Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industrial Management 1 Fokusert produksjon Produkter Prosesser Materialflyt Erlend Alfnes, forsker ved SINTEF teknologiledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industrial Management 1 Fokusert produksjon Produkter Prosesser Materialflyt Erlend Alfnes, forsker ved SINTEF teknologiledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Industrial Management 1 Fokusert produksjon Produkter Prosesser Materialflyt Erlend Alfnes, forsker ved SINTEF teknologiledelse Erlend.Alfnes@sintef.no

2 Industrial Management 2 Innhold Innledning Fokusert produksjon Layout Prosesser og produkter Dekoblings punkt Flaskehalser Caset HÅG Konklusjoner

3 Industrial Management 3 Innledning

4 Industrial Management 4 Hvordan utvikle en konkuransedyktig produksjonen ?? Det finnes mange ulike prinsipper og system å velge mellom Valget avhenger av produkter, produksjonsapparatet, markedskrav etc.

5 Industrial Management 5 Produksjonsstyring er egentlig enkelt, det gjelder kun å ha kontroll på: Problemet er å få det til kostnadseffektivt !!! Materialer og komponenter Ressurs (Kapasitet) Løsningen er selvsagt å lage standardprodukter, i en farge, i store antall og helst til et fåtall kunder……….,. ?

6 Industrial Management 6 Privatmarked Lagerføres eller produseres på ordre ? Privatmarked Må lagerføres i butikk Produseres på ordre fra butikken ?

7 Industrial Management 7 Levering av komponenter til vareeiere (bil) produseres etter ordre ?...eller til ferdiglager ? Hva med kjøp av råvarer ? Levering av store produkter produseres etter ordre -.- JA !!!...men kan vi produsere standard komponenter mot lager ??

8 Industrial Management 8 Samlebånd ??

9 Industrial Management 9 Automatiske transportsystemer??

10 Industrial Management 10 Manuelle operasjoner ?

11 Industrial Management 11 Hvordan styre og plassere lagrene ?

12 Industrial Management 12 Administrative prosesser ordrebehandling, produksjonsstyring, innkjøp, transportstyring

13 Industrial Management 13 Fokusert produksjon

14 Spaghetti World AssemblyComponentsPiece PartsProcess Works as long as you can sell all you make If not this represents huge asset drag

15 Industrial Management 15 Fokusert produksjon reduserer kompleksiteten i produksjonssystemet, dette gir enklere styring og bedre ytelse innebærer å linke bedriftens konkurransemessige prioriteringer til hvordan produksjonssystemet struktureres og styres innebærer å identifisere homogene produkt grupper og å samlokalisere hver gruppe i en egen enhet med dedikerte ressurser og operatører en fabrikk kan bestå av flere fokuserte enheter Learning to focus each plant on a limited, concise, manageable, set of products, technologies, volumes and markets (Skinner, 1974) Learning to focus each plant on a limited, concise, manageable, set of products, technologies, volumes and markets (Skinner, 1974)

16 Industrial Management 16 Dis-Aggregation By Product Family Product Group A Product Group C Product Group B Treat each product group as a separate Value Stream Customer

17 Industrial Management 17 Fokuserte celler Celler er grupper av maskiner som er dedikert til prosessering eller montasje av en spesifikk gruppe (familie) av deler eller produkter. Målet med denne organiseringen er fokus og bedre flyt Celler representerer sosiologiske enheter som er gode for teamarbeid Den optimale design for rask respons er celler som starter med råmaterialer og slutter med det ferdig produktet og der alle operasoner blir fullført i cellen. Kontoroperasjoner også organiseres i celler som er ansvarlige for en produkt familie/market segment

18 Industrial Management 18 Layout

19 Industrial Management Layout Er organiseringen av produksjonsutstyret viktig for bedriften?

20 Industrial Management Tradisjonell layout

21 Industrial Management En vanlig norsk bedrifts materialflyt

22 Industrial Management Funksjonell layout

23 Industrial Management Produkt fokusert layout - celletilvirkning

24 Industrial Management Produkt fokusert layout, U-form

25 Industrial Management Produkt fokusert layout, I-form

26 Industrial Management 26 Produkter og prosesser

27 Industrial Management 27 Konkurransemessige prioriteringer Produksjonsbedrifter kan konkurrere på: Kostnader Kvalitet Ledetid Leveringspresisjon Fleksibilitet Innovasjonsevne

28 Industrial Management 28 Prosesstyper Generelle enkeltstående maskiner som er svært fleksible og som kan brukes på svært mange typer jobber. Ofte funksjonell layout (typisk verksted) Ikke-koblede produksjonsprosesser for repetiv produksjon av forskjellige produkter. Flere jobber (batcher) prosesseres samtidig i systemet. Layout varierer fra funksjonell til produkt orientert Produksjonsprosesser som er koblet sammen i linjer og som er dedikert til noen få standard produkter. Produksjons takten bestemmes enten av operatører eller av utstyret. Kontinuerlig prosessering av basis materialer som gjennomgår suksessive stadier og blir prosessert til et eller flere ferdige produkter (typisk raffineri). Flow shop/ batch Line Continuous processing Job shop Flow

