Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming
Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

2 Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

3 Bakgrunn Meråker Sanitetsforenings Kurbad har fra 2010 avtale med Helse Midt-Norge om å tilby habiliteringstilbud til ungdom fra helseregion Midt-Norge. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

4 Hvem kan søke? Ungdom fra helseregion Midt-Norge
Søkere må ha Bartel Index over 40. Aldersgrensen er 16 til 30+ år. Ungdommene blir tatt inn i grupper à 5-6 st. Oppholdet inneholder både individuell behandling og aktiviteter i gruppe. Deltakerne må være mest mulig homogen ift. funksjon. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

5 Målet med oppholdet Målet med oppholdet er å bedre evnen til å takle hverdagen i overgangen fra barn til voksen, samt å bedre innsikten i egen tilstand. Opplevelse av mestring og økt selvfølelse er viktige elementer, samt sosial stimulering og det å knytte nye vennskapsbånd. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

6 Tidspunkt Gruppe 1: 21/6 – 2/7, og en oppfølgingsuke på høsten.
Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

7     Samarbeidspartnere I samarbeid med Helse Midt-Norge, gjennom habiliteringstjenesten på Levanger har vi satt ned en arbeidsgruppe som samarbeider om planleggingen av gruppeoppholdet. Denne består av: Representanter fra habiliteringstjenesten for henholdsvis voksne og barn, i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Representant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Nord-Trøndelag Representant fra NFU En gruppe fra Meråker Sanitetsforenings Kurbad Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

8 Markedsføring Annonsering har skjedd i aviser i området. Vi har i tillegg sent ut direkte invitasjon til våre samarbeidspartnere i arbeidsgruppen for videre distribusjon til alle deres kontakter, bl.a. Lærings- og mestringssenter i nedslagsfeltet, samt brukerorganisasjonene. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

9   Oppholdets innhold Oppholdet vil inneholde både individuell behandling og aktiviteter i gruppe Oppholdet vil legge stor vekt på daglige aktiviteter, men det vil også være innslag av utprøving av fritidsaktiviteter. Etter samråd med kontaktperson i hjemkommunen vil ungdommen få oppgaver under oppholdet hvilke er tilpasset den enkeltes mål og behov. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

10 Oppholdets innhold, forts.
Ungdommen vi få tilbud om: - 2 timer fysioterapi/uke - 2 timer ergoterapi/uke - Daglig trening på hverdagens aktiviteter, f.eks: Personlig stell Holde orden på sitt rom Planlegge, handle og lage mat Utprøving av fritidsaktiviteter Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

11 Man vil også delta i aktiviteter som:
Natursti Klatring Idrettsleik Bassengaktiviteter Ridning Kanopadling Formingsaktiviteter Underholdning og utflukter Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

12 Veiledningstimer/tematimer
Det vil bli lagt opp til veiledningstimer der vi sitter i gruppe og snakker sammen om ulike temaer, f.eks; Kroppsbevissthet Seksualitet Økonomihantering Innsikt i egen situasjon Mobbing Klær Matvaner Ensomhet og venner Hvordan takle overganger i livet Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

13 Forankring i hjemkommunen
For at oppholdet skal ha best mulig overføringsverdi for ungdommen vil Kurbadet ha et tett samarbeid med hjemkommunen. Vi stiller derfor krav til å få utpekt en kontaktperson hvilken kjenner ungdommen godt. Det kan for eksempel være pårørende, eller noen som arbeider tett med ungdommen. Denne person trenger ikke være den som gjennomfører oppfølgingen i praksis hjemme, men må kunne videreformidle informasjon til rette vedkommende i ungdommens støtteapparat. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

14 Forts. Det kan bli aktuelt for denne person å være med i starten eller på sluttet av oppholdet for at vi skal kunne oppnå god overførbarhet til boligen/hjemmet. Når ungdommen har fått tildelt plass ,vil vi ha en dialog med kontaktpersonen vedrørende dennes behov og målsetting for at oppholdet her skal bli mest mulig individuelt tilpasset. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

15 Oppfølging Etter det første to-ukesoppholdet gjør vi i fellesskap med kontaktpersonen og ungdommen en avtale om noen viktige aktiviter/oppgaver som skal følges opp etter hjemkomst. Avtalen blir fulgt opp under oppfølgingsuken på høsten. Dette for å gi mening til oppholdet, og få dette forankret i ungdommens hverdag hjemme. Har ungdommen en individuell plan vil Kurbadet være en del av den. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

16 Søknad Søknad må skje gjennom fastlege, på eget skjema ”Søknad om rehabiliteringsopphold”, og den må merkes ”Habiliteringsopphold for ungdom”. Søknaden sendes til: Henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger 7600 Levanger Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

17 Tildeling av plass Etter søknadsfristen er gått ut vil alle få tilsendt et ADL-skjema for å kartlegge den enkeltes funksjonsnivå. Dette sendes tilbake til oss, og vi vil med utgangspunkt i disse sette sammen to mest mulig homogene grupper. Så blir alle tilskrevet med beskjed om man fått plass eller ikke. Kontaktperson fra hjemmestedet må fremkomme i søknaden. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

18 Egenandel Kr. 123,- pr. døgn. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

19 Søknadsfrist 15.mai 2010 Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS

20 Spørsmål? Ta kontakt med Trine eller Ann Margret på telefon e-post : Velkommen med din søknad! Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS


Laste ned ppt "Habiliteringstilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne, eller lettere psykisk utviklingshemming Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google