Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende og konfliktdempende tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende og konfliktdempende tiltak
Søknadsfrist 1.mars

2 Ordinært tilsyn Tilsyn som beitebrukeren er pålagt etter forskrift om velferd for småfe, min 1 gang per uke. Organiserte beitelag kan søke om tilskudd til dokumenterte lønnsutgifter til ordinært tilsyn gjennom RMP/organisert beitebruk etter at beitesesongen er over. Tilskudd er maks 60 % av samlet kostnad opp til kr. Søknadsfrist 1.november.

3 Ekstraordinært tilsyn
Tilsyn utover det ordinære når unormale forhold er oppdaga i beiteområdet. FKT-midler!

4 Tiltak innenfor FKT-midlene § 3
Forutsetning: At tiltakene med stor sannsynlighet kan forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Tiltak som kan gis tilskudd: Fremskutt sanking av sau Forsinket slipp på beite Flytting av sau Overgang til andre saueraser eller annet småfehold Tidlig lamming og tidlig slakting Intensiv gjeting av sau

5 Tiltak innenfor FKT-midlene
Bruk av vokterhund, kadaverhund Gjerder, for eksempel rovdyrsikkert gjerde Bruk av tekniske tiltak Ekstraordinært tilsyn. Utvida tilsyn Kombinasjoner av overnevnte tiltak Andre tiltak som faller inn under formålet med ordningen

6 Søknad om FKT-midler Landbrukskontoret sender en felles elektronisk søknad for beitelagene i kommunen. Frist 1.mars Kommunen tildeles en ramme til disposisjon i god tid før sesongen Midlene fordeles mellom beitelagene før beitesesongen

7 Krav til søknad § 5 Identifikasjon
Faglig beskrivelse av prosjektet/tiltaket Økonomisk beskrivelse Lønn inkl. arb.giveravgift Forbruksmateriell Reise

8 Rapport Bruken av FKT-midlene skal rapporteres til Fylkesmannen innen 1.november Hva tiltaket gikk ut på Gjennomføring Effekten av tiltaket Regnskap Rapporteringsskjema tilsyn Hjelpeskjema regnskap

9

10 Andre tilskuddsordninger
Investeringsstøtte til organisert beitebruk Søknadsfrist

11 Beitesesongen 2012 Beredskapsplan Vaktlister i forkant av beitesesong
Varsling med vakttelefon Meld fra til SNO ved observasjoner, spor, sportegn og skader/kadaver. Merk kadaver ved funn Varslingsplakater Kommunen administrerer rovviltjaktlaget

12 Linker www.rovviltportalen.no www.viltskadesenter.no


Laste ned ppt "Forebyggende og konfliktdempende tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google