Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trond Nymark Siviløkonom NHH

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trond Nymark Siviløkonom NHH"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trond Nymark Siviløkonom NHH
Kappgjenger siden 1993, på internasjonalt toppnivå siden 1998 Meritter: 4. plass 50 km VM 2005/EM 2006 2./3. plass 50 km World Cup 2006/2008 1. plass 50 km World Challenge 2009

2 - I hvilken grad bør arbeidsgiver tilrettelegge for fysisk aktivitet?
Trening og sykefravær - I hvilken grad bør arbeidsgiver tilrettelegge for fysisk aktivitet?

3 Bakgrunn for oppgaven Mange undersøkelser tema sykefravær og fysisk aktivitet Anslag kostnader på makronivå er gjort i mange undersøkelser Få undersøkelser på mikronivå Svært få har gjort vurdering av lønnsomhet ved tiltak fra arbeidsgivers side

4 Kostnader sykefravær makronivå
Første halvår 2006 betalte det offentlige ut 13 milliarder over folketrygden i sykepenger Dette tilsvarte 12 % av utbetalingene fra folketrygden i samme tidsrommet

5 Kostnader pr arbeidsdag
En sykefraværsdag koster bedriften fra ca kr 900 til over kr 5000 pr dag eksklusiv lønnskostnader og trygderefusjon (Hem, 1999) Kostnadene varierer sterkt med lønnsnivå og kompensasjonsform Ikke kompenserte fravær og fravær kompensert med overtid er de mest kostbare fraværene

6 Sykefravær etter diagnose
Muskel- og skjelettplager står for mellom % av alle sykefravær Psykiske lidelser (stress, depresjoner m.fl) % Blant kvinner utgjør fravær relatert til svangerskap og fødsel ca 10 % Kilde: NAV

7 Effekt av fysisk aktivitet og trening

8 Studier av trening i og utenfor arbeidstiden
Studier gjort av trening i og utenfor arbeidstiden har hatt svært varierende resultater De fleste studier kan ikke vise til signifikant reduksjon i fravær, men de fleste kan vise til økt trivsel og aktivitetsnivå blant de ansatte

9 Funn fra andre undersøkelser
Den undersøkelsen som har kunnet vise til størst signifikant reduksjon i fravær som følge av trening tilrettelagt av arbeidsgiver brukte slyngetrening i behandling av muskel- og skjelettplager (Moe og Thom, 2001) Kun ansatte med høyt fravær (over 10 dager/år) fikk tilbud om trening I dette tilfellet ble fraværet redusert fra 25,8 – 14,3 dager pr år Treningen ble gjort hovedsakelig på fritiden og anslått til å koste kr 5000 pr ansatt pr år

10 Suksesskriterier Treningsperiode på minst 12 måneder
Tilbudet rettes mot personer med skjelett- eller muskelplager, sekundært psykiske lidelser Høy fremmøteprosent på trening (bindende påmelding) Treningen ledes av personer med treningsfaglig og medisinsk kompetanse Individuell oppfølging både under og etter treningsperioden

11 Spørreundersøkelse fysisk aktivitet og sykefravær
Deltakende virksomheter: Norwegian Engineering and Consulting AS (NECON) (193 personer) Byrådsavdeling for byutvikling, Bergen kommune (125 personer) Formål: Kartlegge sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær Tilbøyelighet til å benytte tilbud om trening i og utenfor arbeidstiden

12 Tilrettelegging for trening i arbeidstiden
Ca 50 % av dem har tilbud om trening i arbeidstiden trener mer enn de ellers ville gjort som følge av tilbudet 70 % sier de ville benyttet et slikt tilbud De yngste er mest positive, men minst aktive For få personer har tilbud om trening i arbeidstiden til at det kan identifiseres forskjeller blant kjønn eller aktivitetsnivå De med fravær utover 10 dager i året er mest tilbøyelig til å trene mer gitt et tilbud

13 Tilrettelegging for trening utenfor arbeidstiden
28 % av de som har tilbud utenfor arbeidstiden trener mer som følge av tilbudet 46 % sier de ville benyttet tilbud Kvinner med barn mest positive De friskeste er de som benytter tilbud i størst grad

14 Sykefravær Liten forskjell i fravær etter aktivitetsnivå opp til ca 40 år Økende langtidsfravær for dem som trener 2 økter i uken eller mindre fra 40 år og oppover Fordeling av fravær 10-15 % av arbeidstakerne står for 50 % av fraværet

15 Potensiell besparelse eksempel
Bedrift 200 ansatte Alle ansatte trener i dag 0-2 ganger i uken  øker til 2-3 økter pr uke Potensiell reduksjon i samlet fravær 66 dagsverk Potensiell besparelse på kr

16 Scenario med fri til trening i arbeidstiden
Om alle trente 1-2 ganger mer i uken ville fravær kun reduseres 0,5-1 dag Potensiell kostnadsreduksjon på mellom kr pr ansatt Utgiftene ville økt med ca kr årlig bare for å kompensere for tiden det gis fri ved 2 t/uke til trening Ikke lønnsomt å gi alle fri

17 Hvilken treningsform har størst effekt
I min undersøkelse er det mellom 4-10 % mindre langtidsfravær blant dem som trener styrke som en del av sin fysiske aktivitet sammenlignet med dem som trener regelmessig, men ikke trener styrke

18 Lønnsomhetsvurdering
Fraværsreduksjonen i studiet av Moe og Thom vil gi en netto besparelse på ca kr pr ansatt (2001 kr. verdi) om treningen gjennomføres på fritiden Ved trening i arbeidstiden (2t/uke) ville det kostet (2001 kr) ekstra pr ansatt i lønnsutgifter for å dekke inn tiden det blir gitt fri pr år

19 Konklusjon Fri til trening i arbeidstiden vil ikke være lønnsomt å gi til alle Kan være lønnsomt for grupper med høyt fravær (>10 dager/år) som skyldes tidligere nevnte årsaker Store potensielle besparelser ved tilrettelegging for trening utenfor arbeidstiden Treningen bør kvalitetssikres av fagpersonell og tiltaket bør ha varighet på minst 12 måneder før effekt måles

20 TotalConsult Trening Kjente idrettspersonligheter veileder og motiverer i bedriften og over nettet over 12 måneder Organisert som en lagkonkurranse Tilbudet TC Trening gir er mest sannsynlig kostnadseffektivt for bedriften Koster i overkant 1000 kr pr hode Kreves kun en reduksjon på 0,3 - 1 fraværsdag pr hode for å være lønnsomt

21 Trening i bedrifter er ingen utgift. Det er en investering!
Bidrag til økt lønnsomhet Motivasjons- og samholdsgevinster Effektivitetsgevinst fordi medarbeidere har høy yteevne Redusert sykefravær Arbeidsplassen blir mer attraktiv (rekruttering)


Laste ned ppt "Trond Nymark Siviløkonom NHH"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google