Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04. november 2010 Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet ”Kriterier for godt språk i barnehage og skole” Inger Marit Andersen, styrer Økern barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04. november 2010 Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet ”Kriterier for godt språk i barnehage og skole” Inger Marit Andersen, styrer Økern barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 04. november 2010 Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet ”Kriterier for godt språk i barnehage og skole” Inger Marit Andersen, styrer Økern barnehage og Tove Mette Sagen, prosjektleder Gratis kjernetid

2 04. november 2010 Barnehagens styringsverktøy Lov om barnehage av 17. juni 2005 nr. 64 Rammeplan for barnehage 1. august 2006 Temahefte om språklig og kulturelt mangfold

3 04. november 2010 ABC og 1, 2 og 3 Kvalitetsdokument: Språk og Overgang barnehage – skole Kartleggingsmalen: Lær meg norsk før skolestart

4 04. november 2010 Overgang barnehage - skole Rammeplanen sier: Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning

5 04. november 2010 Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole

6 04. november 2010 Kvalitetsdokument overgang barnehage - skole Overordnet mål: Barnehagene i Bydel Bjerke forbereder de eldste barna i barnehagen på skolestart og legger til rette for en god overgang til skolen ut fra det enkelte barns forutsetninger og modenhet

7 04. november 2010 Kvalitetsdokument overgang barnehage - skole Kvalitetsmål: Barna er ut fra egne forutsetninger selvstendige og selvhjulpne og er forberedt til å kunne mestre overgangen til skolen Barna har gode norskferdigheter når de slutter i barnehagen og begynner på skolen Barna er godt forberedt til å ta avskjed med barnehagen

8 04. november 2010 Kvalitetsdokument Språk Overordnet mål: Barnehagene i Bydel Bjerke har et godt språkmiljø og er en god arena for språkutvikling Kvalitetsmål: Barn snakker og utvikler språkene sine Barn har gode språkferdigheter

9 04. november 2010 Hvordan ønsker vi at barn bruker språket sitt? Uttrykker tanker, følelser, ønsker, behov I lek og samspill med andre Utvikler begrepsforståelse og utvider sitt ordforråd

10 04. november 2010 Utvikler språkbevissthet, lytter til og observerer variasjoner i språket Få kontakt med barn og voksne Synger og leker med språket

11 04. november 2010 Trygge på eget morsmål Gi og få omsorg Undring, fantasi og utforskning Utvikler samtale- og fortellerferdigheter

12 04. november 2010 Verktøy i konfliktløsning Får et positivt forhold til tekst, bilde og symboler for bokstaver og tall Gir og skaffer seg informasjon og kunnskap

13 04. november 2010 Vurdering/kartlegging Hva sier Rammeplanen? Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid Det er barnehagens arbeid som skal vurderes og dokumenteres Dokumentasjon knyttet til enkelt barn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen

14 04. november 2010 Hvis det settes opp spesifikke mål for enkeltbarn må dette ha en begrunnelse og skal settes i samarbeid med foreldre Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier


Laste ned ppt "04. november 2010 Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet ”Kriterier for godt språk i barnehage og skole” Inger Marit Andersen, styrer Økern barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google