Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 1 SAMSOME IKKE GRÅSONE. ELLER: SAMHANDLING, DRØM ELLER VIRKELIGHET ? eller virkelighet ? Tore Haukvik Lars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 1 SAMSOME IKKE GRÅSONE. ELLER: SAMHANDLING, DRØM ELLER VIRKELIGHET ? eller virkelighet ? Tore Haukvik Lars."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 1 SAMSOME IKKE GRÅSONE. ELLER: SAMHANDLING, DRØM ELLER VIRKELIGHET ? eller virkelighet ? Tore Haukvik Lars Ødegård Tidl. kommunalsjef Leder DPS Porsgrunn/ Skien kommune Vestmar

2 Historie…  Distriktslege, kommunelege, almenlege.(19 år)  Kommunal ledelse på heltid (22 år)  Legevakt  Psykiatri  Etikk  Forsterket sykehjem  Krisesenter  Kommunalt og interkommunalt.  Rådgiver KS  DVS: et kommunalt «Dyr»  Sykpleier  Sjefs sykepleier  Prosjektarbeid DRG  Sektoroversykepleier  DPS leder  Sprengnings sertifikat  Maskinfører  Bygg  Male  DVS: «Diversør» "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 2

3 3 Opplevelsen  Tallrike medioppslag  De tar ikke ansvar !  Det er ikke min oppgave!  For lite penger !  Mangler fagfolk !  Lovverket er utilstrekkelig !  Staten må ordne opp !

4 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 4 Våre brukere TH - 02

5 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 5 gråsone

6 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 6 samsone

7 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 7 sk dps Våre brukere

8 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 8 Hvordan få ting til?  HVEM er vi her for ?  Etabler og oppretthold nærkontakt med samarbeidspartnerne  Definer behov, problemstilling eller utfordring  Se muligheter – ”.. jeg kan bidra med..”  Erkjenn at behovet er større enn ressursene  Der vi lykkes eller der det behøves mest ???

9 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 9 Dialogen starter aldri med:  Økonomi  Ansvarsforhold  Rolleavklaring  Men: Vi har en person som har rettigheter og behov knyttet til både 1. og 2. linjetjenesten. Hvordan imøtekomme disse behovene?

10 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 10 Resultater  Følger av oppdrag og mål  Må være knyttet til bruker/praksisfeltet  Ikke aktiviteter  Registreres  Settes på ”konto”  Ta fra ”konto” når nødvendig

11 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 11 Avtaler  Samarbeidsavtale  Samsonekontrakter  Mal for kriseplaner  Presenteres av berørte ledere sammen for felles ansatte.

12 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 12..mer enn tak og fire vegger  Oppfølging på ulike nivå:  Behandling  Omsorgsbehov  Arbeid  Fritid

13 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 13 andre PLO sosial DPS

14 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 14 Hvorfor går det fortsatt galt ?  System  Prioritering  Individ/praksis

15 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 15 System  Stat-kommune ulike mål  Belønnes ikke på pas. nivå  Manglende forventningsavklaring  Ufullstendig beslutningsgrunnlag, ledelse og praksis i to virkeligheter  Økonomi overordnet og til dels frikoblet fra oppdraget  System og struktur vedlikeholder og definerer sin plass uansett brukerens behov…..  Vi snakker om paradigmeskifte – det gjør vondt.

16 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 16 Rådmann Helse og sosialsjef Leder helsetjenesten Legevakt

17 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 17 Prioritering, eller mangel på……  Tar det som kommer  Løser det vi kan  En dag om gangen  Hvem trenger oss mest ?  Er oppdragsgiver/lovgiver enig i det ?  Har vi god metode ?  Prioritering betyr noe i praksis !  Prioriterer ikke sammen  Bruk kraften på det du vil.....

18 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 18 Individ/praksis  Rollebevissthet. I dette pas. møtet er JEG Skien kommune  Er jeg leder, behandlingsansvarlig, vakthavende, miljøarbeider…..?  Ansvarsbevissthet. JEG har ansvar på sykehusets vegne til jeg har forsikret meg om at noen andre overtar  Jeg kjenner min kompetanse og dens grenser  Lag konkrete mål på brukernivå og med brukers medvirkning

19 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 19 We dream of structures so perfect that you dont need to be good T.S. Eliot

20 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 20


Laste ned ppt ""Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" 1 SAMSOME IKKE GRÅSONE. ELLER: SAMHANDLING, DRØM ELLER VIRKELIGHET ? eller virkelighet ? Tore Haukvik Lars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google