Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESULTATLEDELSE I OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. RESULTATLEDELSE: Strategisk tenkning og veivalg Myndiggjorte medarbeidere Systematisk oppfølging Konstruktive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESULTATLEDELSE I OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. RESULTATLEDELSE: Strategisk tenkning og veivalg Myndiggjorte medarbeidere Systematisk oppfølging Konstruktive."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESULTATLEDELSE I OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER

2 RESULTATLEDELSE: Strategisk tenkning og veivalg Myndiggjorte medarbeidere Systematisk oppfølging Konstruktive tilbakemeldinger

3 STYRINGSDOKUMENTER Barnehagelovens formålsparagraf er styrende for vår virksomhet i kommunale barnehage Fokusområdene favner Rammeplanens innhold Oppdalsbarnehagenes egen pedagogiske plan er et viktig utgangspunkt for fastsetting av standard Jobbingen med fokusområder er nedfelt i de kommunale barnehagers Årsplan

4 FOKUSOMRÅDER VI HAR JOBBET MED: 1. Bygging av vennskap og godt samspill i frilek ute. 2. Godt mottak når barnet kommer i barnehagen 3. God avslutning på barnehagedagen 4. Bygge positiv vi-kultur i barnegruppa 5. Barns medvirkning i rydding 6. Synliggjøre det flerkulturelle gjennom estetiske uttrykk 7. Voksnes bruk av triangulering ute 8. Drama i barnehagen - "et barn har hundre språk"- 9. Måltid som læringsarena 10. Antall, rom og fom 11. Vi viser respekt i møte og samvær med andre. Det er enhetsleder og styrere som avgrenser et område som man ønsker å sette faglig fokus på.

5 STRATEGISK TENKNING OG VEIVALG FØRST I JANUAR: Vi utarbeider standard og beste praksis til nytt fokusområde som gjelder for februar, mars og april. ULTIMO JANUAR: RESULTATFRAMLEGG FRA FORRIGE FOKUSOMRÅDE. Vi formidler "lurt og lært" ULTIMO MAI: RESULTATFRAMLEGG FRA FORRIGE FOKUSOMRÅDE. MAI/JUNI: Planleggingsdag med evaluering av siste års jobbing av "fra jeg- til vi- grupper" Planlegging og forberedelse til fokusområde 4 som gjelder for august og september I SEPTEMBER: Enhetsleder og styrere vurderer styringssignaler og setter fokus på ønsket arbeidsområde/tema FØRST I OKTOBER: Vi utarbeider standard og beste praksis til nytt fokusområde som gjelder for oktober, november og desember.

6 SIKRING AV MÅLOPPNÅELSE OG FAGLIG RESULTAT MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE For at alle skal føle at man ”eier” fokusområde, bruker vi utviklingsmøte for å bli kjent med standard, og i fellesskap utarbeider vi en Beste Praksis. Beste Praksis starter alltid med: ”For å oppnå standard må jeg som voksen…”

7 SIKRING AV MÅLOPPNÅELSE OG FAGLIG RESULTAT SYSTEMATISK OPPFØLGING Når beste praksis er utarbeider, starter vi med Avklaringssamtaler. Der etterspør vi ønskemål; ”Hvordan vil du det skal være når alt er løst”? ”Hva vil du gjøre for å komme dit”? ”Hva er det første du vil gjøre…”? SYSTEMATISK OPPFØLGING Man blir enige i avklaringssamtalen når man skal ta Oppfølgingssamtale. Vi etterspør: ”Hvor langt er du kommet i arbeidet med å nå målet du har satt deg”? ”Hva har du fått til”? ”Hva vil du gjøre for å komme videre…”? Vi samtaler om videre framdrift og blir enig om den.

8 SIKRING AV MÅLOPPNÅELSE OG FAGLIG RESULTAT MØTELEDELSE Møteledelsen er en viktig del i resultatledelse for å få faglige resultat og måloppnåelse. Vi har saksliste ved alle utviklings-, leder- og avdelingsmøter. Den skal synliggjøres slik at alle vet hvilke saker som blir tatt opp ved neste møte. På sakslista settes fag- og drøftingssaker først. Rene info-saker tas til slutt.

9 KONSTRUKTIV TILBAKEMELDING Gjennom hele perioden med et fokusområde, etterspør vi hverandre hvordan det går. Vi tar hverandre på fersken i å lykkes. Ledermøter og avdelingsmøter blir brukt for å etterspørre hvor man er kommet med sine mål i forhold til standard. Vi benevner det vi vil ha mer av hos hverandre

10 BYGGE POSITIV VI-KULTUR I BARNEGRUPPA Standard: Barnet er inkluderende og forholder seg empatisk til andre. Barnet har minst en venn i barnehagen. Barnet stiller spørsmål ved vedtatte sannheter og deltar aktivt for å finne løsninger. Barnet viser livsglede.

11 DRAMA I BARNEHAGEN – ”ET BARN HAR HUNDRE SPRÅK” Standard: Voksne bruker drama som arbeidsredskap Voksne legger tilrette for humor og glede Barnehagens rom innbyr til drama og rollelek Barnet kan veksle mellom fiksjon og virkelighet Barna får felles opplevelser som inspirerer til lek

12 ”VOKSNE LEGGER TIL RETTE FOR HUMOR OG GLEDE”

13 ANTALL, ROM OG FORM Standard: Barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster. Barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Barna erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

14 RESULTATFRAMLEGG Etter endt periode med et fokusområde er det viktig å feire, og sette lys på det vi har lyktes med. Da møtes begge de kommunale barnehagene for å formidle hva de har gjort av lure grep, lært og erfart underveis. Av erfaringer vi selv har gjort i forhold til resultatframlegg, er det mest positivt å møtes avdelingsvis/ gruppevis. Det vil si at personalet som jobber med barn i samme aldersgruppe, møtes og deler erfaringer.

15 VI VISER RESPEKT I MØTE OG SAMVÆR MED ANDRE ”Du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg” STANDARD: Barna medvirker til et godt fellesskap Barna bryr seg når de ser at andre har det vondt Barna sier ”hei”, ”ha det” og ”takk” Barnehagen har et åpent og nært samarbeid med foreldrene om hvordan barnet møter andre

16 NYE VALG… Den beste praksisen vi jobber i, for hvert fokusområde, tar vi alltid med oss når vi starter et nytt. Dette betyr at vi til en hver tid må se oss tilbake, reflektere over arbeidsmåten vår, minne hverandre på… og samtidig ta nye spennende veivalg!


Laste ned ppt "RESULTATLEDELSE I OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. RESULTATLEDELSE: Strategisk tenkning og veivalg Myndiggjorte medarbeidere Systematisk oppfølging Konstruktive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google