt av endring i avkortingsregler i 2002 Inntil 1. januar 2008 ble Folketrygdpensjonen avkortet for aldersgruppen 67-69 mot arbeidsinntekt: 40 % av inntekt over 1 G inntil 2002, over 2 G fra 2002. Virkning på yrkesaktiviteten av økning i avkortingsgrensen belyses ved statistikk og økonometrisk analyse Virkningen av å fjerne avkortingen helt anslås i en økonometrisk modell

5 Frisch Centre Fordeling av arbeidsinntekt: før reformen etter reformen

6 Frisch Centre Identification: Control and treatment groups 72 CCCC 71 CCCC 70 CCCdropped 69 CCT0T1 68 CCT1T2 67 66 19992000200120022003

7 Frisch Centre Virkning på arbeidsinntekt av endringen i avkorting i 2002

8 Frisch Centre Økonomiske effekter av økningen i 2002 av grensen for avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt fra 1 til 2 G (mill kr)

9 Frisch Centre Yrkesaktivitet etter 67: resultater Avkorting liten påvirkning på yrkesdeltaking … men klar påvirkningen av arbeidsinntekten for dem som i utgangspunktet har inntekt nær avkortingsgrensen …særlig blant dem som var yrkesaktive som 66- åringer Fjerning omkring ¾ selvfinansierende for det offentlige

10 Frisch Centre Virkning av pensjonsreformen Full simulering av pensjonsreformen krever framskriving av befolkningssammensetning og tilpasning på arbeidsmarkedet Simulering her: Hvis nåværende kohorter hadde hatt nye opptjenings- og uttaksregler, men ikke annen yrkeskarriere Personene oppdaterer sine planer hvert år ut fra nye omstendigheter: Jobbtap, endring i helse etc

11 Frisch Centre Pensjonering: resultater

12 Frisch Centre Pensjonsreformen: resultater Økt yrkesaktivitet: arbeidstilbudet over 67 år øker med 40%, pensjonering inntreffer senere Flere kombinerer arbeid og pensjon Velferdsgevinst ved bedre incentiver Økning i ulikhet ved sterkere sammenheng mellom inntekt og pensjon

13 Frisch Centre Økonomisk tilpasning ved pensjonering Fulgt to grupper fra kohorten født 1934 gjennom formell pensjonsalder: 59 - 69 Begge besto av ektepar: i en gruppe fra mannens alder (11048 observasjoner) og den andre ut fra kvinnens alder (9898 observasjoner)

14 Frisch Centre

15

16

17 Tilpasning ved pensjonering: resultater Ingen brå nedgang i gjennomsnittlig inntekt: pensjon tar over for arbeidsinntekt Ingen utjevning av forbruket Fortsatt sparing, men noe lavere etter hvert Betydelig gjennomsnittlig kapital, både real og finans

18 Frisch Centre Oppsummering Klare responser i yrkesaktivitet på økonomisk insentiver blant eldre Økt arbeidstilbud og økt arbeidsinntekt etter pensjonsreformen Flere vil kombinere arbeid og pensjon Større valgfrihet gir velferdsgevinst ved bedre tilpasning Tettere sammenkopling mellom arbeid og pensjon øker ulikhet blant pensjonister Gradvis overgang til pensjonisttilværelse og ingen store sprang i gjennomsnittlig samlet inntekt og forbruk


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Fra yrke til otium – avgangsmønster,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google