Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konkurransekraft gjennom stabile og effektive løsninger for virtuelt produktutviklingssamarbeid Innovasjon i nettverk - Mobilt kunnskapsarbeid - Fleksible.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konkurransekraft gjennom stabile og effektive løsninger for virtuelt produktutviklingssamarbeid Innovasjon i nettverk - Mobilt kunnskapsarbeid - Fleksible."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konkurransekraft gjennom stabile og effektive løsninger for virtuelt produktutviklingssamarbeid Innovasjon i nettverk - Mobilt kunnskapsarbeid - Fleksible samarbeidsløsninger Kjetil Kristensen, PhD Institutt for produktutvikling og materialer © Kjetil Kristensen 2006 © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

2 2 Innhold Bakgrunn Utfordringer knyttet til produktivitet Skisse til løsning Hvordan oppnå varige konkurransefordeler Oppsummering og konklusjoner © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

3 3 Bakgrunn © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

4 4 Global virkelighet Dynamiske, globale verdikjeder Stort og voksende behov for effektiv koordinering Ingeniører og andre profesjonelle må jevnlig forholde seg til geografisk spredte team –Kollegaer i egen organisasjon som befinner seg andre steder –Leverandører og andre aktører i bedriftens verdikjede –Kunder som benytter organisasjonens produkter og tjenester –Noen samarbeidspartnere er samlokalisert, andre ikke Fleksible arbeidsformer stadig mer populært Industrien søker etter gode, kostnadseffektive løsninger © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

5 5 Hva skal vi leve av og hvordan Prosesser med høy verdiskapingsandel Innovasjonsevne –Kontinuerlig strøm av nye produkter & tjenester Produktivitet –Konkurransekraft gjennom å jobbe på smarte måter Effektiv organisering av arbeidet –Toveis global ressurs- og kompetansetilgang –Nyttiggjøre seg verdens ledende eksperter –Eksportere egen kompetanse –Minske nettotap av kompetanse knyttet til outsourcing © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

6 6 Utfordringer © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

7 7 Komplekse, dynamiske prosesser Benchmarking vanskelig Vanskelig å kopiere Effekter på lang sikt Komplekse samarbeidsmønstre Endringer krever systeminnovasjon Rutinepregede prosesser Kan benchmarkes Kan kopieres Forbedringer ofte merkbare raskt Rutinepregede samarbeidsmønstre Endr. krever ikke systeminnovasjon Rutinepregede prosesser Kan benchmarkes Kan kopieres Forbedringer ofte merkbare raskt Rutinepregede prosesser Endr. krever ikke systeminnovasjon Høyt Lavt Karakteristika Var. Perf.* Potensial for varige konkurransefortrinn Interaksjoner Foredling Tacit Transactions Transformations Type Lav Høy IT-invest. pr. ansatt 3,0 2,2 2,0 Signal 1 Høy Signal 2Hvordan bruke dette?? [*Bradford et. al., 2005]

8 8 Samarbeid & kompleksitet Innovasjon skjer ofte –I skjæringspunktet mellom disipliner, prosjekter og bedrifter –Innovasjon er i økende grad et ”NÅ!”-fenomen (synkronitet) Samarbeid er komplekst –Behov for en infrastruktur som kan støtte prosessene –Kunnskap, ledelsesprinsipper, organisering og nettverk –Opplevelse av tillit, tilstedeværelse, interaksjonsmuligheter Tverrfaglig forskning nødvendig for forståelse –Objektiv / interobjektiv –Subjektiv / intersubjektiv [Figur: Neale et. al., 2004] © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

9 9 Løsning © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

10 10 Physual Designing Network VISUAL PHYSICALVIRTUAL PHYSUAL DESIGNING Hybrid rammeverk for distribuert produktutviklingssamarbeid Amalgam som kombinerer –Fysiske arenaer for samlokalisert samarbeid –Virtuelle teknologier som støtter distribuert samarbeid –Visuelle arbeidsmåter for økt tilstedeværelse, oversikt og interaktivitet © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

11 11 Physual.net: Et overblikk Laget for rask, enkel oppkopling –Krever ikke samme utstyr i begge ender –Soner som støtter et utvalg prosesser Kopler kunnskapsarbeidere i ulike situasjoner –Ivaretar de positive effektene av samlokalisering –Kopler team mot enkeltindivider –Tilstedeværelse og gode interaksjonsmuligheter –Tilpasset både planlagt og ad hoc samarbeid Bygger på radical collocation [Teasley et. al., 2000] –Prod. forbedring (FPPSM*) fra 14,35 til 29,49 (ISB*** = 20) –Cycle time red. (MPTFP**) fra 19,47 til 7,64 (ISB = 24) © Kjetil Kristensen P2005-konferansen * Function points per staff month ** Months per 1000 function points *** Industry standard baseline