29 Industrial Management 29 Produkttyper Spesialprodukter som er tilpasset/utviklet i samarbeid med hver enkelt kunde. Formel1 biler, radarsystemer, papirmaskiner etc Tilpassede produkter som produseres på ordre. Maskineringsutstyr, industriroboter, trapper, heiser, etc som krever kundespesifikasjoner Standardprodukter som produseres i store serier. Biler, vaskemaskiner, sportsutstyr etc som konkurrerer på produktegenskaper Høyvolum produkter som produseres til lavest mulig kostnad. Pregløse produkter som må være tilgjengelige. Multiple products small series Few products large series Commodity products One-of-a-kind product Volume

30 Industrial Management 30 Dekoblingspunkt

31 Industrial Management 31 Fokusert produksjon og valg av dekoplings punkt Hver produkt-/komponent gruppe krever egne prosesser og egen styring Kundeordrens dekoplings-punkt er det punktet i produktstrukturen eller materialflyten som skiller produksjon basert på ordre og produksjon basert på prognose Valg av dekoblingspunktet gir prinsippløsning for prosesser og styring

32 Industrial Management 32 Ex på plassering av kundeordrens dekoblingspunkt i en verdistrøm Production Control Customers Flow Supplier Loop Supplier Loop Loop Pacemaker Loop Kunde ordrens dekoblingspunkt

33 Industrial Management 33 Produkter og kundeordrens dekoblingspunkt Produkttyper: Make-to stock produkter Assemble-to-order produkter Make-to-order produkter Engineer-to-order produkter Mulig ordrepunkt

34 Industrial Management 34 ProductionAssembly Suppliers Order Management Plassering av dekoblingspunkt og tid Procurement Final goods Customers Components Raw materials Manufacturing planning and control GJENNOMLØPSTID ORDRETID LEVERINGSTID Når forventet leveringstid er kortere enn gjennomløpstiden må varene leveres fra et lager med standard komponenter/produkter

35 Industrial Management 35 Products Components Finished products Semi finished products Raw materials Strategy Make to order Assemble to order Make to stock Engineer to order Suppliers Customers Customer order Forecast etc Plassering av dekoblingspunkt og lagerpunkt

36 Industrial Management 36 Plassering av dekoblngspunkt - oppsummering Markets: Product type Product range Volume Delivery speed Delivery precision SpecialStandard WidePredetermined and narrow LowHigh DifficultEasy Strategic variable MTOATOMTS Job/ low volumeHigh volume batchbatch/line Through orderThrough WIPThrough FG backlogor FG inventoryinventory ThroughReducesEliminates reschedulingprocess leadprocess leadtime Manufacturing: Process choice: Managing volume/mix changes Meeting delivery speed requirements

37 Industrial Management 37 Flaskehalser

38 Industrial Management Flaskehals En flaskehals defineres som: “... et punkt eller lager i produksjonsprosessen som begrenser mengden av produkter som en fabrikk kan fremstiller. Det er hvor strømmen av materialer under bearbeiding snevres inn til en tynn strøm.” Flaskehals

39 Industrial Management Flaskehals Materialflyt Kapasitet 12345

40 Industrial Management Plassering av flaskehalser Flaskehalser begrenser kapasiteten på hele produksjonssystemet, og må styres tett både når det gjelder materialer og kapasitet Plassering av flaskehalser påvirker prinsippløsning for prosesser og styring Nedstrøms aktiviteter er typisk kritiske for å ”time” ordrer Oppstrøms aktiviteter må sørge for at flaskehalsen alltid har material

41 Industrial Management Styringsregel Salgshastighet Flaskehals

42 Industrial Management Produktnettverk Montasje Delmontasje Kundeordrer og prognoser Deler og prosessruter Montasje Råvarer

43 Industrial Management Kritisk nettverk Materialflyt Flaskehals Ordreutløsende impuls Kritisk nettverkIkke kritisk nettverk

44 Industrial Management 44 Case Håg

45 Industrial Management 45 Modularisert produkt Høyvolum produksjon av komponenter En-stykk produksjon av stoler med kundetilpasning av stoff, farge, armlener, etc) Leveringstid 5 - 7 dager Masseprodusert skreddersøm

46 Industrial Management Kanbanstyrt Håg: Et eksempel på fokusert produksjon Mekanisk Tapetsering Credo/ H05 Epoxy Konferanse Signet Scio Ordrestyrt For rask respons bør hele verdistrømmen til en produktfamilie organiseres som en celle.Dette er ikke alltid mulig pga. kapasitetsutnyttelse, fleksibilitet, etc

