Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Hvem er brukere av eldresentrene ? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Hvem er brukere av eldresentrene ? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Hvem er brukere av eldresentrene ? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene med dem som ikke er brukere i bydelene Østensjø og Ullern

2 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Eldresentre som virkemiddel for å forebygge depresjon hos hjemmeboende Samarbeidspartnere: Nasjonalforeningen for folkehelsen Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse Finansiering: Helse og Rehabilitering

3 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Tilbringertjeneste Samtale Trim Måltidsfelleskap Redusert depresjon Økt livskvalitet Opplevd kontroll Sosial kompetanse Styrket mestringsevne Vitalitet Intervensjon Delmål/effektvariable Effekt Rekruttering av deltakere Rekruttering av frivillige

4 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Datagrunnlag for hele prosjektet Kartleggingsundersøkelse i to bydeler, 4000 spørreskjema, tilfeldig utvalg, responsrate 62% Grunnlag for rekruttering til eldresentre og intervensjon Randomisert kontrollert studie (RCT) med intervensjon (37) og kontrollgrupper (56), hjemmebesøk (spørreskjema) ved oppstart, etter 6mnd. og etter 12mnd.

5 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Studiepopulasjon, hjemmeboende over 65 år i Ullern og Østensjø Utvalg tilfeldig trukket blant ca17.000 4000 fikk tilsendt spørreskjema Utvalget reflekterer studiepopulasjonen (Oslostatistikken) kjønn, alder, bydel, utdanning, inntekt og sivilstand Materialet omfatter 2387 personer, responsrate 62% Frafallsprosent høyest i gruppen > 80år (41%) bortsett fra kjønn og alder ingen systematiske forskjeller Konklusjon; kan stole på data

6 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Mål: Økt kunnskap om brukergrunnlaget ved eldresentre Vet mye om: historisk utvikling, ulike modeller for organisering, finansiering, medarbeidere og tilbud Vet lite om: Psykososiale, sosioøkonomiske, helsemessige forhold knyttet til bruk og ikke bruk av sentrene

7 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Analyser og tolkninger Hva jeg kan si noe om og hva jeg ikke kan si noe om: Kan si noe om tydelige sammenhenger Må være forsiktig med tolkninger siden jeg ikke kjenner samvirke/samspillet mellom variablene, trenger flere analyser Kan ikke uttale meg om årsaksforhold

8 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Funn i forhold til bruk, av og til bruk, ikke bruk Andelen brukere 44% Kvinner benytter eldresentre hyppigere enn menn Tidligere gifte er overrepresentert blant brukerne Gruppen 65-69 bruker sentre minst I gruppen over 70 er økende alder utslagsgivende for bruk. Enslige menn bruker mer enn gifte menn, og mer enn enslige kvinner. Større behov? De enslige over 80 bruker eldresentre mest (uavhengig av kjønn og sivil status) Likt for begge bydeler

9 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Funn: sammenheng mellom bruk og inntekt og bruk og utdanning De med høyest inntekt bruker minst De med lavest inntekt bruker mest Utdanning ser og ut til å ha betydning for bruk De med lavest eller middels utdanning synes å være de hyppigste brukere men justert for andre variabler forsvinner den tydelige sammenhengen

10 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Funn: Nettverk har betydning for bruk De med størst sosialt nettverk bruker sentre minst De med mindre sosialt nettverk bruker sentre mest enten de er regelmessige eller av og til brukere Kvinner som blir vist stor deltagelse og interesse for det de gjør er tilbøyelige til å bruke sentre regelmessig Motsatt tendens hos menn, blir de vist mye deltakelse og interesse går de ikke på sentre i særlig grad

11 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Funn: sammenheng psykiske plager og bruk Regelmessige brukere har lavest andel psykiske plager Av og til brukere har høyest andel psykiske plager

12 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Funn: sammenheng mellom helse, trivsel, plager og bruk Brukere av eldresentre (regelmessige og av og til) er skrøpeligere enn ikke brukere Gruppene med muskel/skjellett plager og hjerneslag bruker sentre i liten grad De som er middels fornøyde med tilværelsen bruker sentre mest De som trenger hjelp av og til bruker sentre mer enn de selvhjulpne

13 Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Momenter til oppfølging Rekruttering: Andelen regelmessige brukere 10% Andelen av og til brukere 34% Andelen ikke brukere 56% Alder, kjønn og sosioøkonomisk status Sosialt fellesskap; hvilke bilder har ikke-brukere av sentrene? Fremstår sentrene som godt tilrettelagte fysiske miljøer der en har lyst til å tilbringe tid med andre eldre? Kan en finne noen å ha det hyggelig med og passer tilbudene til egne behov.


Laste ned ppt "Folkehelseinstituttet Hege Bøen november 2008 Hvem er brukere av eldresentrene ? En sammenligning av hjemmeboende over 65 år som er brukere av eldresentrene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google