Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Tilbyr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Tilbyr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Tilbyr fortløpende etter behov SELVORGANISERTSELVHJELPSGRUPPER Etter modell fra Selvhjelp Norge « Selvhjelp er å ta utgangspunkt i en opplevelse av et problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandringer »

2 SELVHJELPGRUPPER Lærings- og mestringssentert i Tromsø kommune tilbyr selvhjelpsgruppe som en metode for økt egenmestring og bevisst endringsarbeid i forhold til egen livssituasjon. Selvhjelpsarbeidet er forankret gjennom Sosial- og helsedirektoratet, og det er utarbeidet en egen ”Nasjonal plan for selvhjelp” for å styrke selvhjelpsarbeidet med tanke på psykisk helse i et folkehelseperspektiv. Det dreier seg om den enkeltes ressurser i hverdagslivet, motstandskraft mot psykiske og fysiske påkjenninger og vår evne til å mestre eget liv. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00003/IS- 1212_3743a.pdf http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00003/IS- 1212_3743a.pdf Hva er en selvhjelpsgruppe? Et fellesskap bestående av mennesker med ulike problemer med fokus på endring og styrket livskvalitet. Gruppen møtes regelmessig for å dele og bearbeide opplevelser, erfaringer, tanker og følelse. Gruppen baseres på gjensidig fellesskap, basert på tillit, respekt og taushetsplikt Hvem kan gå i en selvhjelpsgruppe? Alle som føler et behov for å gjøre noe med en vanskelig hverdag. Gruppen kan bestå av både kvinner og menn i alle aldre med ulike type problemer. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, som aktiv deltaker i eget liv med fokus på egenmestring

3 Hvorfor være med i en Selvhjelpsgruppe? Problemer som du kan jobbe med i en dreier seg om ulike utfordringer relatert til mestring av din livssituasjon. Det kan handle om å ha en sykdom, være pårørende, angst, sorg, ensomhet, utbrenthet. Ofte har deltakerne et noen felles/ gjenkjennbare erfaringer med livets utfordringer Praktisk gjennomføring for å bli deltaker i selvhjelpsgruppe: Erkjenne et problem/ livsutfordring Melde seg som gruppemedlem til en selvhjelpsgruppe til lærings- og mestringssenteret i Tromsø kommune Blir, av igangsetter, invitert til møte 1 i gruppa Kan også gjennomføres via telefonmøter/ skype Gruppa består av 4- 8 medlemmer Regelmessige samtaler i gruppa; anbefalt 2 timer i uka i oppstartsfasen, men reguleres av gruppas behov I de første møtene er en opplært og kurset igangsetter tilstede for å sette rammer og gi grunnlag for gruppeprosessen; Taushetsplikt og gruppeavtaler står sentralt, samt problemløsnings metoder. Målet er at gruppene etter noen møter skal fungere lederløse Kostnader for deltakelse ? Selvhjelpsgrupper er gratis å delta

4 TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON. ingerberit@selvhjelp.no Tlf; 467 78 204 kommunalt.lms@tromso.kommune.no Tlf; 777 57 930/ 416 60 937 PÅMELDING; kommunalt.lms@tromso.kommune.no Tlf; 777 57 930/ 416 60 937 Oppgi; navn, adresse, tlf nr og evt epost Kan også sendes; Rehabiliteringstjenesten, v/ kommunalt LMS, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø Nyttige linker: www.selvhjelp.no www.tromso.kommune.no/lms


Laste ned ppt "Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Karlsøy kommune Balsfjord kommune Kommunalt lærings- og mestringssenter Tilbyr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google