Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Berge Hydro Industrial & Business Parks 2006-04-03 Molde 2006-04-03 Møte med Molde Næringsforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Berge Hydro Industrial & Business Parks 2006-04-03 Molde 2006-04-03 Møte med Molde Næringsforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Berge Hydro Industrial & Business Parks 2006-04-03 Molde 2006-04-03 Møte med Molde Næringsforum

2 BB Dato: 2006-04-03 Side: 2 Hydro Industrial & Business Parks Ormen Lange Norges største industriprosjekt - Havbunnsutbygging 1100m dyp - Gassbehandlingsterminal på Nyhamna - Langeled til Easington – verdens lengste rørledning Prosjektet følger planlagt budsjett og tidsplan - Oppstart av kommersielle leveranser 1. Oktober 2007 En utbygging med store positive lokale ringvirkninger - Tett samarbeid med kommunen om løsninger - Nye veier - Nye fergeleier - Styrket lokalt el-nett og vannforsyning

3 BB Dato: 2006-04-03 Side: 3 Hydro Industrial & Business Parks Hydro Aluminium Sunndal Nye Sunndal Verk ferdigstilt i 2004 Europas største aluminiumsverk Kapasiteten økt fra 160 000 til 360 000 tonn pr. år Største investering i norsk fastlandsindustri på flere år

4 BB Dato: 2006-04-03 Side: 4 Hydro Industrial & Business Parks Kilde: Statnett

5 BB Dato: 2006-04-03 Side: 5 Hydro Industrial & Business Parks Kraftsituasjonen i regionen Statnett beskriver situasjonen som svært vanskelig - Stort kraftunderskudd - Liten lokal produksjon - Midt-Norge kan oppleve spenningskollaps NVE påpeker stort behov for ny produksjon (gasskraft) og/eller linjeforsterkninger fra Sogn eller Nordland Kraftbehov fra ny industriell aktivitet har vært kjent i lang tid - Kraftbehov klart definert, uendret og innmeldt til systemansvarlig - Alle krav til planprosesser oppfylt

6 BB Dato: 2006-04-03 Side: 6 Hydro Industrial & Business Parks Hvorfor er kraftsituasjonen viktig? Norges rolle som energileverandør til Europa - Forutsigbar leveranse av naturgass avgjørende viktig Ormen Lange dekker 20% av Storbritannias gassbehov Viktig industri i regionen - Su4 største landbaserte industrinvestering i Norge - Midt-Norge er en av de mest dynamiske industriregioner i Norge Sikker leveranse av el til befolkningen og vanlig næringsliv i regionen Lokal, regional, nasjonal og internasjonal utfordring som må adresseres

7 BB Dato: 2006-04-03 Side: 7 Hydro Industrial & Business Parks Sunndals kraftbehov Statnett orientert våren 2000 om kraftbehov ved modernisering Hydro har ikke endret kraftbehov - 600 MW fra 2005 meldt inn allerede i 2000 Avtale med Statnett i august 2000 om nettforsterkning som skulle være på plass til 01.01.2007 - Statnett klarte det til 13.12.2004! Utfall med varighet over 2 – 4 timer kan være ødeleggende

8 BB Dato: 2006-04-03 Side: 8 Hydro Industrial & Business Parks Ormen Langes kraftbehov August 2001: Meldte behov om ca. 200 MW Juni 2003: Statnett søker konsesjon for nettforsterkninger - Forsterkningene skal ivareta regionens behov for sikker kraftforsyning Vår 2004: PUD for Ormen Lange godkjent i Stortinget - Ormen Lange betaler radialen Fræna – Nyhamna Utfall lenger enn 1 sekund vil medføre full stans og kreve 8 – 10 timer for å gjenopprette full drift

9 BB Dato: 2006-04-03 Side: 9 Hydro Industrial & Business Parks Hydros økte kraftforbruk (2,6 TWh) balanseres nesten av ny kraftproduksjon (2,2 TWh) Hydros andel av prosjektene 2001 – 2008

10 BB Dato: 2006-04-03 Side: 10 Hydro Industrial & Business Parks Mulige løsninger Økt kraftproduksjon Gasskraftverk (CCGT) - Beste langsiktige løsning - Politisk krevende Vind - Styrker kraftbalansen - Løser ikke problemet Nye kraftlinjer Sogn - Ørskog - God løsning som kan gjennomføres raskt Viklandet - Rana (over Fosen) - Vil også bedre situasjonen - Knytter vindkraft og vannkraft til underskuddsområdet Markedsmekanismer Sikre roterende reserve - Mulige modifikasjonsbehov - Sikre tilgjengelig vann Kjøpe energiopsjoner - Lengre nedstengning av kraftintensiv industri Separat prisområde - Usikre, mulig negative virkninger Kraftelektronikk Konvensjonell kompensering - Fullt utnyttet FACTS/HVDC - Kan bidra til løsning - Krever videre utredning - Kan være kostbart

11 BB Dato: 2006-04-03 Side: 11 Hydro Industrial & Business Parks Statnetts verktøy som systemoperatør I dag - Midlertidige prisområder - Øke importkapasiteten til underskuddsområder - Utsette planlagte nett- revisjoner - Reservetransformatorer - Midlertidige vern - Redusert sikkerhet mot utfall - Utsette planlagte revisjoner av kraftverk - Spesialregulering av kraftverk I anstrengte forsynings- situasjoner (SAKS) – under evaluering - Forbruksopsjoner - Effektopsjoner - Reserve kraftgenerering - Faste gasskraftverk - Mobile gasskraftverk - Kjøpe kapasitet i gasskraftverk - Annen nødgenerering - Informasjon - Til offentligheten - Til markedet

12 BB Dato: 2006-04-03 Side: 12 Hydro Industrial & Business Parks Hva må gjøres? Rask utbygging av ny kraft i regionen - Vi deler Statnett og NVEs anbefaling om at det bør bygges gasskraftverk i regionen. - To aktører har fått konsesjon. Det bør legges til rette for at disse kan realiseres. - Alvorlig situasjon krever effektiv og pragmatisk tilnærming Full kraft i arbeidet med linjeforsterking - Ledningen mellom Sunnmøre og Sogn må bygges raskere enn Statnetts planer. Bør og kan være driftsklar senest 2010.

13 BB Dato: 2006-04-03 Side: 13 Hydro Industrial & Business Parks Andre supplerende tiltak Hydro er beredt til å diskutere avbøtende tiltak som lastfrakobling Støtter Statnett og NVE sitt arbeid med SAKS (Svært Anstrengt KraftSituasjon) Etablering av lokalt prisområde vil neppe være effektivt og kan ha store skadevirkninger - Utkjøp av forbruk vil være et vesentlig mer treffsikkert tiltak

14 BB Dato: 2006-04-03 Side: 14 Hydro Industrial & Business Parks


Laste ned ppt "Bjørn Berge Hydro Industrial & Business Parks 2006-04-03 Molde 2006-04-03 Møte med Molde Næringsforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google