12 12 NTNUs Physual Designing Lab © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

13 13 Fleksibelt grensesnitt © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

14 14 Tilstedeværelse og interaksjon © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

15 15 Varige konkurransefortrinn © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

16 16 Hvordan skape varige fortrinn Fokus på de jobbene som har størst innvirkning på bedriftens produktivitet I større grad legge forholdene til rette for effektivisering av tacit jobs –Investere i IKT på lik linje med andre typer jobber –Ta tak i de komplekse prosessene –Åpne opp for tett samarbeid med flere aktører Living lab tilnærming for å forstå komplekse interaksjoner og finne gode løsninger på hvordan vi kan jobbe smartere © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

17 17 Oppsummering og konklusjoner © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

18 18 Budskap – en oppsummering Tacit jobs optimalisert i mindre grad enn andre jobber Tilrettelegging av arbeidet for tacit workers –Kan bidra både til forbedret innovasjonsevne og økt produktivitet –Kan skaffe bedriften varige konkurransefortrinn –Fleksible samarbeidsløsninger støtter tacit workers i deres hverdag The Physual Designing Network –Løser noen vanlige oppkoplingsproblemer i asymmetriske team –Hybrid løsningsrammeverk som muliggjør fleksibelt samarbeid –Støtter opplevelse av tilstedeværelse, gode interaksjonsmuligheter –Fleksibelt, tilpasset både planlagt og ad hoc interaksjon Smarte kombinasjoner av fysiske og virtuelle arbeidsrom i et hybrid, visuelt miljø sikrer en god balanse mellom fleksibilitet og kvalitet på interaksjonen © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

19 19 Spørsmål? Kjetil Kristensen, PhD  kjetil.kristensen@ntnu.no  www.physual.net  +47 92615008 © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

20 20 Reserveslides 

21 21 Variasjoner – ulike jobbtyper [*Kilde: Bradford et. al., 2005] Dramatisk avvik! © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

22 22 Variasjoner – ulike jobbtyper [*Kilde: Bradford et. al., 2005] © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

23 23 Utfordring: Heterogene Team Heterogene team er ofte asymmetriske Differensiert tilgang til samarbeidsressurser –Kollegaer, partnere, kunder, leverandører –Noen samarbeidspartnere på “innsiden”, andre på “utsiden” –Team har behov for å kople seg opp mot enkeltpersoner Ulike teknologiplattformer –Møterom / samarbeidsarenaer –PC-basert tilgang –Mobil / håndholdt tilgang  Dagens IT-systemer støtter ikke fleksibelt arbeid! © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

24 24 Operative og planlagte Physual Designing arenaer Akademia (Universitet / høyskole) Inkubator / innovasjonsstudio Industri Kommune Physual Designing Network NTNU Innovasjonssenter Gløshaugen Haram Innovasjonsstudio Høyskolen i Ålesund Trondheim kommune Flere industribedrifter har fattet vedtak © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

25 25 Fordeler: Økt fleksibilitet Støtter enkel oppkopling og interaktivitet i heterogene, asymmetriske team Skalerbar løsning Brukergrensesnitt kan enkelt konfigureres og tilpasses mange ulike typer samarbeidsprosesser © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

26 26 Fordeler: Økt tilstedeværelse Store skjermer gjør det mulig å skalere distribuerte samarbeidspartnere opp til full størrelse Opplevelsen av tilstedeværelse avhenger av å stimulere så mange sanser som mulig Reduserer opplevelsen av asymmetri © Kjetil Kristensen P2005-konferansen

27 27 Fordeler: Kost / nytteforhold Effektiv infrastruktur for samarbeid og samhandling i distribuerte team Gunstig sammenliknet med tilgjengelige alternativer for asymmetriske team Krever bare moderate investeringer –Kun nødvendig på arenasiden –Ikke nødvendig for PC-basert tilgang © Kjetil Kristensen P2005-konferansen


Laste ned ppt "1 Konkurransekraft gjennom stabile og effektive løsninger for virtuelt produktutviklingssamarbeid Innovasjon i nettverk - Mobilt kunnskapsarbeid - Fleksible."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google