47 Industrial Management 47 HÅG: Prinsipiell løsning HÅG Protex Kundeordre Hovedpoeng: dekoblingspunktet og flaskehalser gir sterke føringer for struktur og styring Flaskehals

48 Industrial Management 48 HAG FAST Oppstart og kartlegging

49 Industrial Management 49 UTFORDRINGER TIDLIG PÅ 90 TALLET Produkt Ergometriske kontorstoler i det øvre prissegmentet 70% eksport Økende krav til rask levering og kundetilpasning Leveransekjede Produksjon til ferdigvarelager Produksjon og innkjøp basert på prognoser Lange leveringstider fra leverandører Lang leveringstid (22 dager), dårlig leveringsevne (87%)og store produksjons-/logistikk kostnader

50 Industrial Management 50 Hvordan flytte HÅG fra Røros til Europa ? …eller hvordan levere kundespesifikke stoler hurtigere enn noen annen i hele Europa !!!! HÅG Fast

51 Industrial Management 51 MÅLSETNINGER MED HÅG FAST Total omlegging av produksjon og layout til flytorientert produksjon Etablering av nytt distribusjonssystem med tidsgarantert levering over hele Europa, og med just-in-time leveranser fra leverandører

52 Industrial Management 52 ENDRINGER MED HÅG FAST Flytorientert layout Inndeling i styringsområder Differensiert styring med ordrestyrt montasje Nye prosesser for innkjøp og ordrebehandling Fleksibel arbeidsstokk Nytt MPS system Nytt distribusjonssystem med leveringstids garanti Leverandør utvikling og JIT leveranser Endret konsernstruktur

53 Industrial Management 53 AKTIVITETER I HÅG FAST

54 Industrial Management 54 Mer enn 2 millioner varianter !! Årsvolum 143 400 stoler!! Omløpshastighet 6.9 ganger pr år Leveringsservice < = 87 % Gjennomløpstid ca 50 dager Mye overtid og mange hasteordrer KARTLEGGING 1991

55 Industrial Management 55 FERDIGVARELAGER SLUTTMONTASJE KOMPONENTLAGER TAPETSERING RÅVARELAGER VERKSTED EPOXY MEKANISK SVEIS MEKANISK DELMONTASJE KONTOR LAGER STÅL 1 2 3 4 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Enkelte komponenter brukte i snitt 50 dager gjennom fabrikken. Det var mye mellomlagring Lagringspunkter for komponenten “stolkryss” KARTLEGGING 1991

56 Industrial Management 56................................................................................................ ------------------- -------------- --------- Beregning i MPS-system Planlegger Formann ------------------- -------------- --------- ------------------- -------------- --------- ------------------- -------------- --------- Lister skrives ut Lager Sjekk mot lager Produksjo n Formann Sjekk mot materiale Første runde var en forespørsel. Først på andre runde ble det en kundeordre og produksjon Fra 2 til 8 dager før ordren kom i produksjon Kundeordre Produksjons- ordre Forespørsel sendes ut Ordre-, innkjøp og styringsprosess var svært tidkrevende KARTLEGGING 1991 Innkjøps ordre

57 Industrial Management Credo Stol P-03 Sitte anretning BeslagFot RyggSeteRør Arm len Meka nisme Fot kryss Lift 5 Arm Trin ser KARTLEGGING 1991 Produksjon til ferdigvarelager basert på MRP og prognoser. Produktene ble trykt gjennom leveringskjeden. Uke 1 Uke 2 Uke 3 Feil type stol på lager, hasteordrer, manglende råvarer, forsinkelser, merarbeid Lange estimerte ledetider, manglende detaljstyring og mye VIA Ferdig stol Uke 0

58 Forhandlere Leverandører HÅG produksjon Fysisk varestrøm Informasjonsstrøm HÅG salgsselskap Sluttkunder Distribusjon direkte HÅGs verdikjede 1991

59 Industrial Management 59 HAG FAST - Nye løsninger

60 Industrial Management 60 Kanban produksjonOrdre produksjon MekaniskEpoxy Signét Konferanse Credo / H05 Scio Differensiert styring og bruk av IT Ordre reg.Tilskjær + Søm dag 3 dag 0 til dag 2dag 4

61 Industrial Management P-03 Innkjøp og vareservice Kundeservice Tapet sering Slutt montasje Pakking Protex Sying av trekk Lager Del montasje Lager LakkMekanisk Distribusjon Kundeordr e Kunde SUG TRYKKTRYKK Materialfly t Informasjonsflyt Lager INNDELING I STYRINGSOMRÅDER

