Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grimstad 16. april 2013 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Roy Bendiksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grimstad 16. april 2013 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Roy Bendiksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grimstad 16. april 2013 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Roy Bendiksen

2 2 18.07.2014 2 Alle skal bo godt og trygt Husbankens visjon Alle skal bo godt og trygt Overordnet målsetting: Forebygge og bekjempe bostedløshet 18. jul. 2014 2

3 3 18.07.2014 3 Alle skal bo godt og trygt Virkemidler for bosetting Startlån Boligtilskudd etablering, tilpasning, utleieboliger og prosjekterings- og utredningstilskudd Grunnlån Innvesteringstilskudd Bostøtte Kompetansetilskudd 18. jul. 2014 3

4 4 18.07.2014 4 Alle skal bo godt og trygt Startlån Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner Kommunen kan gi lån til husstander for: - Kjøp av bolig - Utbedring av bolig - Bygging av bolig – toppfinansiering - Refinansiering 18. jul. 2014 4

5 5 18.07.2014 5 Alle skal bo godt og trygt Boligtilskudd til etablering Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd kan gis til: Enkeltpersoner. Gis av kommunen. Nivå på tilskudd vurderes ut fra en helhetsvurdering. 18. jul. 2014 5

6 6 18.07.2014 6 Alle skal bo godt og trygt Boligtilskudd til tilpasning Boligtilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskudd kan gis til: Enkeltpersoner. Gis av kommunen. Nivå på tilskudd vurderes ut fra en helhetsvurdering 18. jul. 2014 6

7 7 18.07.2014 7 Alle skal bo godt og trygt Boligtilskudd til utleieboliger Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Prioriterte: - boligtiltak til bostedsløse og flyktninger -boliger til personer som trenger oppfølgingstjenester -boliger for vanskeligstilte med barn i gode bomiljøer for barn Hovedregel inntil 20 %, men inntil 40 % i spesielle tilfeller. 18. jul. 2014 7

8 8 18.07.2014 8 Alle skal bo godt og trygt Prosjekterings- og utredningstilskudd Husbanken kan dekke utgifter til faglig bistand med inntil kr 12.000 + 12.000 pr sak. Ved behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Dette gjelder enten ved nybygg, kjøp av bolig eller ombygging av bolig. 18. jul. 2014 8

9 9 18.07.2014 9 Alle skal bo godt og trygt Grunnlån = kvalitet Må ha boligkvaliteter innenfor energi og universell utforming utover teknisk forskrift 2010 Fortsatt brukes til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene God kvalitet gir lån – til bygging, utbedring, ombygging og kjøp av nye og brukte utleieboliger 18. jul. 2014 9

10 10 18.07.2014 10 Alle skal bo godt og trygt Innvesteringstilskudd Omsorgsboliger og sykehjemplasser 30 % maks 840 000 40 % maks 1 120 000 Tidlig kontakt med HB Fylkesmannen gir innspill og råd i prosessen. 18. jul. 2014 10

11 11 18.07.2014 11 Alle skal bo godt og trygt Bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du motta dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. 18. jul. 2014 11

12 12 18.07.2014 12 Alle skal bo godt og trygt Kompetansetilskudd Kan gis til tiltak som gir økt kompetanse, større kunnskap og et bedre plangrunnlag for arbeidet med boligspørsmål, spesielt rettet mot vanskeligstilte grupper. - Nyskapende - Overføringsverdi - Interkommunale løsninger 18. jul. 2014 12

13 13 18.07.2014 13 Alle skal bo godt og trygt Kontakt Roy Bendiksen – 47 68 28 40 Roy.bendiksen@husbanken.no Jarle Knutsen – 48 99 79 25 Jarle.knutsen@husbanken.no Karina Culley – 48 06 42 20 karina.culley@husbanken.no 18. jul. 2014 13


Laste ned ppt "Grimstad 16. april 2013 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Roy Bendiksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google