Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Prosjektplan 40 000 på 4 Styrking av saueholdet i Buskerud Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder:Eldor Bjerke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Prosjektplan 40 000 på 4 Styrking av saueholdet i Buskerud Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder:Eldor Bjerke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Prosjektplan 40 000 på 4 Styrking av saueholdet i Buskerud Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder:Eldor Bjerke

2 Prosjektets hovedmål ”Målet med prosjektet er å øke antall søyer fra 35.000 søyer (søknad om produksjonstilsudd 31/07-2007) til 40.0000 i 2012. Dette målet søkes oppnådd gjennom å identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien i alle ledd i produksjonen.”

3 Bruk med sau, graf

4

5

6

7

8 Ål og Hol

9 Status for saueholdet i Buskerud. Vi har landets høgeste lammetall. Vi har landets høgeste avdrått pr.vfs. Vi har best klassifisering på lammeslaktet. Vi har det beste avlsmaterialet. Vi har suverent størst tilsutning til sauekontrollen 40% av bruka er medlemmer. Vi har stor oppslutning om beitelagne. Vi har rikelig med utmarksbeite av god kvalitet. Vi har rett og slett landets dyktigste sauebønder.

10 Hovedaktiviteter i prosjektet 1.Kartlegge årsakssammenhenger til nedgang i sauetall. 2.Utarbeide oversiktskart over ”aktive” beitearealer i utmark., data for beitetrykk, tapssituasjon m.m. legges inn i kartet. 3.Gjennomføre lokale fagarrangement. 4.Opprette nettverksgrupper. 7. Overføring og dokumentasjon av kompetanse vunnet gjennom prosjektet. 8. Opprette kontakt mellom lagene i regionen, landbrukskontorene, prosjektkoordinator og prosjektleder. 9.Definere utfordringer/problemområder som det bør arbeides med i prosjektet 10Lage framdriftsplan for medlemsmøter/produsentmøter. 11.Skape arena for prosjektet i samarbeid med prosjektkoordinator. 12.Skape interesse for prosjektet blant medlemmene.

11 Ønsket resultat av prosjektet 40.000 søyer i 2012. Økt rasjonalitet i driftsbygning og på hjemmebeite. Sterkere produsentmiljø. Samarbeidsløsninger mellom produsenter i den daglige drifta. Rasjonell og god utnyttelse av utmarksbeite, herunder å øke tilgjengelighet til beiteområder med god kvalitet. Økt kompetanse omkring bruk av beite hos beitebrukere og grunneiere, samt hos rådgivningstjeneste og forvaltning. Styrket samarbeid mellom reiseliv og landbruk, med fokus på beitedyr som landskapspleier. Økt tilgang på midler til nybygg og øvrige investeringer i produksjonen.

12 Utviklingsarbeid Ny teknologi under utvikling i saueholdet. Hva skal vi velge og til hvilke pris?

13 Hvilke løsninger skal vi velge og til hvilke pris? Nytt og fint Enkelt og billig


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Prosjektplan 40 000 på 4 Styrking av saueholdet i Buskerud Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder:Eldor Bjerke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google