AFP i privat sektor er vedtatt i uravstemming, og bygger på folketrygdens alderspensjon -> Off sektors AFP er vedtatt på uravstemming innført "..etter mønster av privat sektor".">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våre mål iår (sånn omtrentlig pr nå):

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våre mål iår (sånn omtrentlig pr nå):"— Utskrift av presentasjonen:

1 Våre mål iår (sånn omtrentlig pr nå):
a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vesentlig vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) Brutto ved fratreden 65 år; pensjon minst 66 % av sluttlønn (max 12G) for alle med min 30 års opptjening i TP. d) ”samordningsfordelene” videreføres (ca nivå og fordeling).

2 Status pr idag: -> Ot.prp. nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) blir vedtatt med leve- aldersjustering og det hele ("kamp" i Stortinget?) -> AFP i privat sektor er vedtatt i uravstemming, og bygger på folketrygdens alderspensjon -> Off sektors AFP er vedtatt på uravstemming innført "..etter mønster av privat sektor".

3 Utvalgsarbeid med ny frist 11.mars. To hovedmodeller vurderes:
1. Modifisert bruttoordning t/T * X% * sluttlønn = pensjon samordningsregler med folketrygden, tilnærmet som idag(?) 2. Påslagsmodell NT = pp * I * Å Her er pp årlig opptjeningsprosent, I årlig inntekt (all lønn fra arbeidsgiver) og Å antall år med opptjening i tjeneste- pensjonsordningen (alle år teller). Ny folketrygd og AFP gir sterk effekt av å stå lenger, men er lav fra 62. Litt om ulike fordelingsproblemer vedr alderspensjon i disse modeller:

4 Konsekvenser av stigende levealder isolert på
bruttopensjonens nivå (litt gamle KLP-tall) Innføres i folketrygden, skal vi lukke øynene, tilpasse oss, betale mer eller hva? YS og Unio har allerede i media akseptert det, jf oppslag i Dagsavisa. År Antatt antall leveår etter 67 Pensjonsnivå gitt uendret pensjalder Høyere pensjalder med 66% 2010 20 år 66 % 2020 21 år 63 % + 8 mnd 2030 22 år 60 % + 1 år og 4 mnd 2040 23 år 57 % + 2 år 2050 24 år 54 % + 2 år og 8 mnd


Laste ned ppt "Våre mål iår (sånn omtrentlig pr nå):"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google