Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen Anne-Karin Sunnevåg Senter for praksisrettet utdanningsforskning 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen Anne-Karin Sunnevåg Senter for praksisrettet utdanningsforskning 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen Anne-Karin Sunnevåg Senter for praksisrettet utdanningsforskning 2013

2 Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen Dagtilbudet 191 institusjoner  Barn  Ansatte  Foreldre 557 skoler gjennomfører 2 elektroniske kartleggingsundersøkelser med ca 2 års mellomrom  Elever  Lærere, pedagoger, ledere 74 PPR kontorer 75 kommuner

3 To kartleggingsundersøkelser Første kartlegging (T1) ved oppstart.  For å vise et bilde av situasjonen på skolen, daginstitusjonen før arbeidet med LP-modellen starter.  Vise områder som kan være aktuelle å ta opp i lærer/pedagog gruppene. Andre kartlegging (T2) på slutten av prosjektperioden.  For å se den endring/utvikling som har vært.  Få kunnskap om områder som det bør jobbes videre med.

4 Kartleggingsundersøkelse i skolen Elvenes opplevelse av: Trivsel (hva jeg synes om å gå på skolen) Atferd (Hvordan jeg er på skolen)  undervisnings- og læringshemmende atferd  sosial isolasjon  utagering  alvorlige atferdsproblemer Relasjoner  lærer – elev  elev – elev Undervisning  variasjon  struktur  oppmuntring og åpenhet

5 Kartleggingsundersøkelse i skolen… Klasselærers opplevelse av: Elevens sosial kompetanse (sosiale ferdigheter)  tilpasning til skolen normer  selvkontroll  selvhevdelse  empati og rettferdighet  innordning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Skolefaglige prestasjoner Fravær fra skolen

6 Kartleggingsundersøkelsen i skolen… Læreres opplevelse av: Skolekulturen  Egen trivsel  Samarbeid med andre  Relasjoner til elevene  Det fysiske miljøet Egen undervisning Elevens motivasjon og arbeidsinnsats Spesialundervisning

7 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST Fokusområde: BARNVerdiskala Trivsel1 – 3 Relasjon til de voksne1 - 3 Aktiviteter1 - 3 Media og kommunikasjon1 - 3 Fokusområde: KONTAKTPEDAGOG Verdiskala Sosiale ferdigheter1 - 4 Atferd1 - 4 Kommunikasjon og språk1 - 4 Fokusområde: ANSATTEVerdiskal Miljøet1 - 4 Det pedagogiske arbeidet1 - 4 Interesse og innsats fra barnas side1 – 4 Atferdsproblematikk1 – 4 Relasjon voksen – barn1 - 4 Samarbeid med foreldre/foresatte1 - 4 Fokusområde: FORELDREVerdiskala Samarbeid1 - 4 Informasjon1 - 4 Aktiviteter1 - 4 Barn og foreldre/foresattes trivsel1 - 4 Om barnehagen1 - 4 Kartleggingsundersøkelser i daginstitusjon:

8 Resultatportal I resultatportalen kan skolene/daginstitusjoner ta ut resultater fra de tre/fire kartleggingsundersøkelsene og de kan sammenligne egen institusjon med det nasjonale gjennomsnittet (snittet på alle skoler eller daginstitusjoner i LP) De vil kunne se resultater på ulike måter.  Ved å se på gjennomsnittet, antall, prosent  Ved å se resultatet i en 500 poengskala

9 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST Daginstitusjon: Gjennomsnitt, antall og prosent Verdiskala: JA=3, NOEN GANGER=2, NEI=1

10 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST Daginstitusjon: BARN - 500 poengskala

11 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 500 poengskala - skole Elev (DK)

12 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 500 poengskala – skole Klasselærer (DK)

13 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 500 poengskala – skoleLærer (DK)

14 REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 500 poengskala etter to (T1 og T2) kartlegginger

15 Utregning av 500 poengskala – Trivsel (8spm) Gjennomsnittelig skåre for alle skoler: 26.29 (3,28) Skole X sin reelle skåre: 26.63(3,33) Standardavvik (skolers snitt): 2,91 (0,37) ---------------------------------------------------------------------------------- Differanse X-skolens skåre – alle skolesnitt = 26,63 – 26,29 = 0,34 reell differanse Differansen uttrykt i standardavvik = reell differanse/standardavvik = 0,34:2,91 = 0,12 ---------------------------------------------------------------------------------- Skolens skåre i 500 poeng = 500 + (0,12 * 100) = 500 + 12 = 512 poeng REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

16 Tolkning av data Resultater på skole/daginstitusjon – klassetrinn - klassenivå  Sammenlign med nasjonalt snitt ( alle andre LP-skoler/daginstitusjon i denne kartleggingen)  Resultater på alle fokusområder  Resultater på item (spørsmål)  Gjennomsnittvisning, antall, prosent og 500 poengskala Se etter områder hvor skolen/daginstitusjonen skårer bra (over 500poeng) Se etter hvor det er utfordringer (under 500poeng) Se etter sammenhenger mellom de tre undersøkelsene  Relasjoner – struktur – motivasjon  Elev/barnesvar og lærer/pedagog/foreldresvar  Relasjoner – sosialkompetanse – trivsel REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

17 Hva og til hvem og hvordan presenteres resultater? LP-grupper/pedagogisk utvalg Medarbeidersamtale Teamsamtaler Lærermøter/pedagogisk rådsmøte Elevråd Klassedrøftelser Foreldremøter Skolebestyrelse Tenk nøye gjennom hva, hvordan og til hvem dere presenterer resultater, og vær varsom dersom det er små Klasser/barnegrupper eller få lærere/pedagoger. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST


Laste ned ppt "Kartleggingsundersøkelsene i LP-modellen Anne-Karin Sunnevåg Senter for praksisrettet utdanningsforskning 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google