Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen
Informasjonsmøte Evaluering av bebyggelse oppført i samsvar med Disposisjonsplan for Sørkedalen og Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen

2 Tema for møtet Orientering om arbeidet Naturverdier i Sørkedalen
Kjersti Granum, Plan- og bygningsetaten Naturverdier i Sørkedalen Terje Blindheim, Siste Sjanse Landskapsvern i Sørkedalen: Registrering av kulturminner Morten Stige, Byantikvaren Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet Knut Samseth, Regionkontor landbruk Informasjon om arbeidet med vassdragsplan for Sørkedalsvassdraget Karoline Bredland, Friluftsetaten Evaluering av bebyggelse oppført i samsvar med Disposisjonsplanen Mads Jørgen Lindahl, Plan- og bygningsetaten

3 Innledning Hensikten med informasjonsmøtet
v/Leder for styringsgruppen Avdelingsenhetsleder Kjersti Granum

4 Orientering om arbeidet
Bestillingen fra Rådhuset Mandatet Produktet Prosessen Videre prosess Organisering

5 Bestillingen fra Rådhuset
I byrådets budsjett for 2006, under pkt. 6 Byutvikling, heter det i åttende avsnitt at: ”Byrådet vil utarbeide sak for å sikre kultur- og landskapsverdier i Sørkedalen” Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling i brev av å lede en styringsgruppe for å sikre koordineringen av evalueringen av bebyggelse oppført i samsvar med Disposisjonsplanen for Sørkedalen (vedtatt ), og vurderingen av behovet for en bevaringsplan for verneverdier i Sørkedalen. Det skal også tas stilling til om det skal tas et initiativ overfor statlige myndigheter om vern av Sørkedalen som landskapsvernområde etter naturvernloven. Gruppens arbeid og konklusjoner skal resultere i en sak som kan fremmes av byrådet i inneværende år.

6 Mandatet ”Å utarbeide en sak for å sikre kultur- og landskapsverdier i Sørkedalen som Byrådet vil fremlegge i løpet av inneværende år. Som en del av dette skal det utarbeides en evaluering av bebyggelse oppført i samsvar med Disposisjonsplanen for Sørkedalen, samt vurdere behovet for en bevaringsplan for verneverdier i Sørkedalen. Det skal vurderes om det skal tas et initiativ overfor statlige myndigheter om vern av Sørkedalen som landskapsvernområde etter naturvernloven.”

7 Produktet Todelt oppgave; - to delrapporter:
Evaluering av bebyggelse oppført i samsvar med Disposisjonsplan for Sørkedalen Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen

8 Prosessen Byrådet vil legge frem utredningen til politisk behandling i løpet av 2006 Arbeidsgruppen vil levere utredningen til styringsgruppen innen 20.november Registreringene i forbindelse med evalueringen av Disposisjonsplan vil være utført innen uke 38 Registreringene i forbindelse med vurderingen av behovet for verneplan vil være utført innen utgangen av september

9 Videre prosess Politisk behandling Utredning Plan-prosess Nye planer

10 Organisering STYRINGSGRUPPEN
Plan- og bygningsetaten: Leder: Kjersti Granum Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel Friluftsetaten Byantikvaren Vann- og avløpsetaten Regionkontor landbruk

11 Organisering ARBEIDSGRUPPEN
Plan- og bygningsetaten: Leder: Mads J. Lindahl Birgitte R. Høyland (Sunniva Jakhelln) Friluftsetaten: Jan M. Fredriksen Byantikvaren: Solveig Olaisen Gry Eliesen Regionkontor Landbruk: Knut Samseth Roy Johansen


Laste ned ppt "Vurdering av behovet for verneplan for Sørkedalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google