Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Skal vi få til noe sammen må vi være sammen""— Utskrift av presentasjonen:

1 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
SAMSOME IKKE GRÅSONE. ELLER: SAMHANDLING, DRØM ELLER VIRKELIGHET ? eller virkelighet ? Tore Haukvik Lars Ødegård Tidl. kommunalsjef Leder DPS Porsgrunn/ Skien kommune Vestmar "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

2 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Historie… Distriktslege, kommunelege , almenlege.(19 år) Kommunal ledelse på heltid (22 år) Legevakt Psykiatri Etikk Forsterket sykehjem Krisesenter Kommunalt og interkommunalt. Rådgiver KS DVS: et kommunalt «Dyr» Sykpleier Sjefs sykepleier Prosjektarbeid DRG Sektoroversykepleier DPS leder Sprengnings sertifikat Maskinfører Bygg Male DVS: «Diversør» "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

3 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Opplevelsen Tallrike medioppslag De tar ikke ansvar ! Det er ikke min oppgave! For lite penger ! Mangler fagfolk ! Lovverket er utilstrekkelig ! Staten må ordne opp ! "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

4 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Våre brukere "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen" TH-02

5 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
gråsone "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

6 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
samsone "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

7 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
dps Våre brukere "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

8 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Hvordan få ting til? HVEM er vi her for ? Etabler og oppretthold nærkontakt med samarbeidspartnerne Definer behov, problemstilling eller utfordring Se muligheter – ”.. jeg kan bidra med..” Erkjenn at behovet er større enn ressursene Der vi lykkes eller der det behøves mest ??? "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

9 Dialogen starter aldri med:
Økonomi Ansvarsforhold Rolleavklaring Men: Vi har en person som har rettigheter og behov knyttet til både 1. og 2. linjetjenesten. Hvordan imøtekomme disse behovene? "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

10 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Resultater Følger av oppdrag og mål Må være knyttet til bruker/praksisfeltet Ikke aktiviteter Registreres Settes på ”konto” Ta fra ”konto” når nødvendig "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

11 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Avtaler Samarbeidsavtale Samsonekontrakter Mal for kriseplaner Presenteres av berørte ledere sammen for felles ansatte. "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

12 ..mer enn tak og fire vegger
Oppfølging på ulike nivå: Behandling Omsorgsbehov Arbeid Fritid "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

13 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
PLO DPS sosial andre "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

14 Hvorfor går det fortsatt galt ?
System Prioritering Individ/praksis "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

15 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
System Stat-kommune ulike mål Belønnes ikke på pas. nivå Manglende forventningsavklaring Ufullstendig beslutningsgrunnlag, ledelse og praksis i to virkeligheter Økonomi overordnet og til dels frikoblet fra oppdraget System og struktur vedlikeholder og definerer sin plass uansett brukerens behov….. Vi snakker om paradigmeskifte – det gjør vondt. "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

16 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Rådmann Helse og sosialsjef Leder helsetjenesten Legevakt "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

17 Prioritering, eller mangel på……
Tar det som kommer Løser det vi kan En dag om gangen Hvem trenger oss mest ? Er oppdragsgiver/lovgiver enig i det ? Har vi god metode ? Prioritering betyr noe i praksis ! Prioriterer ikke sammen Bruk kraften på det du vil..... "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

18 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
Individ/praksis Rollebevissthet. I dette pas. møtet er JEG Skien kommune Er jeg leder, behandlingsansvarlig, vakthavende, miljøarbeider…..? Ansvarsbevissthet. JEG har ansvar på sykehusets vegne til jeg har forsikret meg om at noen andre overtar Jeg kjenner min kompetanse og dens grenser Lag konkrete mål på brukernivå og med brukers medvirkning "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

19 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"
We dream of structures so perfect that you dont need to be good T.S. Eliot "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"

20 "Skal vi få til noe sammen må vi være sammen"


Laste ned ppt ""Skal vi få til noe sammen må vi være sammen""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google