Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagskonferanse om selvhjelp, Trondheim - 2. sept. 2009 Anne Berit Mong-Haug, rådgiver, Norsk Selvhjelpsforum Ta livet tilbake! Selvhjelpsarbeidet – lang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagskonferanse om selvhjelp, Trondheim - 2. sept. 2009 Anne Berit Mong-Haug, rådgiver, Norsk Selvhjelpsforum Ta livet tilbake! Selvhjelpsarbeidet – lang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagskonferanse om selvhjelp, Trondheim - 2. sept. 2009 Anne Berit Mong-Haug, rådgiver, Norsk Selvhjelpsforum Ta livet tilbake! Selvhjelpsarbeidet – lang historie og viktig framtid

2 Suwa bona

3 SELVHJELPSARBEID Erkjenne problemet Se muligheter Finne ressurser Mobilisere for ansvar og styring i eget liv Fra passiv mottaker til aktiv deltaker

4 SNAKKE SAMMEN!

5 B

6 … alle disse B’ene … B erøre: Å la seg intuitivt berøre av egen erfaringsbasert kunnskap. B evisstgjøre: Å hente den intuitive kunnskapen Inn i sin egen mentale forståelse. B earbeide: Å bli kjent med hva følelse og forstand forsøker å uttrykke. B evege: Å sette i gang en prosess som gir ny erfaringsbasert kunnskap.

7 Samme humanistiske forståelse som ligger til grunn for den demokratiske rettstaten; nemlig overbevisningen om menneskers verdighet, Integritet, iboende ressurser og mellommenneskelig anerkjennelse og respekt.

8 En lang historie … ….men: Nasjonal plan for selvhjelp varsles i (St. meld. nr. 16, 2002-2003): Målet er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.”

9 Knutepunktet - Norsk selvhjelpsforum Tilskudd til selvhjelpsprosjekter Tilskudd til forskning på selvhjelp Nasjonal plan for selvhjelp

10 Knutepunktet Selvhjelp Norge Prosjekt fra april 2006 finansiert av Sosial- og Helsedirektoratet under Opptrappings- planen for psykisk helse. (1999-2008) Evaluert i 2008 Fra 2009 driftstilskudd over stats- budsjettet. Arbeidet drives fremdeles på oppdrag fra og i samarbeid med Helsedirektoratet.

11 Norsk Selvhjelpsforum Informasjonsspredning Selvhjelpsmuligheter for flere. Nettverk for utveksling av kunnskap Eget arbeidsfelt Helhetstenkning på tvers

12 På rusfeltet bistår vi Helsedirektoratet med å: Kartlegge og beskrive selvhjelpstilbudet Oppsummere/beskrive aktuell forskning om selvhjelp Gi forslag til anbefalinger om hvordan selvhjelp kan brukes og hvordan man skal gjøre selvhjelp kjent blant brukere, i kommunene og i pesialisthelsetjenesten.

13 En viktig framtid: Selvhjelpsskole Regionale linker – eller selvhjelpshus Systematiserte erfaringer Nye aktører

14 Selvhjelpsskolen Etablererutdanning Igangsettertreningsverksted Høyskole-”infusjon”


Laste ned ppt "Dagskonferanse om selvhjelp, Trondheim - 2. sept. 2009 Anne Berit Mong-Haug, rådgiver, Norsk Selvhjelpsforum Ta livet tilbake! Selvhjelpsarbeidet – lang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google