Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvhjelpsideologien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvhjelpsideologien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvhjelpsideologien
Bente Elis Bjerkmo & Ole Einar Syvertsen SMISO Sør Trøndelag Nasjonal plan for selvhjelp – Folkehelsemeldningen (St.meld. Nr. 16, 2002/2003); Målet er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere ( s. 58) Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

2 Definisjon av selvhjelp
”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for derigjennom å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring” Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp er tenkemåte og forståelse. Er styrkingsarbeid – slik at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter Definisjon – aktiv deltakelse våger å velge og ta ansvar for eget liv. Mobilisering av egne styrker og krefter som gir mulighet for egenkontroll og styrket selvfølelse. Utløser ressurser og kompetanse. Forskning og erfaring viser at de virksomme prosessene i selvhjelpsarbeidet blant annet ligger i fellesskapet, det å våge å være til stede ”her og nå” og benytte egen tilstedeværelse i øyeblikket for å skape endringer. Selvhjelp er verktøyet – selvhjelpsgruppen er verkstedet! Selvhjelp er å skape rom for å jobbe med det som er vanskelig, alene og sammen med andre. Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk – holdninger, deltakelse, ansvarliggjøring

3 Grunnpilarer for selvhjelpsarbeidet
Bygger på…… Iboende ressurser Erkjent problem Kunnskap innenfra Fellesskap og deling Den enkelte deltakers iboende ressurser Med utgangspunkt i deltakernes erkjente problem At den enkelte deltaker opplever et behov for å bearbeide sitt problem, er motivert og har foretatt et valg om å delta aktivt. Gjensidighet, likeverd og toleranse En aktiv deltakerrolle, ikke passiv mottakerrolle Åpenhet, men ikke mer enn deltakerne selv vil eller er klare til. At deltakerne har taushetsplikt og meldeplikt Vekst for den enkelte innenfra. Ikke ved at det kommer noen utenfra som skal hjelpe eller lære opp Å hente ressursene fra et erkjent problem ( S. Tahlseth i St. meld nr /94) Vanskelig å snakke om selvhjelp uten å snakke om selvhjelpsgrupper. En viktig bit av selvhjelp. Berøre – bevisstgjøre – bearbeide - bevege

4 Respekt for andre – og meg selv
Forutsetninger for godt arbeid… Aksept Mot Motivasjon Forpliktelse Tillit/ Trygghet Åpenhet Respekt for andre – og meg selv Toleranse Eierskap Prosessarbeid. Aksept - Bli kjent med eget problem, finne et språk og kunne sette ord på, våge å være tilstede i samhandling med andre. Å SETTE SEG I STAND TIL – sentrale ord i selvhjelpsarbeidet. = erkjennelse av eget problem – en forutsetning for endring. Motivasjon til å forandre. Eget, aktivt valg om å forandre. Våge å være tilstede her og nå. Våge å stå i kontinuerlig endring, en prosess. Jeg EIER problemet Jeg HAR ANSVAR for endring Jeg eier MULIGHETENE for endring

5 Verktøykasse for god samhandling… Eget problem som ressurs
Gjensidighet og speiling ≠ rådgivning Likeverd Her og nå – å være tilstede Si ikke mer enn du vil – vent til du er klar Ansvar for eget liv Ansvar for gruppas utvikling Å sette ord på Å snakke ut fra meg selv Aktiv deltakerrolle Herfra og fremover Målet er prosess – ikke løsning Den som eier problemet må selv erkjenne sitt behov og være motivert for endring. Selvhjelp kan IKKE passivt tas i mot som et tilbud! Aktivt valg. Gjensidighet - alle skal ha nytte av felles innsats. Gjenkjennelse i andres opplevelser. Gjennom å se de andre og selv bli sett, synliggjør du egne problemer og muligheter for valg. Å være til stede – sentralt i selvhjelpsarbeid. Våge å være tilstede i situasjonen her og nå. Hva skjer med meg i samspill med andre? Hva opplever jeg? Hva lar jeg det gjøre med meg? -si ikke mer enn du vil – og si det når du er klar.

6 Resultater…. Å sette seg i stand til Motivasjon Bevisstgjøring
Egenkraft Forandring Glede/ Humor/ Latter Styrke Mot/ Respekt/ Raushet Tryggere jeg Tydeligere identitet Respekt – for hverandres virkelighet. Mot – kreftene finnes i å kjenne og bruke sitt eget spekter av følelser i stedet for å bruker krefter på å holde dem på avstand. Våre føleleser er vårt ansvar. Ansvarliggjøring krever mot. Å sette seg i stand til kan være: å be om hjelp og å ta imot hjelp, å våge å være tilstede i egen hverdag, å sette ord på egne følelser, våge å sette grenser.

7 Prinsipper for organisering av selvhjelpsarbeidet Lederløs
Lukkede grupper Treningsarena Taushetsplikt – meldeplikt Praktiske rammer Arbeid i en selvhjelpsgruppe handler ikke om å nå ett spesielt mål eller å lære en spesiell teknikk. Målet er å få i gang forandringsprosesser, slik at hver og en kan finne sin egen vei. ”Gjennom andre blir vi kjent med oss selv”


Laste ned ppt "Selvhjelpsideologien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google