Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen
Anne-Karin Sunnevåg Senter for praksisrettet utdanningsforskning 2013

2 Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen
Dagtilbudet 191 institusjoner Barn Ansatte Foreldre 557 skoler gjennomfører 2 elektroniske kartleggingsundersøkelser med ca 2 års mellomrom Elever Lærere, pedagoger, ledere 74 PPR kontorer 75 kommuner

3 To kartleggingsundersøkelser
Første kartlegging (T1) ved oppstart. For å vise et bilde av situasjonen på skolen, daginstitusjonen før arbeidet med LP-modellen starter. Vise områder som kan være aktuelle å ta opp i lærer/pedagog gruppene. Andre kartlegging (T2) på slutten av prosjektperioden. For å se den endring/utvikling som har vært. Få kunnskap om områder som det bør jobbes videre med.

4 Kartleggingsundersøkelse i skolen
Elvenes opplevelse av: Trivsel (hva jeg synes om å gå på skolen) Atferd (Hvordan jeg er på skolen) undervisnings- og læringshemmende atferd sosial isolasjon utagering alvorlige atferdsproblemer Relasjoner lærer – elev elev – elev Undervisning variasjon struktur oppmuntring og åpenhet

5 Kartleggingsundersøkelse i skolen…
Klasselærers opplevelse av: Elevens sosial kompetanse (sosiale ferdigheter) tilpasning til skolen normer selvkontroll selvhevdelse empati og rettferdighet innordning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Skolefaglige prestasjoner Fravær fra skolen

6 Kartleggingsundersøkelsen i skolen…
Læreres opplevelse av: Skolekulturen Egen trivsel Samarbeid med andre Relasjoner til elevene Det fysiske miljøet Egen undervisning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Spesialundervisning

7 Kartleggingsundersøkelser i daginstitusjon:
Fokusområde: BARN Verdiskala Trivsel 1 – 3 Relasjon til de voksne 1 - 3 Aktiviteter Media og kommunikasjon Fokusområde: KONTAKTPEDAGOG Verdiskala Sosiale ferdigheter 1 - 4 Atferd Kommunikasjon og språk Fokusområde: ANSATTE Verdiskal Miljøet 1 - 4 Det pedagogiske arbeidet Interesse og innsats fra barnas side 1 – 4 Atferdsproblematikk Relasjon voksen – barn Samarbeid med foreldre/foresatte Fokusområde: FORELDRE Verdiskala Samarbeid 1 - 4 Informasjon Aktiviteter Barn og foreldre/foresattes trivsel Om barnehagen REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

8 Resultatportal I resultatportalen kan skolene/daginstitusjoner ta ut resultater fra de tre/fire kartleggingsundersøkelsene og de kan sammenligne egen institusjon med det nasjonale gjennomsnittet (snittet på alle skoler eller daginstitusjoner i LP) De vil kunne se resultater på ulike måter. Ved å se på gjennomsnittet, antall, prosent Ved å se resultatet i en 500 poengskala

9 Daginstitusjon: Gjennomsnitt, antall og prosent
Verdiskala: JA=3, NOEN GANGER=2, NEI=1 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

10 Daginstitusjon: BARN - 500 poengskala
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

11 500 poengskala - skole Elev (DK)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

12 500 poengskala – skole Klasselærer (DK)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

13 500 poengskala – skole Lærer (DK)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

14 500 poengskala etter to (T1 og T2) kartlegginger
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

15 Utregning av 500 poengskala – Trivsel (8spm)
Gjennomsnittelig skåre for alle skoler: (3,28) Skole X sin reelle skåre: 26.63(3,33) Standardavvik (skolers snitt): 2,91 (0,37)   Differanse X-skolens skåre – alle skolesnitt = 26,63 – 26,29 = 0,34 reell differanse Differansen uttrykt i standardavvik = reell differanse/standardavvik = 0,34:2,91 = 0,12 Skolens skåre i 500 poeng = (0,12 * 100) = = 512 poeng REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

16 Tolkning av data Resultater på skole/daginstitusjon – klassetrinn - klassenivå Sammenlign med nasjonalt snitt ( alle andre LP-skoler/daginstitusjon i denne kartleggingen) Resultater på alle fokusområder Resultater på item (spørsmål) Gjennomsnittvisning, antall, prosent og 500 poengskala Se etter områder hvor skolen/daginstitusjonen skårer bra (over 500poeng) Se etter hvor det er utfordringer (under 500poeng) Se etter sammenhenger mellom de tre undersøkelsene Relasjoner – struktur – motivasjon Elev/barnesvar og lærer/pedagog/foreldresvar Relasjoner – sosialkompetanse – trivsel REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

17 Hva og til hvem og hvordan presenteres resultater?
LP-grupper/pedagogisk utvalg Medarbeidersamtale Teamsamtaler Lærermøter/pedagogisk rådsmøte Elevråd Klassedrøftelser Foreldremøter Skolebestyrelse Tenk nøye gjennom hva, hvordan og til hvem dere presenterer resultater, og vær varsom dersom det er små Klasser/barnegrupper eller få lærere/pedagoger. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST


Laste ned ppt "Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google