Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra papir til skjerm Erfaringer og tanker fra innføring av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra papir til skjerm Erfaringer og tanker fra innføring av"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra papir til skjerm Erfaringer og tanker fra innføring av
elektronisk journal ved Regionsykehuset i Trondheim Prosjektleder for innføring av Epj Rolf K. Holte

2 Medakis-prosjektet HR4
DocuLive Epr DocuLive Epr DocuLive Epr DocuLive Epr /2002 (HR4) CommonEpr

3 Oppstartsfase FysMed, februar –99 10 avd. april-juni –99 (Medina avd.)
Kirurgisk og Ortopedisk avd. okt-nov –99 Munkvoll gård, feb 00 Spesifikasjon,mars-apr –00, testing og overgang til DL4.8 -sept Barneklinikken, okt-nov-00 Røros, nov –00, Trondsletten Medisinsk avd. jan.-01 Fødeavd, Arb.medisin, mars-apr -01

4 Elektronisk journal ved RiT
I dag i bruk ved hele sykehuset Tatt i bruk for skriving av den løpende legejournal ved hele sykehuset 4.8 gir tilbud om løpende journal,brev og epikrise for alle yrkesgrupper Resepter og sykmelding BOS og elektronisk utsendelse av epikriser

5 Produksjon I dag øker databasen med:
Ca nye pasientjournaler pr. uke Ca dokumenter pr. uke Ca aktive brukere Derav ca. 360 samtidig innom hver dag

6 Dokumentstyring/kvalitetssikring
Kvalitet på produksjon krever gode arbeidslister for dokumentstyring Signeringsrutiner Oversikt over arbeidsflyt Forskjellige stadier i produksjon Kladd, til godkjenning, signert, for utsendelse Brukeradministrasjon Kontor/sekretærer er helt avhengig av oversikt over produserte dokumenter

7 Tverrfaglighet Ny helsepersonell-lov
Pålegger alle yrkesgrupper med pasientrettet arbeide dokumentasjonsplikt Ikke lenger en ”legejournal”, men en tverrfaglig pasientjournal Tilgangsrettigheter Referer til utsagn om tilgang for andre yrkesgrupper.

8 Tilgjengelighet PC tetthet Skrivere Kvalitet på maskinpark Kontorer
Undersøkelsesrom Poliklinikker Sengeposter

9 Opplæring Antall Nivå Gradvis innføring Brukerne vokser med oppgaven
Ny tenkemåte En generasjon for tidlig?

10 Problemer Plunder og heft Brukeruvennlighet Responstid Brukerfeil
Feilmeldinger Tilgjengelig brukerhjelp

11 Forventninger Fra brukere Fra administrasjon Fra politikere
Hvordan ta i bruk et nytt medium i et etablert ’konservativt’ miljø?

12 ? Økonomi Nye versjoner krever større datakraft
Pc-er har en omløpstid på 3-4 år? Er det vilje til å betale kalaset?

13 Hvilken gevinst har vi i dag?
Orientere seg om pasienter som kommer Lettere å planlegge inntak av pasienter Kunne gi hurtig svar ved forespørsler Journalen tilgjengelig hvor/når som helst Støttepersonell er bedre orientert

14 Tips/erkjennelser (1) Prosjektleder bør kjenne sykehuset godt og ha et nettverk av ”gode kontakter” på avdelinger og i de forskjellige yrkesgrupper Grundig forarbeid sammen med leverandør. Kommunikasjon med andre systemer Dyktige undervisere Etablere superbrukere

15 Tips/erkjennelser (2) Brukerne må opparbeide et ”eierforhold” til produktet Gradvis innføring Holdninger og arbeidsmetoder endres ikke over natten Papir er trygt Det er vanskelig å konkurere med et velfungerende papirsystem

16 Papirløs fremtid? 15 hylle-km med papirjournal
Scanning av papirjournal Restjournal

17


Laste ned ppt "Fra papir til skjerm Erfaringer og tanker fra innføring av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google