Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Selvorganisert selvhjelp våre helse – ansvar og muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Selvorganisert selvhjelp våre helse – ansvar og muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Selvorganisert selvhjelp våre helse – ansvar og muligheter

2 Selvorganisert selvhjelp er handling og håndtering av livet – ikke behandling av sykdom! IKKE ET NYTT OFFENTLIG TILTAK ELLER TJENESTETILBUD!

3 3 Selvhjelpsarbeidets sentralpolitiske forankring: Meld. St. 34 (2012–2013), Folkehelsemeldingen Ny lov om folkehelse (likestiller psykisk og fysisk helse) Nasjonal Plan for selvhjelp (2004 – ny 2011) Statsbudsjettet Samhandlingsreformen Strategiplan for arbeid og psykisk helse Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (August 2011) (Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus)

4 4 PSYKISK- OG SOMATISK FOLKEHELSE LIKESTILLES Ny lov om folkehelsearbeid inneholder en lovbestemmelse om at psykisk og somatisk folkehelsearbeid skal være likestilt. Dette er en viktig lovpresisering i forhold til helhetlig tenkning i forebyggingsarbeidet.

5 5 August 2011: Helsedirektoratet, avdeling psykisk helse og rus Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

6 Forslag statsbudsjett 2013 "Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Det foreslås bevilget 14 mill. kroner til formålet i 2013. Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap.764." 6

7 Samhandlingsreformen ”Lærings- og mestringstilbud …kan omhandle kurstilbud og selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, for eksempel mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere og oppfølgingskurs for samme målgruppe, livsstilkurs for type 2- diabetikere og kurs i helsepedagogikk.” (6.6 Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling) 7

8 Være et informasjonspunkt Være en pådriver i selvhjelpsarbeidet i Være en faglig ressurs ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. Drive lokal igangsetteropplæring Samarbeide med lokale møteplasser Bidra til igangsetting av grupper i samarbeid med og etter initiativ fra lokale aktører. Selvhjelp Norges distriktskontorer

9 9 Hva er selvhjelpsforståelse og selvorganisert selvhjelp? Selvhjelp er å ta utgangspunkt i HER OG NÅ Ikke grave bakover, men tenke fremover. Selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende – med eller uten diagnose – også som supplement under behandling. Selvhjelpsforståelse er også et verktøy i møtet mellom mennesker. NB! Selvhjelp er ikke behandling!

10 www.selvhjelp.no

11 Nordland, Troms og Finnmark ingerberit@selvhjelp.no www.selvhjelp.noingerberit@selvhjelp.no www.selvhjelp.no


Laste ned ppt "1 Selvorganisert selvhjelp våre helse – ansvar og muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google