Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn og Fjordane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn og Fjordane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn og Fjordane
Drøm – eller dyd av nødvendighet? Tema var utfordringer og tanker om framtiden, jeg velger å ta en runde om fortid og nåtid slik den oppleves i en kystkommune i Sogn og Fjordane. Siste 10 årene har vært tøffe for primærlegene i fylket, vi har hatt store vansker med å rekruttere nye leger i faste stillinger, med varierende grad av sterk slitasje og økende bruk av vikartjenester

2 Takke for invitasjon og initiativ!
Presentasjon Primærlege i 20 år i Vågsøy, Måløy , Verdens minste by, men utkant i utkantfylket. Jeg har rimelig god oversikt over min del av fylket – Nordfjord – og det blir mitt utsiktspunkt.

3 Særtrekk siste tiår Rekrutteringsvansker Forgubbing
Slitasje og avskalling Tidvis stor vaktbelastning Øket bruk av vikarer Internasjonalisering Når jeg ser rundt meg har situasjonen for primærlegene siste år i økende grad vært som følger:

4 Årsaksfaktorer Utdanningspolitikk Stillingsstrukturutvalget
Lønnsutvikling Kjønnsfordeling Mediehåndtering Fastlegereformen 2000 Livsstil/trend Man kan peke på noen momenter som årsaker til situasjonen Valgt å holde restriktiv utdanning Sykehusene har svelgt unna legeveksten med rel. Mye stillinger, innskrenkninger i arbeidstid Lønnsutviklingen senere år har i stor grad vært fokusert om sykehuslegene Trenden er klar med kull med 70% kvinner. Politisk inkorrekt Negativ mediefokusering skremmer Fastlegerformen sementerte utviklingstrenden Posisjonering. Dagens unge leger aksepterer ikke en livsform som oss fossile

5

6 Situasjonen i Nordfjord i dag
Stryn 6 fastleger 1tk 6-delt Vågsøy 5 fastleger 1 tk 5-delt Gloppen 5,5 fastleger 1 tk Hornindal 1 fastlege 6-delt (Stryn) Selje 3 fastleger 3-delt Vanylven 5 fastleger 4-delt Eid 5fastleger 1tk Bremanger 4 fastleger Resultatet fra ringerunde. Vikarer i mange kommuner, liten stabilitet, 50% utenlandske leger. Lite skal til før lokal legevakt bryter sammen.

7 I nordfjord har vi som mange kjenner til forsøkt oss med interkommunalt legevaktsamarbeid os som utskremt legevaktsjef bør jeg vel si noe om ordningen vi hadde. Skal være rimelig komprimert, så får vi heller komme tilbake i spørsmålsrunde.

8 Nordfjord Legevakt 2004 Stryn, Hornindal, Eid, Vågsøy
Lokalisert i mottaksavd. Nordfjord sykehus Åpen hverdag, helg 24t 20-delt vakt Helsesekretær i kjernetid Normaltariff til Tarifflønn natt Etter forutgående langvarig politisk behandling i deltakerkommunene ble det gitt klarsignal høsten 2003 og ordningen etablert fra Forutgående oppgradering av ambulanseberedskapen i Vågsøy og Stryn. Lokalsykehuset stilte lokaler og daglig ledelse, samt betydelig velvilje og service. Infodoc journalsystem, 3 arbeidsstasjoner , lukket nett med server.Rakk aldri Kommunenett med kommunikasjon til kommunale legekontorer. Økonomisk sammenlignbart med lokal vaktordning for deltakende kommuner med unntak Stryn. De hadde i hele året bakvaktsordning lokalt. Etter ett års drift fant Stryn kommune å ville avslutte ordningen , økonomiske/politiske årsaker. Ordningen ble aldri saklig evaluert – hvem evaluerer?? Positive erfaringer: Etterlengtet reduksjon vaktbelastning (Stryn Unntak) Bedre organisert legevakt dagtid Nærhet til lokalsykehus med 2.linje og diagnostisk ressurs. Oppgradering av kompetanse og beredskap på ambulanse. Totalt redusert bruk av legevakt- nasjonaløkonomisk gevinst. Negative erfaringer Inhomogen praksis, AMK/rød respons – MÅ styres av legevakt Hjelpepersonell bør ha erfaring legekontor/kommunal legevakt Prosjektledelse- legevaktuvalg for svakt dimensjonert

9 Utfordringer Kommune Ta tak i signalene
Prioritere stabilitet og kvalitet i primærhelsetjenesten Interkommunalt fokus Slitne leger Helse Førde Ambulanseberedskap Fortsatt bygging kompetanse og kommunikasjon Tilrettelegger Teambuilding Vi må ikke miste hovedfokus som må være å lage grunnlag for en mest mulig stabil og kvalitetsfylt primærhelsetjeneste der fastlegene er nøkkelpersonell. Det lar seg ikke gjøre å overdrive betydningen av god lokalkunnskap og viktigheten av kommunikasjon . Vi har hatt sterke signal på en negativ utvikling i distriktsnorge og så også i Sogn og Fjordane siste tiåret.Mange kommuner sliter med dyre vikariater med varierende kvalitet. Vi kan ikke stole på at slitne primærleger har evne til å fronte en nødvendig utvikling av interkommunalt legevaktsanarbeid. Det må skje et politisk utredningsarbeid og interkommunalt samarbeid. Når det gjelder Helse Førde kan man uten videre peke på at gode primærleger vil bedre forutsetningene for en god 2.linjetjeneste ved å gi adekvate og godt definerte arbeidsoppgaver.

10 Utfordringer forts. Stat Stimuleringstiltak Sentrale føringer
-randkommuner -bemanning -transporttid -bakvakt evaluering Fagforening Aplf utredning Sentrale forhandlinger -differensiering Det er særdeles tungt for kommuner å initiere ordninger som kan innbære kostnadsøkninger.Etableringskostnader er relativt sett beskjedne men kan være nok til å velte iverksetting. Det trengs også at forutsetninger defineres slik at avklaringer i forhold til krav til bakvaktsordninger avstander og reisetid blir gjort almengyldige. Legeforeningen har arbeidet med med forbedring og organisering av legevakt og er klare på at man der det er mulig skal utvikle gode løsninger. Anbefaler max reisetid 50 min. og bakvakt i randkommuner med langer reisetid. Det er nødvendig å følge opp i forhandlinger der distriktene tilgodeses med takster og lønnsforhold som stimulerer en ønsket utvikling. Avslutter her, ser kaffetørsten lyser på første benk. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Interkommunalt legevaktsamarbeid i Sogn og Fjordane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google