Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende og konfliktdempende tiltak Søknadsfrist 1.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende og konfliktdempende tiltak Søknadsfrist 1.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende og konfliktdempende tiltak Søknadsfrist 1.mars

2 Ordinært tilsyn  Tilsyn som beitebrukeren er pålagt etter forskrift om velferd for småfe, min 1 gang per uke.  Organiserte beitelag kan søke om tilskudd til dokumenterte lønnsutgifter til ordinært tilsyn gjennom RMP/organisert beitebruk etter at beitesesongen er over.  Tilskudd er maks 60 % av samlet kostnad opp til 40.000 kr.  Søknadsfrist 1.november.

3 Ekstraordinært tilsyn  Tilsyn utover det ordinære når unormale forhold er oppdaga i beiteområdet. FKT-midler!

4 Tiltak innenfor FKT-midlene § 3  Forutsetning: At tiltakene med stor sannsynlighet kan forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt.  Tiltak som kan gis tilskudd: Fremskutt sanking av sau Forsinket slipp på beite Flytting av sau Overgang til andre saueraser eller annet småfehold Tidlig lamming og tidlig slakting Intensiv gjeting av sau

5 Tiltak innenfor FKT-midlene Bruk av vokterhund, kadaverhund Gjerder, for eksempel rovdyrsikkert gjerde Bruk av tekniske tiltak Ekstraordinært tilsyn. Utvida tilsyn Kombinasjoner av overnevnte tiltak Andre tiltak som faller inn under formålet med ordningen

6 Søknad om FKT-midler  Landbrukskontoret sender en felles elektronisk søknad for beitelagene i kommunen. Frist 1.mars  Kommunen tildeles en ramme til disposisjon i god tid før sesongen  Midlene fordeles mellom beitelagene før beitesesongen

7 Krav til søknad § 5  Identifikasjon  Faglig beskrivelse av prosjektet/tiltaket  Økonomisk beskrivelse Lønn inkl. arb.giveravgift Forbruksmateriell Reise

8 Rapport  Bruken av FKT-midlene skal rapporteres til Fylkesmannen innen 1.november Hva tiltaket gikk ut på Gjennomføring Effekten av tiltaket Regnskap  Rapporteringsskjema tilsyn  Hjelpeskjema regnskap

9

10 Andre tilskuddsordninger  Investeringsstøtte til organisert beitebruk Søknadsfrist 20.03.2012

11 Beitesesongen 2012  Beredskapsplan Vaktlister i forkant av beitesesong Varsling med vakttelefon Meld fra til SNO ved observasjoner, spor, sportegn og skader/kadaver. Merk kadaver ved funn Varslingsplakater Kommunen administrerer rovviltjaktlaget

12 Linker  www.rovviltportalen.no www.rovviltportalen.no  www.viltskadesenter.no www.viltskadesenter.no  www.fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no


Laste ned ppt "Forebyggende og konfliktdempende tiltak Søknadsfrist 1.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google