Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Treårsperioden 2003-2005 66 974 078.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Treårsperioden 2003-2005 66 974 078."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Treårsperioden 2003-2005 66 974 078

2 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Hvor kommer pengene fra? n Lov om folketrygd av 17. juni. Nr. 12.1966 med endring bl.a. 10.des.1971, 28. febr. 1997 og 14.mars 2004 n § 5-8 med forskrifter: Tilskudd til fellestiltak n Vedtekter fastsatt 1974/75 n Overføringene er del av de årlige forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Staten og Kommunenes sentralforbund (KS)

3 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Hvem oppnevner styret ? NFFs Landsmøte velger n 4 medlemmer n 2 suppleanter Helse- og sosialdirektoratet oppnevner n 1 medlem n 1 varamedlem Sekretariatet: 22 93 30 90

4 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Hvem kan få penger fra Fondet ? n Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge (individuelle stipend) n Universitet/høgskoler/NFF som driver fysioterapifaglig etter- og videreutdanning, masterstudier og forskning

5 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fondets økonomi n Overføring fra RTV: 1,5% av trygdens utgifter til fastlønnstilskudd, refusjon fysioterapi og egenandelstak 2 n Fra RTV 200522 mill n Egenkapital 127 mill n Gjennomsn. avkastning siste ti år 11,4 %

6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Hva brukes fondsmidlene til? n NFFs etterutdanningsvirksomhet n Fysioterapifaglige høyere utdanninger n Utdannings- og reisestipend n Stipend til fagutviklingsprosjekt n Stimuleringsstipend n Prosjekt for privatpraktiserende n Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi n Formidlingsvirksomhet n Tildelinger i 2005 25.952.400

7 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Individuelle stipend n Utdanningsstipend - kompetanseheving på høyere utdanningsnivå, min. 30 stp. n Reisestipend - faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt n Stimuleringsstipend - utvikle eget prosjekt ut fra prosjektideer knyttet til fagutvikling i egen praksis. n Stipend til fagutviklingsprosjekt - styrke fagutvikling gjennom kortere, avgrensede prosjekt (i praksis), klinisk relevant Egne kriterier, søknadsskjemaer og søknadsfrister

8 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER www.fysio.no/fondet

9 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Overføringer og tildelinger 1975-2005

10 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter n mulig gjennom NFFs arbeid n lovhjemlen gir stabilitet og langsiktighet obs! endringer i finansieringsordningen n deler ut mer enn overføringen fra RTV n kunnskap gir faglig kvalitet og forsvarlighet - som også er god markedsføring

11 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER 1,5 % av trygdens utgifter til fysikalsk behandling: Refusjon Egenandel 2 Fastlønns- fysioterapitilskudd ca. 85 % ca. 2 % ca. 13 % Årlige overføringer

12 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER n Kunnskap - nøkkel til videreutvikling og kompetanseheving z Kunnskapsutvikling (forskning, fagutvikling) z Kunnskapsoverføring (utdanning, formidling) z Kunnskapsanvendelse (endring av praksis) Kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter


Laste ned ppt "FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Treårsperioden 2003-2005 66 974 078."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google