62 Industrial Management 62 Mekanisk Mekanisk Sveis Lakk/epoxyLim/Tapetserin g Stoltypeorienter t Ferdigmonterin g Pakking Destinasjonsoriente rt Ferdigvarelager Delmontasje Lav volum Delmontasje Høy volum Stål Tre, skumgummi, stoltrekk Ferdige stoler BUFFERBUFFER NY LAYOUT

63 Industrial Management 63 Styringsmodellen HÅG

64 Industrial Management 64 Kanban-tavle K1 K2 K3 Prioriterer komponenter og produserer DELMONTASJESLUTTMONTASJE/ PAKKING KANBAN SYSTEMET

65 Industrial Management Kanban-systemet Innkjøp Produksjon Distribusjon Innkjøp Innkjøps ordre Leverandør Ventearkiv Registrere mottak Fax P-05

66 Industrial Management 66 Tre ordre- mottakere på ordrekontor Ukedager Ordremottaker legger ordren direkte inn i system for kapasitetsberegning Systemet oppdateres hvert 5. sekund Ny ordre legges inn der det er kapasitet Ordren skrives ut på montasjeavdelingen Etter 1 - 2 dager er produktet ferdig Ferdigmelding Ordre Kanban-styrt komponentfabrikk Prognosestyrt råvarelager NY ORDRESTYRING

67 Industrial Management 67 IT VERKTØY FOR ORDRESTYRING

68 Industrial Management Ordrestyrt produksjon Innlegging ordre Røros Datamaskin Røros skaper arb.ordre Datamaskin Røros skaper arb.ordre Sydde trekk Protex - Røros Sydde trekk Protex - Røros Stockholm Printing arb. ordre Protex Trekking, ferdig- mont. og pakking Trekking, ferdig- mont. og pakking Klargjøring og levering Klargjøring og levering Transport Printing arb.ordre HÅG Røros Printing arb.ordre HÅG Røros KøbenhavnDüsseldorf Online Kunde Datamaskin Røros skaper innkjøpsordre Datamaskin Røros skaper innkjøpsordre Leverandør

69 Industrial Management 69 INNFØRING AV MOVEX Integrerer HÅG-Røros med Protex i felles ordrestyring Integrerer alle selskaper i HÅG med felles rapportering og økonomistyring Benyttes til registrering og prosessering av kundeordre, arbeidsordre, distribusjonsordre, innkjøpsordre, samt til faktura og kontroll Produksjonen styres manuelt og beholdninger oppdateres bare ved innkjøp og forsendelse

70 Movex prosessflyt HÅG Customer order Entry Work Order, Material and Purchase ProductionDistributionInvoicing Purchase

71 Industrial Management 71

72 Industrial Management 72 Production Assembly Suppliers Dealers Customer Orders Call-offsKanban Delivery Plan SCM Year plan Direct transport The value chain at Håg ASA

73 Industrial Management 73 Utgående Transporttider HÅG Røros dag 0 Dag 1-3 Dag 5 Dag 7 Dag 2-3 Dag 4-5 Dag 7

74 Industrial Management 74 HÅG NEXT Ny stol og ny en-stykks produksjonslinje

75 Industrial Management 75 VEIEN VIDERE - HÅG NEXT Ny stol H05 med 40% færre deler enn sine forgjengere til tross for høyere funksjonsinnhold Stolen er tilrettelagt for automatisert produksjon og har lavere kostpris enn sine forgjengere Det er innført automatiserte prosesser i produksjonen (sliping av lakk, setetapetsering, setebeslagsmontasje) Det er bygd opp en ny linje for ekte enstykks produksjon av Credo og H05

76 Industrial Management 76 LAYOUT OG MATERIALFLYT I DAG Mekanisk Mekanisk Sveis Lakk/epoxy Lim Utlevering BUFFERBUFFER Tre, skumgummi, stoltrekk Signet Konferanse Credo/H05 Scio Stål Del montasje lift

77 Industrial Management 77

78 Industrial Management 78 RESULTATER AV HÅG FAST Innføringen av flytorientert produksjon for et par år siden, har vist seg å bli vellykket for HÅG a.s. Vi er blitt mer konkurransedyktig, både med hensyn til produktkvalitet, fremføringstid og pris. (Ole A. Holden, Røros 27.12.94)

79 Industrial Management 79 Konklusjoner

80 Industrial Management 80 Konklusjoner Produksjonssystemet bør fokuseres på produktgrupper. Dette gir konkuransefordeler Ulike behov krever ulike løsninger! Fokusert produksjon krever helhetlige løsninger som er skreddersydd til de ulike behov Skreddersydd Løsning MRP Nivåstyring Kanban OPT Kapasitetsbehovs styring Job-shop Batch produksjon Linje Prosess anlegg


Laste ned ppt "Industrial Management 1 Fokusert produksjon Produkter Prosesser Materialflyt Erlend Alfnes, forsker ved SINTEF teknologiledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google