Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nbbl.no 14. juni 2007 Landsmøte 2007 Hovedoppgaver for NBBL 2007 - 2009 Ralph Norberg Adm. direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nbbl.no 14. juni 2007 Landsmøte 2007 Hovedoppgaver for NBBL 2007 - 2009 Ralph Norberg Adm. direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nbbl.no 14. juni 2007 Landsmøte 2007 Hovedoppgaver for NBBL 2007 - 2009 Ralph Norberg Adm. direktør

2 14. juni 2007 Landsmøte Visjon NBBL skal være et kraftsenter i boligspørsmål og boligbygge- lagenes uunnværlige rådgiver og foretrukne samarbeidspartner.

3 14. juni 2007 Landsmøte Interesseorganisasjonens hovedområder

4 14. juni 2007 Landsmøte Medlemsvekst i Norske Boligbyggelag

5 14. juni 2007 Landsmøte Høy medlemsmasse gir styrke Fra 560 000 i 1994 til 750 000 i 2007 Våre meninger blir tillagt tyngde Forhandlingsstyrke ved innkjøp Synlighet Synlighet og markedskraft gir enda flere medlemmer Målet er 1 million medlemmer

6 14. juni 2007 Landsmøte Makroøkonomi; fortsatt optimisme Arbeidsmarked Lønnsoppgjøret Lånerenten Prisstigning Boliginvesteringer knyttet til Norske Boligbyggelag

7 14. juni 2007 Landsmøte Den store borettslagsundersøkelsen 2007

8 14. juni 2007 Landsmøte Den store borettslagsundersøkelsen 2007

9 14. juni 2007 Landsmøte Den store borettslagsundersøkelsen 2007

10 14. juni 2007 Landsmøte Bransjeøkonomi Sentraliseringen fortsetter Rett produkt - rett sted – rett tid Det mest bærekraftige boligproduktet!

11 14. juni 2007 Landsmøte Det handler om å leve! Hjem kjære hjem!

12 14. juni 2007 Landsmøte Miljø- og klimautfordringene Vitale tiltak nødvendig Ansvar for alle: global dugnad Bygningssektoren: 40 prosent av energiforbruket Boligsektoren: 25 prosent av energiforbruket

13 14. juni 2007 Landsmøte Utvidede utfordringer

14 14. juni 2007 Landsmøte Kvalitet Økte krav krever samarbeid Samarbeid Felles profilering og markedsføring

15 14. juni 2007 Landsmøte Kvalitet Økte krav krever samarbeid Samarbeid Felles profilering og markedsføring Kapital/Kapitalfleksibilitet Effektiv Ressursbruk Konkurranse- dyktig Profesjonell/kompetanse For å lykkes kreves mer forpliktende samarbeid

16 14. juni 2007 Landsmøte Utviklingstrender Økte krav: Effektiv, rasjonell drift. Høy volumeffekt ved spesialisering Høy kvalitet i alle ledd Kompetanse og profesjonalisering Risikoutsatt kapital og omdømme Krever koordinering av ressurser: SAMARBEID

17 14. juni 2007 Landsmøte Kvalitet i Norske Boligbyggelag NBBLs minimumskrav til boligbyggelagene Boligbyggelagets egne krav Boligbyggelagenes kvalitetssystem God praksis Minimumskrav til boligbyggelag i NBBL NBBLs kvalitetsrevisjon Egenrapportering Stedlig revisjon Kvalitetsdokumentene på www.nbbl.net

18 14. juni 2007 Landsmøte Holdning til Norske Boligbyggelag 2005 2007

19 14. juni 2007 Landsmøte Felles profilering og markedsføring Vi ønsker å framstå samlet, ha felles identitet og skille oss ut fra andre. Grunninvesteringen er gjort. Lagene forventer flere fellesaktiviteter. Godt begynt, er halvt fullendt. Mål: Også den andre halvparten av befolkningen bør ha en positiv holdning til Norske Boligbyggelag.

20 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet En god bolig og et godt bomiljø

21 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Fremme samvirke som idé og organisasjons- form

22 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Best mulige vilkår for boligbygging

23 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Langsiktig bærekraftig utbygging

24 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Nye samarbeids- former mellom kommunene og boligbyggelagene

25 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Effektive drifts- og styrings- systemer

26 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Medlems- tjenester

27 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet Internasjonalt utviklingsarbeid

28 14. juni 2007 Landsmøte 12-punktsprogrammet NBBL som kompetanse- senter

29 14. juni 2007 Landsmøte Framtidsutvalg Sette dagsorden for nye bærekraftig boligpolitikk Avdekke framtidige behov og utfordringer Gi positiv profilering

30 14. juni 2007 Landsmøte Etablering av felles investeringsselskap Tilgang på egenkapital ved boligkjøp Øke avkastningen på egenkapital Risikodeling Erfaringsutveksling og kompetanseheving

31 14. juni 2007 Landsmøte Utvikling av nye samarbeidsformer Helhetlig planlegging God dialog med myndighetene Boligbyggelagene kan supplere myndighetenes tjenester

32 14. juni 2007 Landsmøte Fordelskort Øke medlemskapets attraktivitet og verdi Styrke boligbyggelagenes medlemsprofil Sterkere forhandlingsposisjon overfor leverandører

33 14. juni 2007 Landsmøte NBBLs Markedsrapport Fint om vi får en ”faket” forside av rapporten som illustrasjon. Trenger du en forsidemal, spør Lina.

34 14. juni 2007 Landsmøte NBBL er til for Norske Boligbyggelag 58 kunnskapsrike medarbeidere i NBBL (Bildene kommer antakelig torsdag, Karen)


Laste ned ppt "Www.nbbl.no 14. juni 2007 Landsmøte 2007 Hovedoppgaver for NBBL 2007 - 2009 Ralph Norberg Adm. direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google